nlenbe-nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

We leven met zijn allen in een snel veranderende, en soms ook complexe wereld. Dit zorgt voor de nodige impact op veiligheid. In een werkomgeving die elke dag kan veranderen, is het niet altijd even gemakkelijk om veilig te werken. Terwijl dat natuurlijk wel is wat je wilt.

Zeg eens eerlijk, betrap jij jezelf er wel eens op dat je bewust afwijkt van de afspraken? Heb je enig idee waarom? Waarschijnlijk omdat je het gewoon goed wilt doen. Je schat simpelweg in dat afwijken van de regels in deze specifieke situatie de enige juiste en beste keuze is.

Veilig werken doe je niet alleen. Veiligheid maak je samen met je collega’s. Het liefst werken we allemaal met veel sociale veiligheid op het werk. Wanneer we het hebben over een werkplek met sociale veiligheid, dan voelt men zich vrij om een mening naar voren te brengen. Ook hoeft men niet bang te zijn voor vernedering of intimidatie (grensoverschrijdend gedrag) door collega’s of leidinggevenden. Een werkplek met veel sociale veiligheid is een voorwaarde voor effectief samenwerken, beter leren en goed presteren.

Dit maakt het belangrijk om afspraken te maken en procedures op te stellen voor een deel van ons werk, maar zeker ook om elkaar de ruimte te bieden om te improviseren. Onverwachte situaties zullen zich namelijk altijd voordoen. Door elkaar binnen het team en de organisatie het vertrouwen te geven dat medewerkers zelf prima in staat zijn een goede afweging te maken, wordt de kans groter dat zij in iedere situatie veiligheid vooropzetten en daar zo goed mogelijk naar handelen.

Zonder psychologische veiligheid geen echte veiligheid

Het creëren van de hierboven genoemde situatie valt onder psychologische veiligheid. En dit heb je als team, en als organisatie, hard nodig om te zorgen voor fysieke veiligheid. Bij psychologische veiligheid gaat het erom dat je als collega’s voelt en ervaart dat je gevaarlijke situaties, of zelfs (bijna) ongevallen, mag melden en dat je suggesties kunt opperen. Zelfs als dat betekent dat jouw ideeën om veilig te werken niet overeenkomen met de geldende normen en opvattingen.

Helaas gaat het hier vaak mis. Hoe zou je het bijvoorbeeld ervaren als je wordt afgerekend op een fout of als een collega minachtend reageert op het moment dat jij met een voorstel komt om een werkwijze aan te passen? Houd je daarom wel eens ideeën voor je uit angst voor vervelende reacties? Of wat doe je wanneer je bijvoorbeeld te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, of wanneer je ziet dat dit een ander overkomt? Weet je dan waar je dit kunt melden, en voel je dat je serieus genomen gaat worden? Of ben je bang voor de gevolgen van zo’n melding, en houd je het dus voor je?

In een werkomgeving waar psychologische veiligheid belangrijk is, zou je niet bang moeten zijn voor negatieve gevolgen van jouw inbreng, opmerkingen of meldingen. Is dit wel het geval? Dan ervaar je geen psychologische veiligheid. Stel jezelf eens de kritische vraag hoe dit eigenlijk in jouw team zit. Voel jij je veilig in jouw werkomgeving?

Lees meer over de maakbaarheid van veilig werken

Veilig voorbeeld doet volgen

Stel: een collega springt in de sloot, spring jij dan ook? Waarschijnlijk wel en daar kun je feitelijk niets aan doen. Het is belangrijk om je te realiseren dat jij en je collega’s elkaar sterk beïnvloeden. In algemene zin veranderen mensen hun meningen en gedrag om ze in lijn te brengen met die van mensen om hen heen. Basale voorbeelden zijn lachen en gapen, hiermee steek je mensen om je heen (onbewust) aan. Mensen kopiëren andermans gedrag, ook als het gaat om veiligheid.

Het is dus belangrijk zelf het goede voorbeeld te geven. Laat zien dat je geldende afspraken opvolgt, maar ook dat je wél zelf blijft nadenken en er dus soms bewust voor kiest om ervan af te wijken. En maak je collega’s vooral duidelijk dat je zelf ook fouten maakt en dat je deze deelt, juist om er als team van te leren. Want veilig werken, dat doe je samen!

Meer weten over veilig werken? Lees ook deze artikelen:

Meer weten over Zenya?

Vraag de brochure aan zodat je alle informatie gemakkelijk bij de hand hebt.

Download de brochure voor Zenya Software - Software voor kwaliteits- en risicomanagement

Gratis demo beschikbaar

Zelf zien wat Zenya voor jouw organisatie kan betekenen? Vraag een gratis demo aan.

Benieuwd wat Zenya
voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op met onze experts. Wij denken graag met je mee.