nlenbe-nldkseDen bedste software til kvalitets- og risikostyring.

Risikostyring som en mulighed i handicaporganisationen ORO

Det er en turbulent tid for organisationer inden for handicapomsorg. Omsætning og resultater er under pres som følge af de aftaler, der er indgået i Haag, og den stigende konkurrence. Overgangen fra AWBZ til WMO har skabt usikkerhed. En udvikling, som ORO har udnyttet til at udvikle sig til en initiativrig organisation. En sund risikostyringspolitik er en vigtig del af dette. 

KundeORO
ModulRISK
Branche

jagt efter sammenhæng 

Risikostyring var ikke nyt for ORO. For 2014 havde de allerede udarbejdet en oversigt over 15 kritiske risici. ORO havde imidlertid et ønske om at gøre de forskellige kvalitets-, sikkerheds- og risikostyringsaktiviteter mere sammenhængende. Og til at analysere risici på en mere strukturel måde. 

Ikke så meget på grund af kodekset for god forvaltningsskik i plejesektoren eller den håndbog om overholdelse af reglerne, som VGN har udarbejdet. ORO ønskede snarere at forstå risiciene ud fra en iboende motivation, fordi de ser muligheder. ORO er ambitiøs og ønsker at nå visse strategiske mål. En struktureret opgørelse og tilgang til risici øger deres chancer for at lykkes. 

Sammenhængen mellem de valg, vi træffer, og de ting, vi gør, bliver synlig. Det gør en stor forskel at vide, at du har overblik over risiciene, og at de er sikret.”

Corine Spaans
Politisk rådgiver ORO

Risici tre niveauer 

Resultaterne af interviewene blev præsenteret på et fælles møde, hvorefter risikostyringsrammen blev færdiggjort. ORO skelner mellem strategiske og taktiske risici. Strategiske risici er direkte forbundet med ORO’s mission, vision og strategi. Tænk på psykosocial overbelastning af medarbejdere og et utilstrækkeligt professionelt netværk af partnerskaber. 

Taktiske risici er indbygget i processerne i ORO, men der er ikke formuleret specifikke strategiske mål for disse. Eksempler på taktiske risici er usikkerhed omkring medicinering og IKT-fejl. 

I sidste ende udmønter de taktiske risici sig i operationelle risici, f.eks. på det individuelle kundeplan. Inden for ORO er risici opgjort ud fra fire områder: kunde, medarbejder, drift og miljø. På grundlag af rammerne tildeles hver risiko et risikodomæne og en tilsvarende risikoejer. Sidstnævnte gør det muligt at tildele ansvarsområder. 

Risikostyring som en mulighed 

Takket være denne proces har ORO en opdateret risikoprofil og en konkret handlingsplan, som også kan bruges til ekstern ansvarlighed over for tilsynsrådet, samarbejdsudvalget, det centrale klientråd og inspektionen. Men det er ikke det vigtigste. Nej, risikostyring er blevet en integreret del af planlægningsog kontrolcyklussen. snart der er udarbejdet nye årsplaner, kan risikoprofilen revideres med relativt lille indsats. Frem for alt sikrer forbindelsen med de strategiske mål, at risikostyring giver ORO-muligheder. 

Du kan hurtigt se, hvad du har gjort, hvilken risiko du står over for, og hvad du stadig kan gøre.”

Corine Spaans
Politisk rådgiver ORO

Ramme for risikostyring som grundlag 

Med den tidligere udarbejdede oversigt over risici syntes der at være lagt et godt grundlag. ORO mente dog, at dette var utilstrækkeligt. For at gøre risikostyring til en del af driften og beslutningstagningen er det nødvendigt at udforme en politik. Det var derfor det, som ORO startede med. 

Bestyrelsen og ledelsesgruppen blev inddraget i alle trin. For det første interviewede Corine Spaans, ORO’s politiske rådgiver, og to Infoland-konsulenter alle direktører og ledere. Her drøftede de målene for risikostyring, og hvordan den skal udformes i ORO. Hver interviewet person blev også bedt om at nævne mulige risici inden for sit risikodomæne. 

Resultatet blev en række kontrolforanstaltninger, der skulle træffes, men også en liste over emner til kommende revisioner som en kontrol af risikoprofilen. Zenya som værktøj lettede diskussionen gennem dets filtreringsmuligheder, de klare detaljer pr. risiko og forbindelsen til andre Zenya-moduler. Fra en risiko kan der let laves en forbindelse til relevante dokumenter og forbedringsforanstaltninger i Zenya. 

Vil du vide mere om Zenya-softwarepakken?

Læs brochuren i ro og mag, og find ud af, hvad der gør denne suite og kombinationen af de fire moduler så effektiv.

Gad vide hvad Zenya
kan gøre for din organisation?

Tag kontakt til vores eksperter uden forpligtelser. Vi er glade for at tænke sammen med dig.