seDen bästa programvaran för kvalitets- och riskhantering.

Få lösningen att arbeta för dig

Komplett och uppdaterad import av standarder, ramverk och åtgärder till din egen Zenya-miljö

Användarvänlig lösning som är i gång snabbt, utan inblandning av din interna IT-avdelning

Inkluderar instruktion och utbildning för CISO, administratörer och slutanvändare

NIS2 i korthet

Okej, men vad exakt betyder det nya direktivet? En undersökning av Intrakoop (inköpskooperativ för hälso- och sjukvård) 2023 visade att 60 % av den undersökta vårdpersonalen aldrig hade hört talas om NIS2-direktivet…

Det är viktigt att vara förberedd och veta vad som förväntas av dig. När allt kommer omkring är det som anges i direktivet ganska komplext. Vi listar därför de viktigaste sakerna du behöver veta om NIS2 när det gälller dig.

 • NIS2 skärper kraven på cybersäkerhet, där riskhantering spelar en viktig roll.
 • De europeiska medlemsstaterna kommer att föra ett närmare samarbete för att förbättra säkerheten.
 • NIS2-direktivet omfattar mycket fler sektorer än det gamla NIS-direktivet. Längre fram på denna sida ger vi dig en översikt.
 • Organisationer är indelade i två kategorier: är de viktiga eller väsentliga för samhället? Den stora skillnaden mellan dessa kategorier ligger i övervakningen och efterlevnaden av reglerna.
 • Mer uppmärksamhet kommer att ägnas åt ledningsorganen för företag som faller under NIS2. Med andra ord: styrelseledamöter och högre uppsatta kan hållas ansvariga om något går fel.
 • Som organisation måste du snart rapportera incidenter och det kommer att finnas strängare sanktioner om du inte följer riktlinjen. Tänk på avstängningar och böter (upp till tio miljoner euro).
 • Det räcker inte med att din egen organisation följer NIS2-direktivet, du måste också kartlägga säkerhetsriskerna hos leverantörer och därmed din leverantörskedja.

För vilka sektorer är NIS2-direktivet viktigt?

Det gamla NIS-direktivet från 2016 fokuserar endast på viktiga företag för samhället, såsom hälso- och sjukvården och energisektorn. Det nya NIS2-direktivet är mycket mer omfattande och inkluderar även företag som är viktiga för samhället. Exempel på sådana är internetleverantörer och digitala tjänsteleverantörer, men även myndigheter.

Alla organisationer som kommer att omfattas av NIS2-direktivet kommer således att klassificeras som ”väsentliga” eller ”viktiga” Skillnaden mellan de två kategorierna är hur de verkställs. Om du som organisation i en väsentlig sektor inte följer reglerna kommer du därför att straffas hårdare än om din organisation faller under kategorin ”viktig”. En annan skillnad är att väsentliga enheter också måste hantera tillsyn i förväg.

Ga nu met de NIS2-implementatie aan de slag

Sätt igång med implementeringen av NIS2 nu

Bristande medvetenhet om det nya direktivet kan kosta svenska företag dyrt. För att förhindra detta har Zenya NIS2-lösningen etablerats. Med denna lösning är Infolands mål att hjälpa leverantörer till NIS2-organisationer att få ordning på sin cybersäkerhet. Med NIS2 i sikte kan du inte längre vänta med att komma i gång. Många organisationer ligger efter, så en stor gemensam insats behövs!

Regeringen råder också organisationer att vidta åtgärder för att bättre säkerställa kontinuiteten i affärsprocesserna. Delvis är detta även de åtgärder som ingår som vårdplikt och anmälningsskyldighet i NIS2-lagstiftningen.

Även om Zenya inte är en renodlad säkerhetslösning kan vår programvara definitivt hjälpa din organisation att säkra åtgärderna. Zenya RISK kan användas för att kartlägga dina cybersäkerhetsrisker. På så sätt kan du enkelt identifiera, kontrollera, övervaka och visa dem. Med Zenya CHECK kan du granska viktiga leverantörer för att säkerställa att de följer NIS2-direktivet. I vilken utsträckning du behöver göra detta beror på vilken etikett din organisation och leverantörer har (väsentlig eller viktig)

Update nieuwe Europese NIS2-richtlijn

Lita på vår beprövade NIS2-lösning

Vi erbjuder också en färdig NIS2-lösning i Zenya. Vår beprövade NIS2-lösning har redan framgångsrikt implementerats av många kunder.

 • Du får en användarvänlig, intuitiv lösning som alla kan arbeta med. Vår NIS2-programvara fungerar som en enda sanningens källa. Du har alltid uppdaterad information.
 • Realtidsinstrumentpaneler ger dig insikt i statusen för säkerhetsrisker och åtgärder. Identifiera proaktivt potentiella risker och svagheter i din informationssäkerhet.
 • Zenya underlättar tydligt ägarskap av tillgångar, säkerhetsrisker och åtgärder. Så här följer du lagar och förordningar.

Hur gör vi det exakt?

Nedan kan du kort läsa hur vi arbetar när du väljer vår NIS2-lösning.

Kom igång

Vår konsult kommer att kontakta dig för att planera kickstarten. Under detta diskuteras den kompletta lösningen med dig och dina önskemål om konfigurationen identifieras. Detta ger dig en detaljerad bild och ger konsulten rätt information för att finjustera lösningen för din organisation.

Instruktion av nyckelanvändare

Lösningen är enkel att använda, men vi ger gärna en hjälpande hand. Korta och tillgängliga instruktioner kommer att få dina nyckelanvändare igång på nolltid.

Lösningsleverans

Utifrån informationen från kickstarten konfigurerar konsulten lösningen. Med vår expertis är de olika delarna av NIS2-lösningen redo att användas på nolltid. På så sätt har du snabbt din kompletta lösning.

Online hjälp

Även efter genomförandet kan frågor uppstå. Kontakta din funktionsansvarige. Tack vare vår expertis svarar vi snabbt på dina frågor och genomför förändringar i lösningen. Detta gör att du kan hålla ditt fulla fokus på innehållet!

 • Det är gratis och du är inte bunden till något
 • På plats hos dig eller online
 • Upptäck de många möjligheterna

Begär en demo

Fyll i dina uppgifter nedan, så kontaktar vi dig per telefon så snart som möjligt.