nlenbe-nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Wat is CAPA?

CAPA (Corrective And Preventive Actions) wil zeggen dat je verbeteringen doorvoert in de processen van een organisatie om de oorzaken van non-conformiteiten of andere ongewenste situaties te elimineren. Het zijn vaak acties die door de wet- en/of regelgeving worden verplicht, maar steeds meer organisaties focussen zich ook op acties die daar buiten vallen. En dat levert kansen op!

CAPA oplossing

De kwaliteitsmanagementsoftware van Infoland is een complete (modulair opgebouwde) oplossing die organisaties helpt bij het automatiseren en optimaliseren van het proces rondom ‘corrective and preventive actions’ (CAPA). Denk hierbij aan het melden en afhandelen van klachten, afwijkingen, audits en andere registraties gerelateerd aan kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu. Het biedt organisaties de mogelijkheid om het gehele proces, van registratie tot uitvoering en van borging tot  implementatie van verbetermaatregelen, te volgen. Tevens biedt het perfecte traceability gerelateerd aan CAPA processen, inclusief ‘change control’.

Voordelen

  • Het risico van verloren of incomplete gegevens wordt beperkt dankzij een gesloten CAPA cyclus.
  • Het helpt je om te voldoen aan normen (ISO 14001, 9001 en andere internationale standaarden).
  • Het geeft je een flexibele én gecontroleerde omgeving middels geheel zelf in te richten CAPA workflows.
  • Het beperkt het risico van terugkerende incidenten door borging en vastlegging van de voorgestelde CAPA oplossing(en).
  • Het verkort de doorlooptijd van de CAPA cyclus en vermindert operationele kosten door toenemende efficiency.
  • Het verbetert de efficiency van kwaliteits- en operationele processen door integratie van jouw CAPA managementsysteem met andere systemen voor audit-, document- en procesmanagement en enterprise resource planning (ERP) systemen.
  • Het helpt je om eenvoudig rapportages en managementinformatie te genereren.

Meer weten over Zenya?

Vraag de brochure aan zodat je alle informatie gemakkelijk bij de hand hebt.

Download de brochure voor Zenya Software - Software voor kwaliteits- en risicomanagement

Gratis demo beschikbaar

Zelf zien wat Zenya voor jouw organisatie kan betekenen? Vraag een gratis demo aan.

Zelf ervaren wat Zenya voor
jouw organisatie kan betekenen?

Vraag een persoonlijke demo aan, zodat we online of op locatie de mogelijkheden kunnen bespreken.