nlbe-nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Informatiebeveiliging in je zorgorganisatie borgen met een ISMS-oplossing

In 2023 waren er 73% meer cyberincidenten in de zorgsector dan 2022. Dat concludeerde de Z-CERT, het expertisecentrum op het gebied van cybersecurity in de zorg. Maar liefst 101 Europese zorglocaties werden vorig jaar geraakt door een ransomware-aanval. Dat zijn flinke aantallen.

Dit onderstreept het belang van informatiebeveiliging in zorginstellingen. In dit artikel lees je meer over informatiebeveiliging. Ook geven we je dé oplossing om informatiebeveiliging binnen jouw zorgorganisatie optimaal te borgen.

Wat is informatiebeveiliging?

Informatiebeveiliging omvat het geheel van processen, procedures en maatregelen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie en hardware te beschermen.

Informatiebeveiliging bestaat onder andere uit deze aspecten:

 • Het beschermen van servers, computers en netwerken;
 • Het beveiligen van de informatie op deze apparaten;
 • Medewerkers bewustmaken van het belang van informatiebeveiliging.

Waarom informatiebeveiliging in de zorg absoluut noodzakelijk is

Tegenwoordig kun je niet meer om digitale informatie en data heen. Zorgorganisaties verwerken op steeds grotere schaal persoonlijke gegevens en privacygevoelige informatie en delen deze met andere partijen. Dit is handig voor samenwerking en efficiëntie.

De informatie die digitaal wordt opgeslagen en gedeeld, is van waarde voor zorgorganisaties. Dit maakt de informatie echter ook interessant voor kwaadwillenden. Als je je informatiebeveiliging niet op orde hebt, loop je onder andere de volgende risico’s:

 • Ransomware-aanvallen:cybercriminelen blokkeren toegang tot belangrijke gegevens totdat er een bepaald bedrag is betaald.
 • Datalekken: als onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens en privacygevoelige data, is er sprake van een datalek;
 • Onderbreking van zorgprocessen: door cyberaanvallen kunnen systemen en netwerken verlammen. Hierdoor kunnen zorgprocessen onderbroken worden met als gevolg financiële verliezen en herstelprocessen.

Onvoldoende bescherming van persoonsgegevens kan leiden tot grootschalige financiële schade en reputatieschade. Ook kunnen er juridische gevolgen zijn, zoals boetes.

Zo legde de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) in 2018 een boete op aan een ziekenhuis van maar liefst 460.000 euro. Wat was er gebeurd? Onbevoegden hadden het medisch dossier van Samantha de Jong, beter bekend als Barbie uit ‘Oh Oh Cherso’, ingezien. 

Data binnen je zorgorganisatie beveiligen met Zenya

De data binnen je zorgorganisatie beveiligen? Dit zijn de belangrijkste normen waar je rekening mee moet houden

Je wilt een cyberaanval natuurlijk voorkomen. Daarnaast is er nog een reden om je informatiebeveiliging op orde te hebben: wet- en regelgeving. Binnen (en buiten) de zorg geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je moet dus kunnen aantonen dat je voldoende maatregelen neemt om persoonsgegevens te beveiligen en zorgvuldig te verwerken.

Binnen de zorg zijn er daarnaast een aantal normen waar je je voor kunt certificeren om informatiebeveiliging te borgen.

NEN 7510 norm

Deze door de NEN ontwikkelde norm geldt in Nederland als dé standaard voor informatiebeveiliging specifiek gericht op de zorg. Met dit certificaat toon je aan stakeholders en de inspectie dat je organisatie vertrouwelijk en integer omgaat met persoonsgegevens. Als je aan deze norm voldoet, heb je je informatiebeveiliging dus goed op orde.

ISO 27001 norm

De ISO 27001 is de internationale norm voor informatiebeveiliging. Voldoe je aan deze certificering? Dan toon je wereldwijd aan dat je een werkend managementsysteem voor informatiebeveiliging hebt.

NIS2- richtlijn

Vanaf oktober 2024 gaat deze Europese richtlijn in. Alle organisaties die onder de NIS2 vallen, bevinden zich in essentiële of belangrijke sectoren voor de maatschappij, zoals de zorg. Onder deze richtlijnen vallen enkele verplichtingen:

 • Organisaties moeten een risicobeoordeling uitvoeren en passende maatregelen nemen;
 • Organisaties moeten incidenten binnen 24 uur melden bij de toezichthouder;
 • Een onafhankelijke toezichthouder beoordeelt de naleving van de verplichtingen.

5 tips om medewerkers bewust te maken van informatiebeveiliging

Het is belangrijk om je medewerkers bewust te maken van informatiebeveiliging in de zorgsector. Maar hoe pak je dit aan en welke maatregelen kun je treffen? Wij geven je enkele tips:

Maak medewerkers bewust van informatie beveiliging met Zenya

1. Leg in begrijpelijke taal uit wat cyberrisico’s inhouden

Het is belangrijk dat je medewerkers begrijpen wat er kan gebeuren als informatie niet goed beveiligd is. Dit zorgt ervoor dat ze veilig met informatie omgaan.

Leg daarom duidelijk uit wat er gebeurt als je op een phishingmail klikt. Het is ook belangrijk om te begrijpen wat er kan gebeuren als je een zwak wachtwoord gebruikt. Zo krijgen medewerkers een goed beeld van de gevaren.

2. Creëer een veilige meldcultuur

Als er een datalek plaatsvindt, kan voor medewerkers de drempel hoog zijn om dit te melden. Ze zijn vaak bang voor de gevolgen. Bestraf medewerkers daarom niet als ze een datalek melden, maar creëer een veilige meldcultuur.

3. Maak het medewerkers gemakkelijk met praktische oplossingen

Gebruik handige oplossingen om medewerkers informatieveilig te laten werken.

Veel werknemers hebben moeite met regelmatig hun wachtwoord te veranderen. Ook vinden ze het lastig om een sterk wachtwoord te bedenken. Maak het ze daarom gemakkelijk met een gebruiksvriendelijke oplossing, zoals een wachtwoordmanager. Medewerkers hoeven hun wachtwoorden dan niet zelf te onthouden. Dit helpt hen bij het maken van een sterk wachtwoord.

Wil je medewerkers zo efficiënt mogelijk laten werken met privacygevoelige informatie? Dan is de koppeling van Ons® Nedap met Zenya ideaal. Dankzij deze koppeling worden zorgmedewerkers ontzorgd. Zij hoeven persoonsgegevens namelijk nog maar in één systeem in te voeren. Dit bespaart tijd en zorgt voor een nauwkeurige administratie.

Met deze oplossingen maak je het zorgprofessionals gemakkelijker om informatiebeveiliging te borgen.

4. Voer regelmatig tests uit

Wil je weten hoe het zit met de kennis over cybersecurity bij je medewerkers? Dit kan door middel van regelmatige tests. Stuur bijvoorbeeld een zelfgemaakte phishingmail uit en kijk hoeveel medewerkers erin trappen. Zo weet je waar er nog werk aan de winkel is.

5. Betrek medewerkers met ludieke campagnes

Je wilt dat medewerkers zoveel mogelijk te weten komen over informatiebeveiliging en privacy. Presenteer daarom informatie op een leuke manier in een bewustwordingscampagne over informatiebeveiliging. Dit doe je eenvoudig met Zenya BOOST. Met onze software breng je medewerkers op een speelse manier op de hoogte van het belang van informatiebeveiliging en de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Dit doe je onder andere door middel van video’s, vragenlijsten en polls.

Wat is dé oplossing om informatiebeveiliging te borgen?

Een effectief beleid voor informatiebeveiliging op touw zetten kan een hele klus zijn. Zo’n beleid heeft veel zaken waar je op moet letten, zoals eerder beschreven in dit artikel. Ook kan het lastig zijn om overzicht te houden op alle maatregelen, risico’s en regelgeving.

Gelukkig is er de complete ISMS-oplossing van Infoland. Met Zenya heb je één oplossing waarmee je het gehele informatiebeveiligingsbeleid borgt binnen je zorgorganisatie. Met onze oplossing kun je:

 • Je informatiebeveiligingsbeleid snel borgen in één systeem;
 • Bewustwording creëren rondom informatiebeveiliging binnen de gehele organisatie;
 • Audits, risico’s en checks opstarten;
 • Verwerkingen registreren en beoordelen met een standaard PIA;
 • Altijd werken met up-to-date informatie;
 • Inzicht krijgen in risico's en zwakke plekken in informatiebeveiliging met realtime dashboards;
 • Belangrijke normkaders in beeld brengen om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Wil je optimaal in control zijn op het gebied van informatiebeveiliging? Neem dan contact met onze experts op of vraag een gratis demo aan!

Meer weten over Zenya?

Vraag de brochure aan zodat je alle informatie gemakkelijk bij de hand hebt.

Download de brochure voor Zenya Software - Software voor kwaliteits- en risicomanagement

Gratis demo beschikbaar

Zelf zien wat Zenya voor jouw organisatie kan betekenen? Vraag een gratis demo aan.

Meer weten over informatiebeveiliging in Zenya?

Neem vrijblijvend contact op met onze experts. Wij denken graag met je mee.