nlenbe-nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Herken je dit? Je plannen staan op papier, de doelen zijn vastgesteld en de afspraken zijn tot in de puntjes uitgewerkt. Het project kan beginnen! Maar dan merk je dat alle betrokkenen een andere kant op bewegen en de besluitvorming stagneert.

Het tegenovergestelde komt ook voor. Alles loopt op rolletjes, er is energie en je collega’s weten elkaar te inspireren tot experimenteren met als gevolg mooie resultaten. In beide gevallen is het lastig om aan te wijzen wat precies de stagnatie of de flow veroorzaakt.

Nieuwsgierigheid is dan de sleutel om dit te onderzoeken. Wanneer verschijnt er bij een nieuw plan een glinstering in iemands ogen? Hoe kan iemand de nieuw gemaakte afspraken op een goede manier toepassen in zijn of haar eigen werkzaamheden? En hoe voorkom je dat collega’s terugvallen in oude gewoontes? Een goede structuur tussen de mensen, organisatie en bijbehorende tools is daarom enorm van belang. Dit noemen we ook wel een ‘beheersorganisatie’.

Het beheren van processen is mensenwerk

Een proces ontstaat altijd vanuit een vraag. Er is namelijk input nodig om een proces van start te laten gaan. Daarnaast is er ook altijd een doel (de output) zodat er iets is waar je naartoe kan werken. Tussen de input en output zitten allerlei stappen die genomen moeten worden om het proces soepel te laten verlopen.

Voor veel organisaties is het zo efficiënt mogelijk omgaan met tijd en middelen een doel op zich. Ondanks dat er een grens lijkt te zijn aan hoe efficiënt een proces is ingericht, is er vaak nog veel te halen. Zo kun je software helemaal netjes en tot in de puntjes ingericht zijn, de taken moeten nog wel uitgevoerd worden door mensen.

Een goedlopend proces draait niet alleen maar rondom een strakke planning en budgetten waar medewerkers zich aan moeten houden. Juist de nieuwsgierigheid en leergierigheid van je collega’s moeten ervoor zorgen dat een proces op gang komt. Dat zijn namelijk de emoties die hen aansporen om de juiste stappen te kunnen zetten en beslissingen te maken.

De kracht van een goede beheersorganisatie is dat ‘het systeem’ op de langere termijn beheerd blijft zoals tijdens de implementatie is afgesproken. Daarnaast moeten enthousiaste collega’s die precies weten wat de mogelijkheden zijn van het systeem continu monitoren, analyseren en verbeteren. Slimme software kan helpen bij het automatiseren en stroomlijnen van deze processen.

Processmanagement is mensenwerk

Organiseer je beheer

Een beheersorganisatie onderzoekt hoe processen geautomatiseerd kunnen worden. Binnen een beheersorganisatie opereert de functioneel beheerder als spin in het web. Zo breng je afdelingen bij elkaar en stroomlijn je de processen binnen je organisatie.

Maar hoe ziet een gedegen beheersorganisatie er in de praktijk nu eigenlijk uit? Binnen een beheersorganisatie heb je verschillende rollen:

 • De gebruiker:dit is de eindgebruiker van de software. Zij gebruiken software bijvoorbeeld bij het raadplegen van de meest actuele informatie, het maken van meldingen bij (bijna-)incidenten of het lopen van een veiligheidsronde voor een evaluatie;
 • De sleutelgebruiker: sleutelgebruikers slaan de brug tussen de eindgebruikers en de beheerders. Vaak zijn dit teamleiders, afdelingsmanagers of senior medewerkers;
 • Functioneel beheerder: de functioneel beheerder zorgt ervoor dat systemen optimaal functioneren en doorontwikkeld worden op basis van de organisatie- en gebruikersbehoefte. Ook helpt de functioneel beheerder collega’s om de software correct te gebruiken door vragen te beantwoorden en te voorzien in documentatie. Mogelijk trainen zij collega’s ook in het gebruik ervan;
 • Applicatiebeheerder:de technisch beheerder is over het algemeen een ICT-medewerker. Samen met de functioneel beheerder is deze verantwoordelijk voor het beschikbaar zijn en goed functioneren van het systeem.

Tips voor het optimaliseren van processen

Het doel van een beheersorganisatie is dus om processen te optimaliseren. Procesmanagement heb je echter niet in één dag geoptimaliseerd. Dit kost tijd en geld, want ook procesoptimalisatie is nou eenmaal een proces. Het is slim om functioneel beheerders te betrekken wanneer de implementatie en optimalisatie op papier worden gezet. Functioneel beheerders zijn het aanspreekpunt voor vragen en/of opmerkingen tijdens de optimalisatie. Er is geen succesformule voor het optimaliseren van processen, maar wij proberen je het met een aantal tips wel iets makkelijker te maken:

 • Tip 1:Stel je als functioneel beheerder op als vraagbaak voor je collega’s. Communiceer duidelijk jouw rol in het proces naar de organisatie toe. Om dit op een slimme manier te doen, kan je gebruik maken van een workflow waarmee je het proces makkelijk automatiseert.
 • Tip 2:Schrijf een beheerplan waarin je beschrijft wie welke rol uitvoert en hoe het proces dient te verlopen.
 • Tip 3:Plan periodiek een overleg in met (sleutel)gebruikers en medebeheerders om de aanvragen vanuit de organisatie door te nemen.

Onze consultantskunnen je helpen bij de technische opzet van jouw software-omgeving. Daarnaast zijn wij ook beschikbaar om te begeleiden en adviseren in het toewijzen van de juiste rollen en rechten. Wil je dat iedereen de juiste kennis over de software heeft? Dan staan onze consultants klaar om hen te trainen. Bovendien bieden wij standaardtrainingenaan over de software. Ook bij verloop van personeel helpen we met het stellen van de juiste vragen zodat helder wordt wat wel of niet moet worden overgedragen. 

De rol van software voor een beheersorganisatie

Ondanks dat we bij Infoland van mening zijn dat de mens centraal staat bij het optimaliseren van processen, is software om werkprocessen te verbeteren een belangrijke factor bij procesoptimalisatie. Vooral om de status van processtappen te volgen. De kracht is om de software te laten aansluiten op de wens van de medewerkers. De nieuwsgierigheid en leergierigheid van de mens bundelen met een duidelijk overzicht in stappen. Het voorkomt tijdverspilling doordat je tijdig in kan spelen op afwijkingen en/of knelpunten. Op deze manier haal jij het beste uit je medewerkers én organisatie. 

Ontdek onze software 

Het inrichten van een gedegen beheersorganisatie voor continue verbetering motiveert medewerkers om te durven ondernemen vanuit nieuwsgierigheid in plaats van ‘moeten’. Die nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat mensen van hun eigen eiland af durven te komen en efficiënter samenwerken met collega’s. In combinatie met gespecialiseerde software brengen we de beheersorganisatie van jouw bedrijf naar een hoger niveau. 

Streven naar operational excellence

Wij geloven dat een gedegen beheersorganisatie ervoor zorgt om te streven naar operational excellence. Dit betekent het best mogelijke resultaat halen uit een proces op de meest efficiënte manier. Om dit te bereiken, zijn er volgens Six Sigma enkele succesfactoren voor operationel excellence van belang;

 • Een gedeelde visie op het bedrijf;
 • Effectieve communicatie;
 • Heldere verwachtingen;
 • Een geïntegreerd systeem bestaande uit beslissingen die gebaseerd zijn op onder andere feiten en een multidisciplinair oogpunt.

Waarom Zenya als optimalisatiepartner?

Wil jij een gedegen beheersorganisatie bereiken? Onze consultants helpen je graag bij de technische opzet van jouw software-omgeving. Daarnaast zijn wij ook beschikbaar om te begeleiden en adviseren in het toewijzen van de juiste rollen en rechten. Wil je dat iedereen de juiste kennis over de software heeft? Dan staan onze consultants klaar om hen te trainen. Bovendien bieden wij standaardtrainingen aan over de software. Ook bij verloop van personeel helpen we met het stellen van de juiste vragen zodat helder wordt wat wel of niet moet worden overgedragen.

Ben je benieuwd hoe de Zenya software jouw organisatie kan helpen op weg naar een gedegen beheersorganisatie? We laten je graag praktijkvoorbeelden zien van onze klanten die de stap waagden met Zenya:

Kwaliteitsmanagement met Zenya

Meer efficiëntie bij het az Vesalius klinisch labo

az Vesalius zet Zenya dagelijks in om efficiënter te werken. Documenten worden nu in één stap aangepast en medewerkers vinden documenten sneller dankzij de handige zoekfunctie. Ze hebben hun meldingssysteem ook verbeterd door dit doelgericht en praktisch op te bouwen. Nu komen de meldingen in de juiste flow terecht en worden ze sneller afgehandeld.

Complimenten voor gebruik Zenya

Succesvolle audit door Qualicor Europe

Qualicor Europe neemt regelmatig een audit af bij Ikazia Ziekenhuis Rotterdam. Om de kwaliteit continu te borgen en te verbeteren, gebruiken zij Zenya als risico- en kwaliteitsmanagementsysteem. Dankzij de praktische dashboards binnen Zenya zien ze hoe het staat met de kwaliteit en waar er nog ruimte voor verbetering is binnen de organisatie.

Meer weten over Zenya?

Vraag de brochure aan zodat je alle informatie gemakkelijk bij de hand hebt.

Download de brochure voor Zenya Software - Software voor kwaliteits- en risicomanagement

Gratis demo beschikbaar

Zelf zien wat Zenya voor jouw organisatie kan betekenen? Vraag een gratis demo aan.

Benieuwd wat Zenya
voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op met onze experts. Wij denken graag met je mee.