nlenbe-nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Als er een tijd is waarin blijkt dat risicomanagement belangrijk is voor élke organisatie, dan is het de huidige tijd wel. De uitdagingen waar we vandaag de dag tegenaan lopen op het gebied van gezondheid en gevaar zijn voor iedereen herkenbaar.

Achter het woord ‘risico’ schuilt een vrij simpele formule. Het is de kans dat iets plaatsvindt, maal het effect dat het heeft wanneer het ook echt gebeurt. Privé maar zeker ook zakelijk, van kleine organisaties en eenmanszaken tot de grote wereldleiders: iedereen heeft op de eigen manier met risico’s te maken. Binnen bedrijven is het belangrijk risico’s op een gedegen manier aan te pakken, waarbij iedereen bijdraagt aan het managen van risico’s.

Wij geven je 4 redenen waarom risicomanagement een prominente, integrale plek binnen jouw organisatie zou moeten hebben.

1. Risico’s negeren betekent stagnatie

Als je als bedrijf wilt groeien, dan moet je de grenzen opzoeken van hetgeen je kent. Dit betekent dat je bewust bepaalde risico’s moet nemen. Wanneer een experiment mislukt, dan kun je dit moment gebruiken om van te leren.

Voorbeeld: wanneer een sporter wil presteren, dan zullen grenzen opgezocht moeten worden. Men kan gebruik maken van nieuwe inzichten of methoden, waarbij bewust risico’s genomen worden. Het is namelijk nog niet bewezen dat deze nieuwe inzichten of methoden ook daadwerkelijk gaan werken. Maar de groei kán het zomaar waard zijn.

Succesvolle organisaties hebben hun risicoanalyses goed op orde, en weten dus welke risico’s te nemen zijn om groei te bereiken. Daarnaast hebben zij de controlemechanismen in plaats voor risicobeheersing.

In de huidige VUCA wereld is het een must om risico’s te beheersen.

2. Meer complexiteit veroorzaakt meer risico

De wereld wordt steeds complexer, en hiermee ook de processen waarmee en waaraan wij werken. Meer complexiteit betekent ook meer risico. Goed inzicht krijgen in alle risico’s rondom complexe processen, vraagt om deskundig en multidisciplinair overleg.

Veel complexiteit vraagt om een gedegen, solide risicomanagement proces, maar ook om het actief beleggen van risicomanagement binnen de organisatie. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door gebruik te maken van integraal risicomanagement software zoals Zenya RISK, waarbij je bijvoorbeeld het risicoregister makkelijk kunt delen met anderen.

3. Risico’s negeren is niet kostenefficiënt

Er is altijd een spanningsveld tussen de kosten die risicobeheersing met zich meebrengt en het zo efficiënt mogelijk inrichten van een organisatie om bijvoorbeeld winst te optimaliseren. Vaak wordt gekeken naar het rendement op de korte termijn. Men wil liever doorgaan zoals het al ging, want daarvan vallen de kosten maar ook de winsten te voorspellen.

Het risicomanagement actief beleggen binnen je organisatie wordt kostenefficiënt op de lange termijn. Je moet eerst investeren in je processen, het systeem en de software waarmee je dit wilt gaan doen. Maar wanneer daarna de doelen ook echt behaald worden – zoals het optimaliseren van de winst -, dan pas wordt duidelijk waar het allemaal voor gedaan is. En dit is ook het moment waarop risicomanagement gaat besparen én opleveren.

4. Erover praten is soms moeilijk, maar nodig

Risicomanagement kan een moeilijk onderwerp van gesprek zijn, want het gaat meestal over onzekerheden. Toch is het belangrijk dat we dit gesprek niet uit de weg gaan. Neem de volgende voorbeelden:

  1. Het KNMI geeft een weeralarm af. Er is kans op extreem weer. Wanneer de schade na extreem weer meevalt dan kun je dit op twee manieren interpreteren. Viel het achteraf gezien wel mee omdat de storm niet zo erg was, of hebben we de risico’s gewoon goed ingeschat en de juiste maatregelen genomen?
  2. Een brandalarm gaat regelmatig om niets af. Na een paar keer reageren veel mensen niet meer, laat staan dat ze gaan evacueren. Wat gebeurt er wanneer er écht brand uitbreekt? Hoe kan het risico dat niemand het meer serieus neemt, beheerst worden?
  3. Een virologische pandemie, zoals Corona, breekt uit. Had iemand in 2019 kunnen voorzien dat we in maart 2020 met z’n allen op slot zouden gaan vanwege een virus? En toch gebeurde het. Op welke manier kunnen we in de toekomst voorkomen?

Je ziet; risico’s kun je niet zomaar negeren. Ze kunnen flinke impact hebben wanneer er niets mee gedaan wordt. Dit maakt het praten over risico’s belangrijk, en de vraag om goed risicomanagement zeer relevant.

Benieuwd wat Zenya
voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op met onze experts. Wij denken graag met je mee.