nlbe-nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

De sector transport & logistiek ziet dat klanttevredenheid een steeds belangrijker onderdeel van hun bedrijfsvoering wordt. Klanten verwachten simpelweg dat hun producten in goede handen zijn tijdens opslag en transport. Om aan de verwachtingen van de klanten te kunnen voldoen, bieden diverse normen en richtlijnen kaders voor kwaliteits- en risicomanagement. 

 

Zo zijn er de meer algemene normen als ISO 9001, ISO 14001 en de hygiënecode, die beproefd zijn in diverse sectoren. De branchespecifieke TAPA standaarden bieden een raamwerk voor veilig transport en opslag van goederen, een van de belangrijkste onderdelen van de klanttevredenheid. Daarnaast is veilig werken in de transport & logistiek uiteraard even zo belangrijk.

 

Deze certificeringen en normen vragen aandacht waardoor overzicht houden soms lastig is. Tegelijkertijd wil je ook inzicht hebben in de status van acties en deadlines. Zenya, het kwaliteitsmanagementsysteem, laat je eenvoudig planningen maken voor bijvoorbeeld checks en ondersteunt jou met overzichtelijke dashboards en rapportages. Zodat jij weer in control bent over wat er écht speelt in jouw organisatie.

Zenya Software Suite - Portaal

Van interne naar externe audits met één auditsysteem

Een grondig proces van interne checks en audits bereidt jouw organisatie voor op externe audits voor bijvoorbeeld ISO 9001, GMP+ of TAPA. Door zo’n intern proces ben je op de hoogte van wat er speelt binnen jouw organisatie en waar uitdagingen en verbeterpunten liggen. Het helpt je daarnaast ook een hoog kwaliteitsniveau voor jouw klanten te behalen én behouden.

Zenya CHECK laat je eenvoudig vragenlijsten en checklists maken én invullen, waardoor het uitvoeren van checks als vanzelf gaat. Maak taakschema’s zodat taken automatisch gepland worden en medewerkers via notificaties op de hoogte worden gebracht wanneer er input van hen verwacht wordt. Ook hier bieden dashboards het nodige in- en overzicht.

Je kunt klanten vragen naar hun tevredenheid over jouw dienstverlening of zelf leveranciers en partners beoordelen. Zo weet je ten alle tijden of je de kwaliteit levert die van jouw organisatie verwacht wordt en of er wellicht zaken zijn die in de keten beter of anders kunnen om de kwaliteit verder te verhogen.

Veilig werken start met de juiste instructies en procedures

Een veilig transport vraagt om veilig omgaan met goederen én een veilige werkomgeving voor medewerkers. Veiligheids- en werkinstructies dragen hieraan bij, mits deze correct en actueel zijn. En ze zijn pas écht van waarde wanneer deze altijd en overal, door iedereen, geraadpleegd kunnen worden. 

In Zenya DOC leg je jouw informatie eenduidig vast. Documentbeheer zorgt dat de informatie regelmatig wordt gecheckt op juistheid en actualiteit. Dankzij de gemakkelijk te gebruiken Search app heeft iedereen deze informatie altijd bij de hand, ook onderweg. Zo heeft iedereen overal de juiste informatie over bijvoorbeeld hoe en wanneer persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in te zetten. 

kwaliteitsmanagement in een warehouse bij transport en logistiek

Wist je dat… je 10% minder regeldruk ervaart dankzij software?”

kwaliteitsmanagement in logistiek en transport

Klachten, incidenten en ongevallen snel en eenvoudig (laten) melden

Incidentmanagement is een onderdeel van diverse kwaliteitsnormen zoals TAPA. Het is dus belangrijk dat incidenten gemeld, maar ook opgevolgd en geanalyseerd kunnen worden. Daarnaast wil je verbeteracties kunnen koppelen om zo soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Zo weten klanten dat hun vracht veilig is bij jou, een belangrijke pijler van TAPA.

Het startpunt van dit hele proces is een melding. Door medewerkers de mogelijkheid te geven incidenten te melden in een eenvoudig te gebruiken meldsysteem, Zenya FLOW, wordt de drempel om meldingen te doen verlaagd. Met de Capture App kan een melding altijd en overal gemaakt worden met een smartphone en worden foto’s en locatie eenvoudig toegevoegd.

Ondanks de hoge kwaliteit van jouw dienstverlening, kan er altijd iets misgaan. Door klanten de kans te geven zelf, direct in jouw systeem, een klacht in te dienen, verhoog je de klanttevredenheid. Door een klacht te af te handelen in Zenya FLOW, bouw je een volledig dossier op en wordt elke klacht een kans om te verbeteren en daarmee de kwaliteit verder te verhogen. Bovendien breng je de klant vanuit Zenya FLOW eenvoudig op de hoogte van de status en uitkomst.

Altijd inzicht in alle risico's voor jouw organisatie

Om te voldoen aan normen als ISO 9001 en ISO 14001, maar ook voor de standaarden van TAPA en GMP+, is risicomanagement onmisbaar. Ook technologische ontwikkelingen maken het in de transport & logistiek van grote waarde om risico’s te beheersen. 

Zenya RISK is een compleet systeem voor risicomanagement. Je brengt risico’s eenvoudig organisatiebreed in beeld. Hieraan kun je beheersmaatregelen koppelen om ze te beheersen, zodat de kwaliteit van jouw dienstverlening verhoogd wordt. Realtime dashboards bieden jouw het overzicht hoe het er voor staat met jouw organisatie en waar eventueel bijsturing nodig is.

Blijf de concurrentie voor met een compleet kwaliteitsmanagementsysteem

Ook jouw concurrenten ervaren de druk van regels en wetten. Er worden vanuit normen als ISO 9001 en ISO 14001  en standaarden als TAPA en GMP+ steeds meer eisen gesteld aan de transportbranche, evenals aan het kwaliteitsmanagement systeem waar jij de kwaliteit mee borgt.

Zenya is hét complete kwaliteitsmanagementsysteem welke voldoet aan de eisen die gesteld worden in de diverse normeringen. Je borgt alles op één plek, dat maakt het doen en analyseren van meldingen, vastleggen van documenten en processen en risicobeheersing een stuk overzichtelijker en eenvoudiger.

Veiliger werken met risicomanagement in de industrie

Je bevindt je in goed gezelschap

Klanttevredenheid

Van klanttevredenheidsonderzoek tot klachten: alle signalen zijn welkom zodat er maatregelen genomen kunnen worden om de verwachtingen van klanten in de toekomst te overtreffen.

Procesoptimalisatie

Keuringen, controles en audits leggen pijnpunten bloot en helpen zo verbeterpotentieel te ontdekken. Verhoog de klanttevredenheid én blijf de concurrentie voor.

Veilig werken

Veiligheid van goederen én medewerkers is het hoogste goed. Van veiligheidsinstructies tot ongevalsanalyse: alles geregeld voor veilig transport en opslag.

Kwaliteitsmanagement in Transport & Logistiek? Ervaar het zelf!

Infoland ondersteunt al meer dan 20 jaar bedrijven in diverse branches om hun doelstellingen te realiseren rondom kwaliteit en veiligheid. Zenya, hét kwaliteits- en risicomanagementsysteem, helpt dagelijks ruim een miljoen eindgebruikers om alle instructies en processen, ongevallen en klachten, audits en inspecties overzichtelijk te borgen. Wil je zien hoe? Vraag dan nu vrijblijvend en kosteloos een persoonlijke demo aan.

02_ZenyaSoftwareSuite-Actie-takenbeheer-Zenya taken

Vijf unieke oplossingen

Eén krachtige software suite voor kwaliteits- en risicobeheer
Zenya-Module-Doc-A-op-wit_130x40px_72DPI

Efficiënt documenten beheren en verspreiden vanaf een centrale locatie.

Zenya-Module-Flow-A-op-wit_130x40px_72DPI

Eenvoudig incidentmanagement en workflows opzetten.

Zenya-Module-Check-A-op-wit_130x40px_72DPI

Verbeterpotentieel ontdekken dankzij audits, checks en vragenlijsten.

Zenya-Module-Risk-A-op-wit_130x40px_72DPI

Operationeel in control zijn en strategische risico’s omzetten in kansen.

Zenya-Module-BOOST-A-op-wit_130x40px_72DPI

Versterk kwaliteits- en risicomanagement en betrek medewerkers.

Benieuwd wat Zenya
voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op met onze experts. Wij denken graag met je mee.