nlenbe-nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Veilig werken maakbaar krijgen? Zo doe je dat

Een veilige werkomgeving is voor iedereen belangrijk, maar onveilige werksituaties komen helaas met regelmaat voor. Het is daarom belangrijk om te weten hoe je veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk vermindert. Is veilig werken maakbaar? Dat is de one-million-dollar vraag. Wij geven je graag het antwoord op deze belangrijke vraag.

Wat betekent veilig werken?

Veilig werken betekent dat je in een arbeidsomgeving werkt waar de kans op ongevallen minimaal is. Om dit te bereiken, is er wetgeving opgesteld. Deze wetten zijn gericht op het voorkomen van onveilige situaties én op het nemen van maatregelen als deze situaties onvermijdelijk zijn. In Nederland wordt deze wetgeving bepaald door de Arbowetgeving, maar als organisatie ben je zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze wetten en richtlijnen.

Recente ontwikkelingen in arbeidsongevallen

Ten opzichte van het voorgaande jaar is het aantal slachtoffers van bedrijfsongevallen in 2022 toegenomen van 1.937 naar 2.357. Dit is een stijging van 22%. Bij waterbedrijven en afvalbeheer doen zich de meeste ongevallen voor, zo blijkt uit de Monitor arbeidsongevallen 2022-2023. Sinds het einde van de coronaperiode neemt het aantal ernstige arbeidsongevallen dus weer toe. Veilig werken is hierdoor belangrijker dan ooit om samen het aantal slachtoffers terug te dringen.

Waar is er ruimte voor verbetering?

In 2022 zijn er 2.418 onderzoeken gestart, wat 19% meer is dan de jaren 2021 en 2020. Onder deze onderzoeken vielen een aantal zaken op.

Waar komen de meeste ongevallen voor?

Uit de Monitor Arbeidsongevallen 2022 van de Inspectie SZW blijkt dat met name bij waterbedrijven en afvalbeheerders veel arbeidsgevallen voorkomen. Hieronder zie je het aantal ongevallen per sector in 2022:

Waterbedrijven en afvalbeheer137
Bouwnijverheid129
Landbouw, bosbouw en visserij99
Industrie72
Vervoer en opslag27

Bron: nlarbeidsinspectie.nl

In deze sectoren vinden vooral bij bedrijven met minder dan tien werknemers ongevallen plaats.

Wie zijn het vaakst slachtoffer?

Met name mannen zijn slachtoffer van een ernstig bedrijfsongeval. Zeven op de acht slachtoffers is een man. Dit heeft vooral te maken met de sectoren waarin de meeste ongevallen plaatsvinden. Die sectoren hebben namelijk een groot aantal mannen in dienst. In sectoren waar veel vrouwen actief zijn, komen minder ongevallen voor. Vooral werknemers jonger dan 25 jaar zijn slachtoffer.

Veilig werken maakbaar krijgen: wat zijn de voordelen?

Een sterk beleid om veilig werken maakbaar te maken, levert diverse voordelen op:

 • Minder verzuimmeldingen;
 • Minder ziekte- en verzuimkosten;
 • Hogere productiviteit;
 • Betere werksfeer;
 • Betere reputatie;
 • Minder kans op personeelstekorten.

Deadline versus veiligheid: de afweging voor een veilige werkomgeving

Ook organisaties die wel goede veiligheidsvoorschriften kennen, hebben werknemers die zich niet aan de voorschriften houden. Hoe komt dat? Opdrachten moeten worden afgehandeld en projecten moeten worden afgerond. Dat geldt voor alle branches, zeker ook in energie, water en afvalverwerking. Deadlines zijn overal en mensen maken de afweging of veiligheidsrichtlijnen echt nodig zijn of teveel tijd kosten.

Gedrag is moeilijk te sturen. Een doordacht plan van aanpak om de risico’s weg te nemen of te voorkomen, helpt daarbij. Hiermee vergroot je immers het risicobewustzijn.

Naast dat je het risicobewustzijn wilt vergroten, is het ook belangrijk dat medewerkers meldingen maken van incidenten of bijna-incidenten. Op die manier krijg je inzicht in risico’s én kun je verbetermaatregelen treffen. Door het incidentmeldingen zo eenvoudig mogelijk maken, stimuleer je medewerkers om sneller meldingen te maken.

Dit was ook te merken bij Triferto. Dit is een internationale groothandel in minerale meststoffen. Veiligheid is voor hen een topprioriteit. Harold Krikke, KAM-coördinator, vertelt:

“Met ons vorige systeem kregen we amper zes meldingen op een halfjaar tijd. Met Zenya zijn dat er 123 binnen dezelfde tijdspanne!”

Als je het meldproces voor incidenten eenvoudig maakt, zul je dus ook meer meldingen binnenkrijgen en staan strakke deadlines niet langer in de weg!

Veilig werken en deadlines

IT kent ook veiligheidsrisico’s

Veilig werken draait niet alleen om het afwenden van ongelukken met machines en het voorkomen van gevaarlijke situaties. Ook beveiliging van kritieke infrastructuur (zoals energie, water en afvalverwerking) is van groot belang. Volgens marktonderzoeker Gartner krijgt tot een derde van de organisaties die kritieke infrastructuur beheren binnen enkele jaren te maken met incidenten die direct gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van medewerkers, omwonenden, bevolking, natuur en omgeving. Daarnaast is het risico op reputatieschade reëel.

Technologie speelt een steeds grotere rol bij deze organisaties. Dat biedt niet alleen maar voordelen. Organisaties waarbij IT een grote rol speelt, lopen onder meer het risico slachtoffer te worden van:

 • Hacken;
 • Ransomware;
 • DDos-aanvallen;
 • Identiteitsfraude;
 • Datalekken.
 • Minder kans op personeelstekorten.

Om deze risico’s te voorkomen, is informatieveilig gedrag noodzakelijk.

Lees hier meer over securitytrends waar geen een organisatie meer omheen kan.

Om van veilig werken de norm te maken, zijn regie, inzicht en overzicht nodig. Dat biedt Zenya-software. Zo hebben we Oasen geholpen om meer overzicht te krijgen over de risico’s binnen hun organisatie.

Hoewel de risico’s voorheen wel werden vastgelegd op papier, had ik totaal geen overzicht. Hierdoor werd er aan sommige risico’s geen opvolging gegeven. Met RISK ben ik veel meer in control dankzij heldere rapportages en overzichtelijke dashboards.”

Peter van der Vlies
Adviseur risicomanagement bij Oasen

Realiseer maakbaarheid met Zenya

Is veilig werken maakbaar? Dit is overduidelijk de one-million-dollar vraag. Ja, met Zenya is veilig werken maakbaar en we geven je graag een paar tips om veiliger te werken.

Veilig werken en het stimuleren en verwezenlijken ervan vraagt om gezamenlijke inspanningen van management en medewerkers. Zenya kan daarbij een cruciale rol vervullen, bijvoorbeeld met Zenya BOOST. Veilig werken werpt zijn vruchten af als je het grotere plaatje bekijkt, je eigen omgeving beter leert kennen en kritischer bent. Als het gaat om fysieke omstandigheden én om cyberveiligheid.

Zenya zorgt niet voor primaire veiligheid, maar voor:

 • Vastlegging van gemaakte afspraken;
 • Registratie van meldingen en incidenten;
 • Registratie van controles en inspecties;
 • Handhaving van communicatieprotocollen;
 • Kennisdeling;
 • Verbetering van ideeën.

Samen zorg je voor de maakbaarheid van veiligheid op de werkvloer. Wil je meer weten over onze oplossingen en software voor veilig werken? Neem dan contact met ons op!

Meer weten over Zenya?

Vraag de brochure aan zodat je alle informatie gemakkelijk bij de hand hebt.

Download de brochure voor Zenya Software - Software voor kwaliteits- en risicomanagement

Gratis demo beschikbaar

Zelf zien wat Zenya voor jouw organisatie kan betekenen? Vraag een gratis demo aan.

Benieuwd hoe Zenya jouw organisatie helpt veiliger te werken?

Neem vrijblijvend contact op met onze experts. Wij denken graag met je mee.