nlenbe-nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Het managen van risico’s staat steeds hoger op de agenda van organisaties. Het beheersen van risico’s is van grote waarde. Daarmee zorg je ervoor dat je kwaliteit kunt leveren en dat je veiligheid van klanten, patiënten, medewerkers en bezoekers kunt borgen. 

En, niet onbelangrijk, zo stel je uiteindelijk het voortbestaan van de organisatie veilig én vergroot je succes.

Duidelijk verhaal, maar waarom blijkt de praktijk soms zo weerbarstig? 

Ook jij kunt vast een voorbeeld noemen waarbij er iets serieus mis ging omdat iemand zich onvoldoende bewust was van een risico en daardoor een onveilige situatie creëerde. Welke organisatie haalt niet opgelucht adem als er sprake is van een serieus datalek bij een ander bedrijf? 

Bestaande risicoanalyses worden op zo’n moment binnen veel organisaties ineens aangevuld met een ‘nieuw’ risico. Ook worden inschattingen van bestaande risico’s dan op slag aangepast.

Menselijk gedrag beïnvloedt risicobewustzijn meer dan gedacht

Het effectief managen van risico’s valt of staat bij risicobewustzijn in alle lagen van de organisatie. Medewerkers moeten zich op het juiste moment realiseren wat de positieve en negatieve gevolgen kunnen zijn van hun gedrag en van zaken waarmee ze in hun werk geconfronteerd worden. 

Als dat bewustzijn onvoldoende aanwezig is dan (h)erkennen medewerkers risico’s niet en kan dat leiden tot gevaarlijk gedrag. Daarnaast heeft een gebrek aan risicobewustzijn een negatief effect op het proces van risicomanagement zelf

Wanneer input om risico’s te identificeren en adequaat te evalueren achterwege blijft, worden risico’s verkeerd ingeschat en zijn beheersmaatregelen maar beperkt effectief. 

Het actief versterken van het risicobesef loont dus de moeite. 

Wij delen graag een aantal methoden en inzichten die jou én jouw organisatie kunnen helpen te groeien in risicobewustzijn.

Klein in omvang; krachtig in resultaat

Bewustzijn verhogen is geen eenvoudige opgave. Veel organisaties maken veel tijd en budget vrij om ermee aan de slag te gaan. De meest professionele en omvangrijke programma’s worden uit de kast getrokken. En met succes, want het bewustzijn wordt vergroot. 

Tijdelijk althans, want zodra de activiteiten stoppen is vaak sprake van een terugval. Drie stappen vooruit worden gevolgd door twee stappen terug. Dit is zonde. 

Hoe zorg je er nu voor dat risicobewustzijn in jouw organisatie efficiënter en vooral permanent vergroot wordt? 

Risicobewustzijn verhogen? Werk in thema’s!

Wij geloven juist in een klein begin. Klein maar slim. De sleutel ligt in het werken met een thema. Dat heeft namelijk drie grote voordelen. 

 1. Werken in thema’s spreekt aan, het spreekt tot de verbeelding;
 2. Activiteiten die je uitvoert zijn doelgericht; 
 3. Thema’s zijn vastomlijnd waardoor het project eenvoudig kan worden gekaderd in tijd en plaats.

Hoe pas je “werken met thema’s” toe in de praktijk? 

Wil je dit “werken in de thema’s” toepassen binnen jouw organisatie? Dan kun je dit als volgt aanpakken.

Stap 1. Kies een thema 

 1. Kies een thema dat mensen raakt – het liefst samen met medewerkers;
 2. Vraag hen bijvoorbeeld naar hun top 3 van onderwerpen waarover ze zich vanuit kwaliteit en veiligheid regelmatig zorgen maken; 
 3. Zoek daarin de rode draad en je hebt hét onderwerp te pakken dat mensen echt boeit.

Stap 2. Aan de slag met praktische activiteiten

 1. Laat collega’s gedurende een bepaalde periode meldingen doen over voorvallen die laten zien wat goed gaat en wat beter kan; 
 2. Analyseer incidenten diepgaand, zodat je in staat bent conclusies te trekken over oorzaken; 
 3. Introduceer een leuke en interactieve kennistoets waarmee medewerkers kunnen ontdekken in hoeverre ze risico’s herkennen; 
 4. Stimuleer een open dialoog waarin collega’s vrijelijk kunnen spreken over risico’s en hun omvang. 
 5. Mogelijkheden te over! Na een periode van bijvoorbeeld een of twee maanden bundel je de inzichten en kom je tot een set van gerichte verbeteracties om risico’s te reduceren. 

Communicatie is tijdens de hele periode een must, dus blijf goed communiceren. Je zult zien dat, door op deze manier te werken met thema’s, medewerkers enorm betrokken zijn. 

Het resultaat? Geen twee maar drie vliegen in één klap: issues binnen het gekozen thema zijn helder, acties zijn in gang gezet én het risicobewustzijn is vergroot. Collega’s staan vast te trappelen om met een nieuw onderwerp aan de slag te gaan.

Kuddegedrag zien als kans

Oké, helder; zo’n thema werkt. Dan kun je ervoor kiezen om keer op keer met een thema te werken. Dit klopt zeker: het bewustzijn in de organisatie zal langzaam maar zeker groeien. Maar bij succes wil je versnellen, toch? 

Gelukkig bestaat die mogelijkheid. Mensen vertonen namelijk kuddegedrag. We hebben als individu de neiging om het gedrag van de groep over te nemen. Als iedereen in de rij staat van een loket en de eerste besluit naar het reeds geopende tweede loket te lopen, dan (pas) volgt de rest. 

 

Zenya risicobewustzijn vergroten

Dit principe van kuddegedrag reikt ver. Sociale wetenschappers gebruiken voor dit fenomeen de termen ‘social contagion’ en ‘behavioral contagion’. Vrij vertaald betekent dit “sociale besmetting”. 

Sociale besmetting houdt in dat mensen simpelweg andermans gedrag kopiëren. Denk bijvoorbeeld aan lachen, gapen en applaudiseren.

Maar ‘sociale besmetting’ gaat verder dan dat. We veranderen zelfs onze eigen overtuigingen en meningen om deze in lijn te brengen met die van mensen om ons heen. 

“Sociale besmetting” is beïnvloeding van ons gedrag

Uit studies blijkt dat ons eigen gedrag rondom het nemen van risico’s wordt beïnvloed door wat we bij anderen zien. In ons brein wordt het gebied van observeren en leren geactiveerd, maar ook het gebied dat gelinkt is aan risico inschattingen wordt actief. Mensen nemen dus risico’s die qua niveau overeenkomen met het risiconiveau dat ze anderen om zich heen zien hanteren. 

Kortom: we kopiëren anderen, ook als het gaat om risico’s. In ons gedrag én daarmee in hoe risicovol we handelen. Het beïnvloedt ook ons oordeel, hoe we over risico’s denken en uiteindelijk ons risicobewustzijn. 

Het fenomeen ‘sociale besmetting’ kan daarmee het probleem vormen – het zorgt immers voor onveilig gedrag –  maar is ook de oplossing als we in staat zijn elkaar te beïnvloeden met positief gedrag.

We gaan viraal!

“Sociale besmetting” met betrekking tot risicobewustzijn betekent dus dat we door anderen worden beïnvloed in het nemen en beoordelen van risico’s, en ook in het beheersen ervan. 

Als we dit inzicht combineren met een ander verschijnsel, dat van ‘viral change’, dan ontstaat er iets moois. We kunnen het vergroten van risicobewustzijn viraal laten gaan als we optimaal gebruikmaken van deze sociale invloed op gedrag én de kracht van informele netwerken.

Meer weten over risicobewustzijn verhogen met software? Ontdek Zenya RISK.

 

Risicobewustzijn Zenya informele leiders

Informele leiders zijn dé influencers binnen jouw organisatie

Iedere organisatie kent een krachtig informeel netwerk van personen die elkaar bewust én onbewust beïnvloeden. Deze connecties kunnen we slim gebruiken. 

In zo’n netwerk is vaak sprake van een klein aantal informele leiders. In tegenstelling tot formele leiders die het officiële gezag hebben, hebben de informele leiders invloed. Ze hebben veel en sterke relaties binnen het netwerk waardoor ze snel informatie kunnen ophalen en delen. 

Door en via hun relaties kunnen deze leiders een verandering of ontwikkeling versnellen. Informele leiders kunnen verandering of ontwikkeling als het ware “viraal” laten gaan. 

Risicobewustzijn verhogen en veranderingen of ontwikkelingen binnen organisaties doorvoeren is dus een kwestie van het mobiliseren en enthousiasmeren van de informele leiders binnen de organisatie

Goed voorbeeld doet volgen – wie zijn je ambassadeurs?

Deze informele leiders zijn hiermee jouw ambassadeurs binnen de organisatie. Wanneer zij het goede voorbeeld geven door risico’s juist in te schatten en adequaat te handelen in risicovolle situaties dan wordt het risicobewustzijn binnen de rest van de organisatie ook snel groter. 

Kortom: kies het juiste thema om aan te werken en zoek jouw ambassadeurs. 

Daarna doet het sociale spel van invloed en besmetting de rest. Op deze manier laat je, door slim gebruik te maken van de menselijke psyche, het risicobewustzijn van jouw organisatie snel groeien. 

 

Meer weten over Zenya?

Vraag de brochure aan zodat je alle informatie gemakkelijk bij de hand hebt.

Download de brochure voor Zenya Software - Software voor kwaliteits- en risicomanagement

Gratis demo beschikbaar

Zelf zien wat Zenya voor jouw organisatie kan betekenen? Vraag een gratis demo aan.

Benieuwd naar hoe Zenya
binnen jouw organisatie ingezet kan worden?

Wil jij meer weten over hoe je het risicobewustzijn in jouw organisatie kunt laten groeien, over efficiënter werken met thema’s of over hoe je de natuurlijke kwaliteiten van jouw informele leiders en ambassadeurs aanspreekt?