nlenbe-nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Alle informatie op één centraal punt met de Zenya kaartenbak

Binnen vrijwel elke organisatie is er informatie over objecten, zoals bijvoorbeeld apparaten, gebouwen, ruimtes, klanten of leveranciers, die relevant kan zijn voor gebruik binnen de verschillende modules binnen Zenya. In plaats van deze informatie per module in te vullen, biedt Infoland alle klanten een oplossing aan in de vorm van de kaartenbak.

De kaartenbak is een centraal punt waarin je al deze informatie op kunt slaan, beheren en raadplegen. Het fungeert als slimme database waar de verschillende modules uit kunnen putten maar ook informatie in kunnen opslaan. Zo is de de kaartenbak goed te gebruiken als verwerkingsregister. Sla bijvoorbeeld veilig en gemakkelijk contracten op per leverancier. Of gebruik de kaartenbak als apparaatbeheersysteem binnen sterk gecontroleerde omgevingen zoals laboratoria.

Breng informatie van een object vanuit verschillende bronnen zoals checks, validaties en registraties samen en sla dit op op één kaart. De kaartenbak staat met alle modules in verbinding en alle informatie is dus eenvoudig te verzamelen en op te slaan, maar net zo eenvoudig in te zien. Externe informatie voeg je eenvoudig toe door Excel-lijsten in te laden, iedereen kan dus aan de slag met de kaartenbak zonder dat hier technische werkzaamheden voor nodig zijn.

Koppel objecten met de kaartenbak functionaliteit in Zenya

Voorbeelden van toepassingen van de kaartenbak per module:

Zenya DOC

Documenten koppelen aan objecten

Koppel eenvoudig werkinstructies, handleidingen of contracten aan objecten. Door een QR code bij het object te plaatsen, worden de juiste documenten direct in de Assist app getoond.

Lees meer over Zenya DOC.

Zenya FLOW

Meldingen koppelen aan objecten

Bij een melding via een meldingsformulier of in de Capture app kun je direct selecteren over welk object de melding gaat. De melding wordt hierdoor direct aan het object gekoppeld.

Lees meer over Zenya FLOW.

Zenya CHECK

Uitzetten van taakschema’s

Door het uitzetten van taakschema’s, eventueel met checklists, op een object wordt periodiek een taak gemaakt om o.a. kalibratie, onderhoud, keuring of klant- of leveranciersonderzoek uit te voeren.

Lees meer over Zenya CHECK.

Zenya RISK

Beheersmaatregelen vastleggen

Komen er vanuit risicomanagement geavanceerde beheersmaatregelen, leg deze dan vast in de kaartenbak. Hierdoor kun je eenvoudig control tests uit (laten) voeren.

Lees meer over Zenya RISK.

Benieuwd wat Zenya
voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op met onze experts. Wij denken graag met je mee.