nlenbe-nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Een audit is een onderzoek wat systematisch en meestal onafhankelijk wordt uitgevoerd door een auditor. Een auditor, of audit team, onderzoekt op basis van een checklist of vragenlijsten of de realiteit overeenkomt met de gewenste manier van werken. Hierbij constateert de auditor eventuele structurele afwijkingen en bepaalt hij of zij de ernst ervan. Vervolgens worden alle bevindingen uit het onderzoek door de auditor gerapporteerd aan de opdrachtgever. Dit gebeurt in een auditrapport. In de meeste gevallen is het management de opdrachtgever. In dit artikel vertellen we jou welke verschillende soorten audits er zijn en op welke organisatorische niveaus ze voorkomen. 

Verschillende soorten audits

Er zijn verschillende soorten audits, interne en externe audits.  

 • Interne audits zijn een goede hands-on managementtool waarbij je continue verbetering binnen een bedrijf kan bereiken. Het uitvoeren van de audit kan risico’s en kansen aan het licht brengen en verbeteringen signaleren. De audits worden door de organisatie zelf geïnitieerd. De auditoren die deze audit uitvoeren zijn in dienst van de organisatie.  
 • Externe audits worden uitgevoerd door een externe partij. Om bijvoorbeeld je organisatie of bedrijf te certificeren voor een ISO-norm moet je verplicht een externe audit uit laten voeren door een onafhankelijk persoon. Externe audits zijn periodieke controles die daarom worden uitgevoerd in opdracht van externe organisaties.  

De organisatorische niveaus van audits

Zowel interne als externe audits kunnen uitgevoerd worden op drie organisatorische niveaus: 

 1. Systeemaudit 
  Bij een systeemaudit richt de auditor zich op een systeem als geheel. De auditor toetst of er aan de systeemeisen wordt voldaan door het kwaliteitsmanagement. Daarnaast kijkt de auditor of het systeem doeltreffend en naar wens functioneert.  
 1. Procesaudit 
  Bij een procesaudit kijkt de auditor naar het verloop van een bepaald proces. Dit proces wordt stap voor stap doorlopen door de auditor. Hierbij toetst de auditor bij elke stap of de realiteit op de werkvloer overeenkomt met de procesomschrijving.  
 1. Productaudit 
  Bij een productaudit bekijkt de auditor de output van de processen. De kwaliteit van het product of dienst die geleverd wordt, zal door een auditor beoordeeld worden. Hierbij let de auditor voornamelijk op de eigenschappen en kenmerken die door de klant belangrijk worden geacht.  

Meer weten over Zenya?

Vraag de brochure aan zodat je alle informatie gemakkelijk bij de hand hebt.

Download de brochure voor Zenya Software - Software voor kwaliteits- en risicomanagement

Gratis demo beschikbaar

Zelf zien wat Zenya voor jouw organisatie kan betekenen? Vraag een gratis demo aan.

Meer weten over starten met auditmanagement in Zenya?

Vraag een persoonlijke demo aan, zodat we online of op locatie de mogelijkheden kunnen bespreken.