nlenbe-nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Tag

Transport & Logistiek

Hoe apps het leven op de werkvloer vergemakkelijken bij DB Cargo Belgium

DB Cargo Belgium staat in voor het vervoer van goederen via het spoor. In 2018 ontstond de noodzaak om activiteiten in België uit te bouwen en er moesten snel een aantal certificaten behaald worden. Zenya ondersteunde hierin.