nlenbe-nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Aqualectra op Curaçao verruilt Excelsheets voor Zenya

Aqualectra is het nutsbedrijf van de Curaçaose overheid dat water en elektriciteit produceert en distribueert aan meer dan 80.000 huishoudens en bedrijven. De 615 toegewijde medewerkers zetten zich elke dag weer in voor een probleemloze levering van water en elektriciteit aan haar klanten. Inmiddels bestaat 40% van de levering uit hernieuwbare energie.

Risicomanagement is een cruciaal onderdeel van de bedrijfsvoering en processen van Aqualectra. Hiervoor wordt sinds kort Zenya gebruikt, een softwareoplossing voor onder andere risico- en kwaliteitsmanagement. Naast Zenya RISK maakt de onderneming ook gebruik van de modules FLOW en CHECK.

KlantAqualectra
ModuleRISK, FLOW, CHECK
Branche
Picture Aqualectra Main Office

Van decentrale naar enterprise wide-aanpak

Als Risk Officer draagt Muriëlle Belioso bij Aqualectra zorg voor de uitvoering van de risicobeheertaken van de onderneming. Zij adviseert en ondersteunt de directie en het management met betrekking tot de verschillende aspecten van risicomanagement. In haar functie geeft Muriëlle ondersteuning aan de Management Board.

Muriëlle legt uit waarom risicomanagement zo belangrijk is voor Aqualectra: “Voor een utiliteitsbedrijf in een eilandomgeving, en zeker als de enige op ons eiland, vormt risicomanagement een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering en processen. In 2020 hebben we besloten onze gedecentraliseerde aanpak meer te gaan structureren naar een organisatie-brede aanpak.”

Voor een utiliteitsbedrijf in een eilandomgeving, en zeker als de enige op ons eiland, vormt risicomanagement een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering en processen.”

Muriëlle Belioso
Risk Officer Aqualectra

Behoefte aan een betrouwbare en efficiënte software-oplossing

De belangrijkste redenen voor deze strategische keuze waren de wereldwijde ontwikkelingen binnen de Energy & Utilities-sector, de steeds strengere vereisten vanuit de wet- en regelgeving en de sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid die Aqualectra als overheidsbedrijf draagt.

Muriëlle: “In dit traject waren een aantal behoeften expliciet naar voren gekomen. Al eerste hadden we als organisatie dringend de behoefte aan een verbeterd en transparanter inzicht in de status van risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen. Daarnaast wilden we graag een goede afstemming van taken en verantwoordelijkheden tussen de ‘silo’s’. Verder was er behoefte aan verbetering in de wijze, snelheid en effectiviteit van rapportering van de risicomanagement-activiteiten.”

Tijdens een gesprek met de lokale Zenya-partner Grant Thornton – in het kader van relatieonderhoud –, had Aqualectra aangegeven behoefte te hebben aan een betrouwbare en efficiënte Governance, Risk & Compliance (GRC)-oplossing. Muriëlle: “Tot op dat moment gebruikten wij een aantal intelligente Excelsheets met hieraan gekoppelde smartsheets. Dit was echter niet zo efficiënt en het ontbrak ook aan mogelijkheden om het delegeren van te nemen acties te ondersteunen. Toen we via Grant Thornton kennismaakten met de mogelijkheden van Zenya, zagen wij onmiddellijk de toegevoegde waarde voor onze organisatie. Zenya sluit aan bij onze huidige behoeften: gebruiksvriendelijk, simpel, meertalig en kostenefficiënte licenties.”

Picture Aqualectra entry production plant

Toen we via Grant Thornton kennismaakten met de mogelijkheden van Zenya, zagen wij onmiddellijk de toegevoegde waarde voor onze organisatie.”

Muriëlle Belioso
Risk Officer Aqualectra
Picture entry Aqualectra Costumer Center

Zenya RISK, FLOW en CHECK gecombineerd tot IRM-oplossing

De geografische afstand tussen Nederland en Curaçao ervaart Muriëlle zeker niet als een drempel. “Fysiek is de afstand natuurlijk enorm, maar we spreken dezelfde taal, we kunnen eenvoudig online communiceren en de lijnen met Grant Thornton Curaçao zijn in alle opzichten kort. Wij ervaren het partnership dan ook als heel aangenaam. Naar de toekomst toe verwacht ik dat dit nog intensiever zal worden, naarmate wij de Zenya software verder gaan uitrollen.”

Aqualectra gebruikt de modules RISK, FLOW en CHECK en combineert deze tot een geïntegreerde risicomanagement-oplossing. Muriëlle: “Wij gebruiken Zenya zowel voor het vastleggen en beschrijven van de risico’s (RISK) als voor het koppelen van beheersmaatregelen aan de risico’s en het uitzetten van controles van deze maatregelen door onze afdelingshoofden. Hierbij gaat het om een slimme combinatie met FLOW en CHECK. Wij kiezen dus niet voor statisch risicomanagement, maar echt voor een actieve beheersing.”

Normkaders vastleggen en interne audits uitvoeren

Als dit traject volledig is uitgerold, dan is de volgende mijlpaal de ingebruikname van Zenya door de afdeling Kwaliteit van Aqualectra. Hier worden vooral de modules FLOW en CHECK ingezet in combinatie met de standaardfunctionaliteit, waarin normkaders vastgelegd kunnen worden (ISO etc.). De afdeling Kwaliteit gaat Zenya ook gebruiken voor het uitvoeren van interne audits op de bepaalde normenkaders, het vastleggen van de bevindingen en aansluitend het koppelen van verbetermaatregelen aan de bevindingen.

Muriëlle: “Zover is het nu nog niet, maar we hebben tot nu toe goede ervaringen en veel vertrouwen in de software.”

Ook binnen jouw organisatie aan de slag met Zenya?

Tijdens een persoonlijke demo zie je goed wat de mogelijkheden zijn.
Neem contact met ons op voor een afspraak.