nlenbe-nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Je organisatie groeit en er ontstaan steeds meer uitdagingen. Met uitdagingen ontstaan vaak ook nieuwe problemen. Bij groei wordt veel gevraagd van de flexibiliteit en wendbaarheid van organisaties. Het kan zijn dat het niet meteen duidelijk is waar verbetering nodig of noodzakelijk is. Waar zit hem dat nou in? 

In de basis is het belangrijk om incidenten en projecten van elkaar gescheiden te houden. Wij leggen je uit waarom duidelijke processen rondom incidenten onmisbaar zijn voor jouw organisatie en hoe je dit strak inregelt met een incident management tool. 

Een bekend probleem

Bij elk groeiend bedrijf, dat (nog) niet structureel bezig is met het optimaliseren van processen, is het een bekend probleem dat op een bepaald moment standaard projecten en incidenten zich met elkaar gaan mengen.   

“Dat project voor die grote klant moet af, maar dat incident moet ook echt vandaag opgelost zijn”. Het is het dilemma waar we allemaal wel eens voor staan. 

Dit kan als gevolg hebben dat jouw projectmedewerker een incident ‘even tussendoor’ afhandelt en daarna snel weer doorgaat met het project waar hij of zij aan werkte. Maar wanneer je werkprocessen optimaal wil laten werken is het JUIST belangrijk dat er geëvalueerd wordt, en dat incidenten gegroepeerd worden. Zo blijf je als organisatie leren, en kunnen incidenten in de toekomst beter opgepakt worden. 

Incident management als onderdeel van professionele werkprocessen

Dat projecten en incidenten door elkaar heen gaan lopen is natuurlijk een belemmering voor de soepele groei van jouw organisatie. Dit probleem kun je oplossen door goede werkprocessen te definiëren en verantwoordelijkheden helder te beleggen.  

Wist je dat FLOW van Zenya jou volledig ondersteunt in de uitdagingen rondom werkprocessen? Neem contact op voor een vrijblijvende demo.

Wanneer je een expert op het gebied van werkprocessen vraagt om meer informatie over dit probleem, dan kun je verschillende methodes tegenkomen. Wat je gebruikt, is aan jou. Maar welke methode je uiteindelijk ook kiest; de software die je daarbij gebruikt moet je werk uit handen nemen en foutgevoeligheid terugbrengen tot het minimale.  

Wat moet ik nu concreet doen?

Om processen een goede plek te geven in de organisatie kun je het beste samenwerken met een  specialist. Natuurlijk betaal je daarvoor, maar dit staat in schril contrast met de best practices die zij binnenbrengen in de organisatie. Het is jouw doel om de organisatie zo soepel mogelijk te laten draaien, fouten te voorkomen en zo de continuïteit te borgen. Er zijn verschillende manieren om dit aan te vliegen.  

Wil je alvast meer in informatie over hoe je organisatie het beste om kan gaan met incidenten? Dat kan, lees dan de volgende artikelen op onze site eens om de nodige handvatten te vinden: 

Wil je volledig ontzorgd worden in zowel de benodigde software én de integratie hiervan?  

Neem dan snel contact op voor een vrijblijvende demo.

Wat zijn de voordelen van Zenya FLOW?

Je richt alle formulieren en workflows zo in dat ze optimaal aansluiten op jouw processen óf wij helpen processen te optimaliseren.  

Met Zenya FLOW manage je in één tool: 

  • Incidenten 
  • Verbeteringen  
  • Afwijkingen en klachten 

Met real-time dashboards is er altijd inzicht in de aard en omvang van de gemaakte meldingen, voortgang en genomen verbetermaatregelen.  

Meldingen kunnen gemaakt worden via: 

  • Laptop 
  • Tablet  
  • Telefoon 

Op je telefoon en tablet kun je meldingen maken met de Zenya Capture App. Voor deze app kun je een gratis trial aanvragen. Even geen internetverbinding? Geen probleem. Meldingen worden vanzelf afgeleverd zodra je weer verbinding hebt.   

Het maken van meldingen kan zowel intern als extern. Je kunt zonder enige programmeerkennis workflows bouwen en oorzaakanalyses toepassen als PRISMA, TRIPOD en de Root Cause Analysis. Daarnaast koppel je Zenya FLOW eenvoudig met je ERP, EPD, ECD of FMS. 

Zenya FLOW ontdekken?

Vraag de brochure aan zodat je alle informatie gemakkelijk bij de hand hebt.

Download de brochure voor Zenya FLOW - Incidentmanagement Software

Gratis demo beschikbaar

Zelf zien wat Zenya FLOW voor jouw organisatie kan gaan betekenen?

Vraag een gratis demo aan »

Meer weten over starten
met incidentmanagement in Zenya?

Vraag een persoonlijke demo aan, zodat we online of op locatie de mogelijkheden kunnen bespreken.