nlbe-nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Onveilige werksituaties komen met regelmaat voor. Volgens Inspectie SZW nam het aantal bedrijfsongevallen iets af tijdens de corona lockdowns. Maar het is niet ondenkbaar dat de stijgende lijn die voor corona te zien was weer wordt opgepakt. Is veilig werken maakbaar? Dat is de one-million-dollar vraag. Denk je eens in wat het betekent als we deze vraag bevestigend kunnen beantwoorden.

Dagelijkse praktijk

Met name valongelukken en ongelukken met (industriële) machines vormen de praktijk van alledag. Valongelukken ontstaan vaak als mensen uit balans raken en als gevolg van het ontbreken van maatregelen en protocollen om vallen te voorkomen. Ongeveer een vijfde van de werknemers in Nederland werkt met één of meerdere machines. Tijdens het bedienen of schoonmaken van de machine vinden de meeste ongelukken plaats. In veel gevallen met blijvend letsel tot gevolg.

Ruimte voor verbetering

Uit de Monitor Arbeidsongevallen van de Inspectie SZW blijkt dat met name jonge (<25 jaar) en oudere werknemers (>55 jaar) slachtoffer zijn van bedrijfsongevallen. De meeste slachtoffers vallen bij bedrijven met maximaal 10 werknemers.

Organisaties zijn verantwoordelijk voor het geven van voorlichting en instructies én het uitoefenen van toezicht. Minder dan de helft van de organisaties heeft haar risico’s geïnventariseerd. Veilig werken start juist met risico-inventarisatie op de werkplek en analyse van ongevallen die hebben plaatsgevonden. Leren van meldingen en inspecties helpt een veilige omgeving te creëren.

Deadlines versus veiligheid

Ook organisaties die wel goede veiligheidsvoorschriften kennen, hebben werknemers die zich niet aan de voorschriften houden. Hoe komt dat? Opdrachten moeten worden afgehandeld en projecten moeten worden afgerond. Dat geldt voor alle branches, zeker ook in energie, water en afvalverwerking. Deadlines zijn overal en mensen maken de afweging of veiligheidsrichtlijnen echt nodig zijn of teveel tijd kosten.

Gedrag is moeilijk te sturen. Een doordacht plan van aanpak om de risico’s weg te nemen of te voorkomen, helpt daarbij.

Lees hier meer over het vergroten van risicobewustzijn.

Veilig werken en deadlines

Bocht afsnijden

Bij de afweging tussen wel of niet veilig werken, speelt meerwaarde een grote rol. Is het de moeite waard je aan de voorschriften te houden? Natuurlijk vindt iedereen veiligheid belangrijk, maar deadlines zijn minstens net zo belangrijk. Is onveilig werken lucratiever dan veilig werken? Als medewerkers die gedachte aanhangen, valt de keuze vaker op onveilig maar snel werken dan op veilig en langzamer werken – zolang er geen ongelukken gebeuren. Als we een bocht kunnen afsnijden, zullen we dat in veel gevallen niet laten, ook als we geen haast hebben.

IT kent ook veiligheidsrisico’s

Veilig werken draait niet alleen om het afwenden van ongelukken met machines en het voorkomen van gevaarlijke situaties. Ook beveiliging van kritieke infrastructuur (zoals energie, water en afvalverwerking) is van groot belang. Volgens marktonderzoeker Gartner krijgt tot een derde van de organisaties die kritieke infrastructuur beheren binnen enkele jaren te maken met incidenten die direct gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van medewerkers, omwonenden, bevolking, natuur en omgeving. Daarnaast is het risico op reputatieschade reëel.

Technologie speelt een steeds grotere rol bij deze organisaties. Dat biedt niet alleen maar voordelen. Organisaties waarbij IT een grote rol speelt, lopen onder meer het risico slachtoffer te worden van:

 • Hacken
 • Ransomware
 • DDos-aanvallen
 • Identiteitsfraude
 • Datalekken

Zenya en maakbaarheid

Is veilig werken maakbaar? Dit is overduidelijk de one-million-dollar vraag. Ja, met Zenya is veilig werken maakbaar.

Veilig werken en het stimuleren en verwezenlijken ervan vraagt om gezamenlijke inspanningen van management en medewerkers – Zenya kan daarbij een cruciale rol vervullen. Veilig werken werpt zijn vruchten af als je het grotere plaatje bekijkt, je eigen omgeving beter leert kennen en kritischer bent. Als het gaat om fysieke omstandigheden én om cyberveiligheid.

Om dat te sturen en te monitoren zijn regie, inzicht en overzicht nodig. Dat biedt Zenya software. Het zorgt niet voor primaire veiligheid, maar voor:

 • Vastlegging van gemaakte afspraken
 • Registratie van meldingen en incidenten
 • Registratie van controles en inspecties
 • Handhaving van communicatieprotocollen
 • Kennisdeling
 • Verbeter ideeën

Samen zorg je voor de maakbaarheid van veiligheid op de werkvloer.

Contact opnemen?

T: +31 (0)40 84 85 868
E: steluwvraag@infoland.nl

Of neem contact op via het contactformulier.

Meer weten over Zenya?

Vraag de brochure aan zodat je alle informatie gemakkelijk bij de hand hebt.

Download de brochure voor Zenya Software - Software voor kwaliteits- en risicomanagement

Benieuwd wat Zenya
voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op met onze experts. Wij denken graag met je mee.