nlenbe-nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Om mee te gaan in een steeds veranderende omgeving moeten organisaties zich continu blijven ontwikkelen. Wanneer een organisatie zich bezighoudt met verbetering, kan er efficiënter gewerkt worden en worden fouten in de toekomst voorkomen. Het is daarom van belang dat verbetermanagement effectief wordt ingezet.

Er zijn verschillende methodes om verbetermanagement te optimaliseren. Wij vertellen je meer over de definitie van verbetermanagement en het belang ervan voor jouw organisatie.

Wat is verbetermanagement?

Verbetermanagement wordt omschreven als een proces dat bestaat uit het verkrijgen van inzichten in incidenten, processen, afwijkingen en onregelmatigheden. Op basis van deze inzichten kunnen plannen en activiteiten zowel worden ontwikkeld als uitgevoerd. Dit proces is cyclisch, wat betekent dat de stappen zich continu herhalen. Het doel van dit proces is om de efficiëntie en de effectiviteit van een organisatie te optimaliseren.

Het belang van verbetermanagement

Het managen van verbetering binnen een organisatie maakt het mogelijk om doelgericht te verbeteren met acties op zowel individueel- als teamniveau. Dit zorgt voor minder fouten in de organisatie en lagere kosten. Daarnaast levert verbetermanagement ook nog eens tijdswinst op. Verder kan het een organisatie helpen om incidenten te voorkomen en te voldoen aan bepaalde wet- en regelgevingen.

Methoden om verbetermanagement effectief in te zetten

Wanneer incidenten herhaaldelijk plaatsvinden binnen organisaties, dan is het zaak om te achterhalen waarom ze voorkomen en hoe ze in de toekomst voorkomen kunnen worden. Er zijn een aantal methoden waarmee incidenten geanalyseerd kunnen worden. De volgende drie methoden worden hiervoor vaak gebruikt:

1. TRIPOD

De TRIPOD-methode is gericht op het analyseren van incidenten met een ernstige afloop. De TRIPOD-methode bestaat uit drie onderdelen. Eerst wordt er gekeken naar wat er onverwachts gebeurd is. Vervolgens wordt er gekeken naar hoe dit gebeurd is. Ten slotte wordt er gekeken naar waarom dit incident plaatsvond. Hierbij wordt rekening gehouden met directe oorzaken, onderliggende oorzaken en de voorwaarden.

2. PRISMA

De PRISMA-methode is gericht op het onderzoeken van menselijk falen binnen een organisatie. Deze methode vaak gebruikt door organisaties in de zorg. De PRISMA-methode visualiseert het ontstaan van een incident door gebruik te maken van een oorzakenboom. De verzamelde feiten worden gerangschikt naar oorzaken, waarna wordt gezocht naar oorzaken achter die oorzaken, enzovoort.

3. SIRE

De SIRE-methode vertoont gelijkenissen met de PRISMA-methode. Echter, is deze methode meer gericht op het onderzoeken van één opzichzelfstaand (ernstig) incident. Deze methode representeert een toolbox waaruit verschillende technieken gekozen kunnen worden. Dit gebeurt aan de hand van het incident dat heeft plaatsgevonden binnen de organisatie.

Bijpassende software

De TRIPOD-, PRISMA- en/of SIRE-methode kunnen worden ingezet om een database van incidenten op te bouwen. Zo’n database kan vervolgens door de organisatie gebruikt worden om incidenten om te buigen naar concrete verbeterpunten. Op deze manier kunnen organisaties verbetermanagement effectief inzetten. De Zenya FLOW software biedt een complete set aan hulpmiddelen voor het verzamelen, analyseren en leren van incidenten binnen jouw organisatie.

Meer weten over Zenya?

Vraag de brochure aan zodat je alle informatie gemakkelijk bij de hand hebt.

Download de brochure voor Zenya Software - Software voor kwaliteits- en risicomanagement

Gratis demo beschikbaar

Zelf zien wat Zenya voor jouw organisatie kan betekenen? Vraag een gratis demo aan.

Benieuwd wat Zenya
voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op met onze experts. Wij denken graag met je mee.