nlenbe-nlseDen bästa programvaran för kvalitets- och riskhantering.

Riskhantering är viktigt för varje organisation. Detta har bland annat att göra med den VUCA-värld vi lever i – vi lever i en tid där världen förändras snabbt. De utmaningar vi står inför idag när det gäller hälsa och fara är igenkännliga för alla. Vi ger dig fyra skäl till varför effektiv riskhantering bör ha en framträdande, integrerad plats i din organisation.

Bakom ordet ”risk” ligger en ganska enkel formel. Det är chansen att något händer, multiplicerat med effekten det har när det faktiskt händer. Privat, men säkert också företag, från små organisationer och enskilda företag till de stora världsledarna: alla står inför risker på sitt eget sätt. Inom företag är det viktigt att hantera risker på ett grundligt sätt, där alla bidrar till att hantera risker.

1. Att ignorera risker innebär stagnation

Om man vill växa som organisation måste man tänja på gränserna för vad man vet. Det innebär att du medvetet måste ta vissa risker. När ett experiment misslyckas kan du använda det här ögonblicket för att lära dig av det.

Exempel: när en idrottsman vill prestera måste gränser utforskas. Nya insikter eller metoder kan användas, där medvetna risker tas. Det har ännu inte bevisats att dessa nya insikter eller metoder faktiskt kommer att fungera. Men tillväxten kan bara vara värt det.

Framgångsrika organisationer har sina riskanalyser i ordning och vet därför vilka risker de behöver ta för att växa. Dessutom har de kontrollmekanismer för riskhantering.

I den nuvarande VUCA-världen är det ett måste för att hantera risker. VUCA står för Volatile (snabbt föränderlig), Uncertain (osäker), Complex och Ambiguous (vag och/eller tvetydig). Det innebär att vi lever i en värld som genomgår snabba förändringar. Som organisation måste man därför vara agil. Identifiera typer av risker för din organisation och skapa ordning i kaoset.

Effektiv riskhantering och riskkontroll är nödvändig på grund av den VUCA-värld vi lever i.

2. Mer komplexitet kräver effektiv riskhantering

VUCA-världen blir alltmer komplex, och med den de processer vi arbetar med och på. Mer komplexitet innebär också mer risk eller sannolikheten för en osäker händelse. Kartläggning av risker kring komplexa processer kräver expert- och tvärvetenskaplig konsultation.

Mycket komplexitet kräver en grundlig och solid riskhanteringsprocess, men också en aktiv investering i riskhantering inom organisationen. Du kan göra detta bland annat genom att använda riskhanteringsprogram som Zenya RISK, där du enkelt kan dela riskregistret med andra, till exempel.

Tanken bakom RISK är att du hanterar risk tillsammans  – det är något som måste bäras i hela organisationen. Det är just människorna på arbetsgolvet som kan ge värdefull input och öka värdet av integrerad riskhantering (IRM).

Läs mer om arbetsplatsens positiva påverkan på effektiv riskhantering.

Tack vare ett uppdaterat riskhanteringssystem som Zenya RISK:

Ökar du riskmedvetenheten bland anställda.

Kontrollerar du de operativa processerna.

Kopplar du dina strategiska risker till organisatoriska mål.

Vänd dessa risker till möjligheter.

3. Riskhanteringen är kostnadseffektiv

Det finns alltid en spänning mellan de kostnader som riskhanteringen medför och att upprätta en organisation så effektivt som möjligt för att till exempel optimera vinsten. Den kortsiktiga avkastningen beaktas ofta. Människor vill göra affärer på samma sätt som de alltid har gjort, eftersom det är så kostnader och vinster kan förutsägas.

Att aktivt investera i riskhantering inom din organisation blir kostnadseffektivt på lång sikt. Du måste först investera i dina processer, systemet och programvaran som du vill göra detta med. Men när målen faktiskt uppnås efteråt – som att optimera vinsten – blir det bara klart vad det handlade om. Och det här är också ögonblicket då riskhanteringen börjar spara och leverera.

4. Att prata om riskhantering är ibland svårt, men nödvändigt

Riskhantering kan vara ett svårt samtalsämne, eftersom det vanligtvis handlar om osäkerheter. Det är dock viktigt att du inte undviker denna konversation.

Nedan följer några exempel som visar hur viktigt detta är.

  • KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut / Kungliga nederländska meteorologiska institutet) utfärdar ett väderlarm: det finns risk för extremt väder. Om skadorna efter extremt väder inte är så allvarliga kan du tolka detta på två sätt. Var det inte så illa i efterhand för att stormen inte var så illa, eller bedömde vi bara riskerna ordentligt och vidtog rätt åtgärder?
  • Ett brandlarm går regelbundet utan anledning. Efter några gånger slutar många människor att svara, än mindre evakuera. Vad händer när en riktig brand bryter ut? Hur kan risken för att ingen tar det mer seriöst kontrolleras?
  • En virologisk pandemi, såsom corona, bryter ut. Kunde någon ha förutsett 2019 att nästan hela världen skulle gå in i lockdown i mars 2020 på grund av ett virus? Och ändå hände det. Hur kan vi förhindra det i framtiden?

Som du kan se: du kan inte bara ignorera risker. De kan ha en enorm inverkan om du ignorerar dem. Detta gör att det är viktigt att prata om risker, och kravet på god riskhantering är mycket relevant.

Med Zenya RISK har du maximal kontroll och ser till att din organisation är och förblir framtidssäker. Zenya risk tillhandahåller inte bara riskhanterare eller de som är ytterst ansvariga för kvalitet, säkerhet, förebyggande, efterlevnad och säkerhet med kraftfulla riskhanteringsverktyg.

Tack vare programvarans låga tröskelvärde gör Zenya RISK att du enkelt kan involvera alla anställda och öka riskmedvetenheten i hela organisationen.

Undrar du vad Zenya kan göra för din organisation?

Kontakta gärna våra experter. Vi tänker gärna tillsammans med dig.