nlenbe-nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Binnen de thema’s veiligheid, gezondheid en milieu gaat het om het optimaliseren van preventie. Hiervoor heb je een gebalanceerde preventiestrategie nodig, waarbij het belangrijk is om te weten welke risico’s voor jouw organisatie aanvaardbaar zijn.

In dit artikel gaan we dieper in op wat een preventiestrategie nu gebalanceerd maakt, wat aanvaardbare risico’s zijn, en hoe software ondersteuning kan bieden bij beiden.

Het belang van een goede preventiestrategie

Een goede preventiestrategie is gericht op het identificeren en beheersen van risico’s om incidenten en ongelukken te voorkomen. Deze strategie omvat beleid en procedures voor het identificeren van potentiële risico’s, het nemen van preventiemaatregelen en het opleiden van medewerkers over deze maatregelen.

Een preventiestrategie moet regelmatig worden geëvalueerd en bijgesteld om ervoor te zorgen dat ze aansluit bij de veranderende behoeften van de organisatie en haar omgeving. Een goede preventiestrategie is dus gericht op het beperken van risico’s en het verhogen van de veiligheid binnen een organisatie.

Wat maakt een preventiestrategie gebalanceerd?

Hoewel het belangrijk is om preventiemaatregelen te implementeren, moet je waken dat je niet te ver doorschiet en komt te werken met een eenzijdige preventiestrategie. Incidenten zijn helaas soms onvermijdelijk zijn, ongeacht hoeveel preventiemaatregelen er worden genomen. Een te star preventiegerichte benadering kan leiden tot een onrealistische verwachting van veiligheid en een gebrek aan voorbereiding op het geval van een incident. Je hebt dan te maken met onbalans.

Het streven naar complete preventie en volledige veiligheid kan daarnaast ook bepaalde risico’s met zich meebrengen. Het spreekt voor zich dat een veelheid aan maatregelen voor kosten zorgt en soms juist tot meer onzekerheid en angst kan leiden. Bovendien kan complete preventie innovatie in de weg staan. Bedrijven en individuele werknemers laten kansen voor vernieuwing liggen door een te eenzijdige focus op wat er allemaal mis kan gaan. En dat terwijl innovatiekracht (in de eerdergenoemde sectoren) juist zo waardevol is.

Dit maakt dat we continu voor de uitdaging staan om een optimale balans te vinden tussen absolute veiligheid en risico. En om te komen tot een gebalanceerde preventiestrategie, moeten we besluiten wat voor onze organisatie aanvaardbare risico’s zijn.

Wat maakt een risico een aanvaardbaar risico?

Aanvaardbare risico’s zijn risico’s waarmee een organisatie bereid is te leven omdat de voordelen van het nemen van het risico groter zijn dan de mogelijke schade. Bij het bepalen van wat een aanvaardbaar risico is, moet een organisatie rekening houden met verschillende factoren, zoals de kans op het optreden van het risico, de mogelijke gevolgen van het risico en de kosten van het nemen van preventiemaatregelen. Een organisatie moet ook altijd rekening houden met haar eigen doelstellingen en waarden, evenals met wet- en regelgeving en de verwachtingen van belanghebbenden.

Door al deze factoren te wegen met een gedegen risicoanalyse, kan een organisatie een weloverwogen beslissing nemen over wat een aanvaardbaar risico is.

Hoe kan kwaliteits- en risicomanagement software helpen?

Bij het opzetten en uitvoeren van een gebalanceerde preventiestrategie kan een kwaliteitsmanagementsysteem zoals Zenya je ondersteunen.

  • Zo kan het bijvoorbeeld worden gebruikt om preventiemaatregelen te ontwikkelen en te beheren, zodat medewerkers weten wat ze moeten doen om risico’s te beperken en incidenten te voorkomen.
  • Je kunt er ook de implementatie van preventiemaatregelen mee volgen en monitoren, zodat eventuele afwijkingen tijdig kunnen worden opgemerkt en opgelost.
  • Daarnaast kan het worden gebruikt om gegevens te verzamelen en te analyseren over voorgaande incidenten en near misses, wat kan helpen om te begrijpen wat er is gebeurd en wat er had kunnen worden gedaan om het te voorkomen.

Ook kun je met kwaliteitsmanagement software aanvaardbare risico’s identificeren. Beoordeel de mogelijke gevolgen van risico’s door middel van scenario-analyse en simulatie. Zo begrijp je beter wat mogelijke gevolgen zijn van het nemen van het risico, waarbij je kunt besluiten of de gevolgen aanvaardbaar zijn. Of gebruik de software om de kosten van het nemen van preventiemaatregelen te bepalen. Zo kun je besluiten of de kosten aanvaardbaar zijn, en je het risico dus gewoon kunt nemen.

Meer weten over Zenya?

Vraag de brochure aan zodat je alle informatie gemakkelijk bij de hand hebt.

Download de brochure voor Zenya Software - Software voor kwaliteits- en risicomanagement

Gratis demo beschikbaar

Zelf zien wat Zenya voor jouw organisatie kan betekenen? Vraag een gratis demo aan.

Ook aan de slag met kwaliteits- en
risicomanagement software?

Neem vrijblijvend contact op met onze experts. Wij denken graag met je mee.