nlenbe-nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Informatie beveiligen met een ISMS en ISO 27001

Je wilt toch zeker niet dat een concurrent er met jouw kennis vandoor gaat? Of dat gevoelige informatie van klanten op straat komt te liggen en jouw organisatie reputatieschade oploopt? Dan is informatiebeveiliging cruciaal.

Wist je dat je de veiligheid van je kennis en informatie kunt waarborgen met behulp van een ISO 27001 managementsysteem? In dit artikel vertellen we er meer over.

ISMS en ISO 27001: wat is de betekenis?

ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiligingsbeheer. Hoewel wij vaak spreken van ISO 27001, is de officiële afkorting voor deze internationale norm ISO/IEC 27001.

In deze norm staat beschreven hoe je als organisatie jouw informatie procesmatig kan beveiligen. Het biedt richtlijnen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een beheersysteem voor informatiebeveiliging. Een managementsysteem voor informatiebeveiliging conform ISO 27001 noemen we het Information Security Management System (ISMS).

In deze wereld waarin cybercriminaliteit toeneemt en er voortdurend nieuwe bedreigingen opduiken, kan het moeilijk of zelfs onmogelijk lijken om cyberrisico’s te beheren. ISO 27001 helpt organisaties risicobewust te worden en zwakke punten proactief te identificeren en aan te pakken.

Informatiebeveiliging: kostenpost of noodzaak?

De ISO 27001 norm is de snelst groeiende norm van het moment. En dat is maar goed ook, want cybercriminaliteit neemt alsmaar toe en wordt een steeds groter risico. Ondanks dat hebben veel organisaties hun informatiebeveiliging nog niet (goed) op orde.

ISO 27001 voor informatiebeveiliging

Is dat niet gek? Thuis heb je brandmelders opgehangen, of misschien zelfs een anti-inbraaksysteem en camera’s. Alles om je waardevolle spullen te beschermen. En jezelf natuurlijk.

Net zoals thuis, moet je er ook als organisatie voor zorgen dat belangrijke informatie goed beveiligd is. Je wil immers niet dat een kwaadwillende persoon toegang heeft tot essentiële bedrijfsinformatie.

Op de juiste manier omgaan met belangrijke informatie is niet alleen noodzakelijk voor jouw eigen organisatie. Zo vinden klanten, werknemers en andere belanghebbenden, het cruciaal om te weten dat er zorgvuldig wordt omgegaan met hun gegevens. Het ISO27001 certificaat ondersteunt daarmee de geloofwaardigheid van jouw organisatie.

Een ‘nice catch’ is dat je met het certificaat ook direct voldoet aan wettelijk gestelde eisen voor het beleid van jouw organisatie. Denk aan privacywetgeving, wetgeving in de zorg en verplichtingen voor de overheid.

Voor welke organisaties is de ISO 27001 norm nuttig?

De ISO 27001 norm is nuttig voor alle organisaties die serieus omgaan met informatiebeveiliging én dit willen aantonen. Dit kunnen ICT-bedrijven zijn, maar ook andere instellingen die met vertrouwelijke informatie omgaan. Denk hierbij aan de overheid, banken, verzekeraars, opleidingscentra, onderwijsinstellingen en zorginstellingen.

Hoe kan mijn organisatie genieten van de voordelen van ISO 27001?

Wanneer je het managementsysteem voor ISO 27001 juist inricht, kan de organisatie reageren op veranderende beveiligingsrisico’s. Zo verminder je onder andere de kwetsbaarheid voor de groeiende dreiging van cyberaanvallen.

In de voorbereiding op een ISO 27001 certificering worden alle processen binnen het bedrijf opnieuw nagelopen en geoptimaliseerd. Alle informatie wordt op één centrale plaats beveiligd en is voor iedereen toegankelijk. Zo kun je mensen, processen en technologie in de hele organisatie voorbereiden op risico’s en bedreigingen. Hiermee verhoog je de efficiëntie binnen jouw organisatie.

Informatiebeveiliging in de zorg

Voor zorginstellingen bestaat een aangepaste versie op de ISO 27001 norm. Onder andere ziekenhuizen krijgen namelijk te maken met grote hoeveelheden persoonsgegevens van patiënten. Dit vraagt om een andere informatiebeveiliging aanpak.

Daarom is er voor informatiebeveiliging in de zorgsector de speciale NEN 7510 norm. Deze norm overlapt grotendeels met de ISO 27001, maar is daarnaast specifiek gericht op bijvoorbeeld patiëntendossiers. De doelstellingen en beveiligingsmaatregelen wijken daarom ook af van de ISO 27001 norm.

Information Security Management System inrichten voor de ISO 27001

Er zijn veel verschillende manieren om een Information Security Management System voor ISO 27001 in te richten. Voorheen werd dit vaak in een ISMS-handboek gedaan. Dit is simpelweg een verzameling van Word- en Excel-bestanden samengevoegd in een handboek. Digitaal opslaan kan vervolgens in een SharePoint of Google Drive omgeving.

ISMS en ISO 27001

Tegenwoordig zijn er ook softwaresystemen voor ISMS, zoals de Zenya software. Hierin kun je alle documentatie zoals beleid, procedures en werkinstructies borgen voor de hele organisatie. Leg je ISMS vast in een software systeem, dan hoef je niet met losse documenten te werken.

Je kan de relevante documentatie in Zenya DOC makkelijk vindbaar maken. Zo borg met een leesbevestiging dat mensen de dingen lezen die ze moeten lezen. Dit doe je bijvoorbeeld bij het informatiebeveiligingsbeleid, waarvan je wilt dat iedere medewerker het gelezen heeft.

Bij ISO 27001 hoort een Plan-Do-Check-Act cyclus. Dat betekent dat je je ISMS moet blijven controleren. Hiervoor kun je automatische documentcontroles instellen in Zenya. Met taken zorg je ervoor dat andere periodieke controles (zoals een jaarlijkse risico-evaluatie) plaatsvinden.

En áls er dan een beveiligingsincident voorkomt, dan kun je die melden in Zenya FLOW. De melding gaat automatisch naar de juiste persoon en actiepunten, evaluaties en verbetermaatregelen treden automatisch in werking.

Bronnen:

Kader Group. (z.d.). Wat is ISO 27001? – Veelgestelde vragen over Information Security. https://kader.nl/veelgestelde-vragen/information-security/wat-is-iso-27001

CertificeringsAdvies Nederland. (z.d.). Informatiegids ISO 27001. https://informatie.certificeringsadvies.nl/bedankt-download-informatiegids-iso-27001?submissionGuid=32766c1d-a5e9-45ea-bcc5-4e334b88e760

ISO. (2023, 2 februari). ISO/IEC 27001:2022. https://www.iso.org/standard/27001

Meer weten over Zenya?

Vraag de brochure aan zodat je alle informatie gemakkelijk bij de hand hebt.

Download de brochure voor Zenya Software - Software voor kwaliteits- en risicomanagement

Gratis demo beschikbaar

Zelf zien wat Zenya voor jouw organisatie kan betekenen? Vraag een gratis demo aan.

Meer weten over hoe Zenya jouw organisatie kan ondersteunen?

Neem vrijblijvend contact op met onze experts. Wij denken graag met je mee.