nlbe-nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Bouwprocessen kunnen behoorlijk complex zijn en brengen op diverse fronten risico’s met zich mee, zoals op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Niet voor niets zijn er wettelijke eisen waaraan je als bedrijf in de bouw moet voldoen wanneer er gebouwd en geïnstalleerd wordt.

Het werken met externen, onderaannemers en zelfstandigen, een gewone zaak in de bouw, maakt het lastiger om overzicht te houden op wat er gebeurt en waar zaken goed gaan of juist bijsturing vereisen. En dat terwijl de eisen en verwachtingen vanuit de klant juist toenemen.

 

Door te werken met VCA toon je als bouwbedrijf aan dat je veiligheid, gezondheid en duurzaamheid hoog in het vaandel hebt staan. Voor kwaliteitsbewaking in de bouw zijn er onder andere het Bouwbesluit en de Wet Kwaliteitsborging. De uitvoering van deze normen, wetten en besluiten komt nogal precies. Het Zenya kwaliteitsmanagementsysteem biedt jou de benodigde ondersteuning.

Zenya Software Suite - Portaal

Elimineer risico’s in bouwprojecten dankzij risicobeheersing

Bouwprojecten die vertraging oplopen of ver over het budget gaan, of een ongeval waarbij sprake is van persoonlijk letsel; het zijn zaken die slecht zijn voor de reputatie van jouw bouwbedrijf. Met Zenya RISK, het risicomanagementsysteem, kun je risico’s inventariseren en analyseren en hieraan beheersmaatregelen koppelen.

Zo kun je algemene risico’s voor jouw organisatie beheersen, maar ook voor aanvang van een project specifieke risico’s in kaart brengen en daar preventieve maatregelen aan koppelen. Zo voorkom je dat risico’s een belemmering vormen voor de snelheid en kwaliteit van de uitvoer van het project en kunnen onvoorziene extra kosten voorkomen worden. 

Ook kun je zaken die een gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers en externen eenvoudig identificeren en hierop preventieve maatregelen nemen. Datzelfde geldt voor omgevingsrisico’s. Gedegen risicomanagement biedt dus kansen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid binnen de bouwsector. Bovendien helpt het jouw organisatie te voldoen aan normen als ISO 9001 en ISO 14001.

Samenwerken in de bouwsector op een werkplaats

Preventie was vroeger een synoniem voor te veel administratie en bureauwerk. Met dit systeem daalt de graad aan administratie en kunnen we weer aan proactief preventie-advies doen op de werkvloer.”

Dirk Putzeys
CRH Structural Concrete Belgium over Zenya FLOW

Eenvoudig incidenten melden, voor en door iedereen

Een ongeluk zit in een klein hoekje, al helemaal in de bouw. Daarom worden er diverse preventieve maatregelen genomen, zoals het werken met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en beleid rondom werken met gevaarlijke stoffen, werken op hoogte etc.

Toch kan het, ondanks alle maatregelen, onverhoopt wel eens misgaan. Ook kunnen er dingen gebeuren die de deadline van het project of de kwaliteit in gevaar kunnen brengen, zoals de levering van verkeerde producten, menselijke fouten of weersomstandigheden. Om inzicht te krijgen in wat er gebeurt, wanneer en waarom, biedt Zenya FLOW een compleet incidentmanagement systeem.

Iedereen, zowel medewerkers als externen zoals onderaannemers, leveranciers of klanten, kunnen een incident melden. Door het gebruik van de Zenya Capture app kan dit altijd en overal en kunnen eenvoudig locatie en/of foto’s worden toegevoegd.

De opvolging van incidenten is binnen Zenya FLOW op een logische manier geregeld en krachtige tools voor incidentanalyse bieden de mogelijkheid om dieper in te gaan op de oorzaken van bepaalde incidenten. Zo kun je verbetermaatregelen uitzetten om de veiligheid en kwaliteit verder te verhogen.

Leg processen en instructies eenduidig en overzichtelijk vast

Om veilig te werken in de bouw, zijn er diverse normen en regels opgesteld. Denk bijvoorbeeld aan VCA, wat bedrijven én personen helpt met veiliger werken. Maar je kunt ook denken aan bedieningsinstructies voor machines en apparaten of instructies voor werken op hoogte of met gevaarlijke stoffen. Deze informatie moet voor iedereen, zowel intern als extern, eenvoudig te raadplegen zijn. Verder moet deze informatie uiteraard altijd up-to-date zijn.

Zenya DOC is het documentmanagement systeem waarmee je procedures en instructies eenvoudig en eenduidig vastlegt. Intelligente workflows zorgen ervoor dat deze informatie altijd up-to-date gehouden wordt en er geen foutieve of achterhaalde informatie kan gaan rondzwerven.

De Zenya Search App maakt informatie beschikbaar waar en wanneer het nodig is. De informatie kan eenvoudig gedeeld worden met externen zoals onderaannemers of leveranciers zodat ook zij weten wat er van hen verwacht wordt wanneer ze samenwerken met jouw organisatie.

Door informatie aan te bieden in ‘Interactieve Documenten’ wordt het doorzoeken van ellenlange documenten verleden tijd: na het beantwoorden van enkele slimme vragen wordt enkel die informatie getoond die op dat moment relevant en gewenst is. Dan kan iedere professional snel weer aan het werk!

kwaliteitsmanagement in de bouw

Verhoog veiligheid met periodieke checks en inspecties

Wanneer apparaten en machines niet goed onderhouden worden, kan dit problemen opleveren. Van vertraging tot gevaarlijke situaties door (plotselinge) uitval van machines: onderhoud is essentieel. Wanneer je apparaten en machines vastlegt in de kaartenbak van Zenya, kun je hier eenvoudig een taakschema aan koppelen.

Zo krijg je automatisch meldingen wanneer het tijd is voor periodiek onderhoud of een geplande check. Deze controles voer je eenvoudig uit met Zenya CHECK. Ook andere checks en inspecties, zoals opleverinspecties, leveranciersbeoordelingen en veiligheidsrondes, kun je hiermee eenvoudig inplannen en uitvoeren.

Daarnaast is het mogelijk om in Zenya CHECK vereisten voor normeringen als ISO 9001 en ISO 14001 vast te leggen en aan de hand daarvan interne audits uit te voeren. Zo weet je altijd hoe het ervoor staat in jouw organisatie en ben je perfect voorbereid op een externe audit.

Je bevindt je in goed gezelschap

Continue kwaliteitsborging

Breng proactief risico’s voor levertijd, kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid in kaart en neem concrete beheersmaatregelen om ze te voorkomen.

Veiligheid voor iedereen

Zorg dat instructies en procedures voor iedereen, intern en extern, altijd en overal beschikbaar zijn. Maak melden voor internen en externen eenvoudig en laagdrempelig.

Efficiënt werken

Zorg dat periodieke checks en onderhoudstaken automatisch ingepland worden en maak het uitvoeren van audits voor iedereen gemakkelijk. 

Voldoen aan kwaliteitseisen in de bouw? Ervaar het zelf!

Veelgebruikte normen en standaarden in de bouw zijn onder andere VCA, ISO 9001 en ISO 14001. Hierin het overzicht houden kan een tijdrovende en uitdagende klus zijn. Daarnaast ben je continu bezig met veiligheid, welzijn en duurzaamheid en is het van groot belang dat iedereen weet wat van hem of haar verwacht wordt, op elk moment en waar ze zich ook bevinden. Ben jij op zoek naar meer structuur, inzicht en overzicht?

 

Vraag dan nu vrijblijvend en kosteloos een persoonlijke demo aan. Wij laten je graag zien wat Zenya voor jouw bouwbedrijf betekent. 

02_ZenyaSoftwareSuite-Actie-takenbeheer-Zenya taken

Onze modules

Maximaal presteren met
slimme oplossingen

Zenya DOC - Module logo full-color

Document
management


De juiste informatie snel beschikbaar


Interactieve documenten voor een perfecte gebruikservaring


Volledige kwaliteitsborging en feedback loop


Eenvoudig kennis delen met externen


Altijd en overal beschikbaar met de Search App


Lees meer
Zenya FLOW - Module logo full-color

Incident
management


Voor uiteenlopende signalen, binnen en buiten de organisatie


Flexibele workflows, eenvoudig op te zetten en uit te voeren


Waardevolle rapportages en analyses


Acties voor individuen en teams


Altijd en overal melden met de Capture App


Lees meer
Zenya CHECK - Module logo full-color

Audit
management


Voor audits, checks, inspecties en onderzoeken


Vragenlijsten voor intern en extern gebruik


Voor uitvoering van het volledige auditproces


Acties voor individuen en teams


Lees meer
Zenya RISK - Module logo full-color

Risico
management


Breng organisatiebreed alle risico’s in kaart


Risicodialoog voor meer betrokkenheid 


Beheersmaatregelen en control tests


Monitoren en bijsturen via integraal dashboard


Lees meer
0+
Eindgebruikers
0+
Klanten
0+
Landen
0+
Communityleden
0+
Externe koppelingen
0+
jaar ervaring

Benieuwd wat Zenya
voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op met onze experts. Wij denken graag met je mee.