nlenbe-nldksefrDen bästa programvaran för kvalitets- och riskhantering.
Zenya RISK - All risks overzicht op een laptop

Identifiera

Identifiera enkelt riskerna inom din organisation.

Utvärdera

Utvärdera riskerna och bestäm deras potentiella inverkan och omfattning.

Kontrollera

Vidta förebyggande och skadebegränsande kontroller där det är nödvändigt och önskvärt.

Övervaka

Övervaka riskerna och kontrollerna och gör justeringar i god tid om det behövs.

Riskhantering är en gemensam insats

Zenya RISK är en mycket skalbar och lättillgänglig lösning som hjälper dig att skapa en tillförlitlig och fokuserad organisation oavsett riskmognadsnivå. Med Zenya RISK har du kontroll och ser till att din organisation är och förblir framtidssäker. Det är inte bara de som ansvarar för kvalitet, säkerhet, förebyggande, efterlevnad och säkerhet som får kraftfulla riskhanteringsverktyg med Zenya RISK. Mjukvarans tillgänglighet gör det enkelt att involvera alla anställda och öka riskmedvetenheten inom hela organisationen.

Med vår avancerade och kompletta programvara hjälper vi dig att identifiera, utvärdera, hantera och övervaka operativa och strategiska risker och deras kontroller på det mest effektiva sättet. Zenya RISK erbjuder en mängd funktioner och är lättillgänglig och intuitiv. Programvaran är intuitiv och lätt att använda.

Varför Zenya RISK?

 • Bred användbar lösning för integrerad strategisk och operativ riskhantering;
 • För alla branscher och för organisationer av alla storlekar;
 • Enkelt att involvera alla anställda för att skapa högre riskmedvetenhet;
 • Snabbt att implementera;
 • Skalbar, lätthanterlig lösning som växer i takt med att organisationen växer;
 • Extremt kraftfull ensam och ännu starkare tillsammans: kan anslutas sömlöst till Zenya DOC och Zenya FLOW;
 • Proaktiv vägledning och meddelanden inklusive riskpoäng, kontrollernas effektivitet och utestående frågor.

Identifiera, utvärdera, kontrollera och övervaka

Zenya RISK är utformat för att hjälpa dig att proaktivt identifiera, utvärdera, hantera och övervaka operativa och strategiska risker. Att identifiera risker är bara en del av processen, men det är minst lika viktigt att regelbundet kontrollera om du fortfarande hanterar rätt risker på rätt sätt. Eftersom nya risker uppstår och befintliga risker med liten inverkan kan en dag bli kritiska eller vice versa. Genom att bedöma detta regelbundet ser du till att din organisation är och förblir framtidssäker.

Stöd för hantering av strategiska och operativa risker

Kartläggning av strategiska risker skapar medvetenhet, dialog, anpassning av organisationen och stöd för strategiskt beslutsfattande. Genom att involvera alla anställda ökar du riskmedvetenheten. Du ger också användarna ett sammanhang för riskerna och gör bandbredder (riskaptit), risktoleranser samt visioner och policyer tydliga och kopplade till organisatoriska mål.

När det gäller operativa risker ligger tonvikten på fullständighet och påvisbarhet: som organisation måste man hantera ett stort antal risker, tillgångar och kontroller som man vill kunna hantera enkelt.

Med Zenya RISK kan du effektivt och smart koppla samman risker och kontroller och ändra egenskaper (i stora mängder). Kraftfulla och tydliga instrumentpaneler ger dig en snabb inblick i riskernas status, kontrollernas effektivitet och relaterade frågor och åtgärder.

Tillgänglig dokumentation

Vad gör Zenya RISK unikt?

 • Zenya RISK utmärker sig som en lättillgänglig, användarvänlig och pragmatisk programvara. Vem som helst kan arbeta med den.
 • Modulen möjliggör inblick i realtid av statusen för alla risker och kontroller och ser till att de alltid är aktuella och att du är medveten om de. Den ger liv åt riskhanteringen.
 • Det är platsen där alla gemensamma risker och kontroller registreras, hanteras och delas. Det är en samlingspunkt för sanningen.

Vill du komma igång med Zenya RISK?

I princip vem som helst kan arbeta med Zenya RISK. Om du vill komma igång direkt är det fördelaktigt att vara tydlig med vem inom din organisation som är riskansvarig.

Allt behöver inte beskrivas i detalj; du kan börja med de viktigaste (topp 10) riskerna inom din organisation. Och om du vill veta mer, eller om du behöver hjälp med att implementera eller använda Zenya RISK, är Infoland-teamet naturligtvis alltid redo att hjälpa dig.

Är Zenya RISK vad din organisation behöver för att ta riskhanteringen till nästa nivå?

Zenya RISK - Risico overzicht op desktop

Vilka verktyg har du till ditt förfogande med Zenya RISK?

Genom att arbeta med Zenya RISK får du en omfattande verktygslåda för en komplett och integrerad riskpolicy.
Vad kan du förvänta dig av Zenya RISK?

EN SAMLINGSPUNKT FÖR SANNINGEN

Zenya RISK samlar alla risker och kontroller på ett ordnat sätt. Detta förhindrar diskussioner och säkerställer att din organisation har kontroll.

INSTRUMENTPANELER OCH RAPPORTERING

Instrumentpanelerna och rapporteringsmöjligheterna i Zenya RISK är snabbt tillgängliga, tydliga, omfattande och gör det möjligt att zooma in och ut.

PROAKTIV VARNING

Zenya RISK stöder din verksamhet med proaktiva varningar. Systemet håller dig på tårna så att du inte missar några utvärderingsfrister.

FILTERMÖJLIGHETER

Zenya RISK låter dig enkelt tillämpa en mängd olika filteralternativ för att snabbt hitta den information du behöver. Filteralternativen omfattar organisatorisk enhet, riskkategori, strategi, riskpoäng, ägare, kontrollfunktion, kontrollstatus och kontrollutförande.

SAMMANHANG OCH VÄGLEDNING

Zenya RISK ger användarna vägledning och sammanhang från standarder, dokument, processer, incidenter och avvikelser.

GRÄNSSNITT

Användarvänlighet är centralt i Zenya RISK, tack vare ett lugnt och logiskt gränssnitt med fasta menyalternativ på fasta platser.

BOWTIE

Zenya RISK gör det enkelt att grafiskt visualisera riskbedömningar med BowTie-modeller.

HANTERBARHET OCH SKALBARHET

Zenya RISK ger användarvänliga och effektiva möjligheter att hantera ett stort antal risker, kontroller och uppgiftsscheman. Överväg massredigering, import- och exportmöjligheter och undvikande av dubbla poster.

LOGGNING

Granskningsspåren i Zenya RISK är fullständiga och lättillgängliga och erbjuder, för riskbedömningar, möjlighet att börja från föregående bedömning.

LÄGGA TILL PROBLEM

Det är lätt att lägga till problem, koppla dem till kontroller och följa dem i Zenya RISK.

TESTNING AV KONTROLLER

Att mäta är att veta. Med Zenya RISK kan du testa nya och befintliga kontroller så att du vet att de faktiskt fungerar. Kontrollerna är också lätta att granska.

TERMINOLOGI OCH ENHETLIGHET

Zenya RISK använder logisk, igenkännbar och konsekvent terminologi som passar din omfattning.

Fem unika lösningar

En högpresterande programvarusvit för kvalitets- och riskhantering
Zenya-Module-Doc-A-op-wit_130x40px_72DPI

Hantera och distribuera dokument effektivt från en central plats.

Läs mer
Zenya-Module-Flow-A-op-wit_130x40px_72DPI

Enkelt att konfigurera incidenthantering och arbetsflöden

Läs mer
Zenya-Module-Check-A-op-wit_130x40px_72DPI

Upptäcka förbättringar tack vare revisioner, kontroller och frågeformulär.

Läs mer
Zenya-Module-Risk-A-op-wit_130x40px_72DPI

Ha kontroll operationellt och omvandla strategiska risker till möjligheter.

Läs mer
Zenya-Module-BOOST-A-op-wit_130x40px_72DPI

Stärk kvalitets- och riskhanteringen och involvera medarbetarna.

Läs mer

Varför använder andra Zenya RISK?

 • Zenya RISK har använts i flera decennier av en mängd kritiska organisationer, som omfattar sjukhus, vårdinrättningar, allmännyttiga företag och industriföretag, som söker kontroll och att upprätthålla tillsyn i en värld som förändras snabbt.
 • Vår programvara förbättras och utvecklas kontinuerligt, med användarnas feedback i centrum.

”90 % av våra medarbetare anger att de upplever en förbättring jämfört med det tidigare verktyget.”

Joyce Boere
Tidigare chef för Commercial Risk Management på Essent
Kwaliteitsmanagement Software Zenya bij Essent

”Med hjälp av Zenya RISK är vi mer medvetna om potentiella orsaker till exempelvis ett dataintrång.” 

Irene van Silfhout
Chef för kvalitetsavdelningen på sjukhuset Tjongerschans.
Irene Brummelhuis - Ziekenhuis Tjongerschans

Läs mer om hur andra använder Zenya RISK

Icoon Veiligheid - Zenya Kwaliteits- en Risicomanagement Software

SaaS - tryggt och säkert

Icoon Laptop - Zenya Kwaliteits- en Risicomanagement Software

ISO 9001- och ISO 27001-certifierat

Zenya programvarusvit via SaaS

Zenya är en SaaS-lösning. Med andra ord, programvara som en tjänst. Det innebär att du inte behöver oroa dig för applikationens (tekniska) hantering och säkerhet.
Allt från uppdateringar till underhåll, vi ser till att du alltid får det bästa kvalitetshanteringssystemet som finns tillgängligt.
Zenya RISK - Overzicht van al je bedrijfsrisico's op desktop beeldscherm

Vi har åtagit oss att uppnå högsta kvalitet

För att se till att vi är på topp och för att visa vår kvalitet är vi ISO 9001- och ISO 27001-certifierade.
Dessutom låter vi vår operativa kvalitet, våra processer och kontrollåtgärder verifieras årligen av DNV GL.

Upptäck Zenya RISK i en gratis demo

Är du intresserad av Zenya RISK och vill veta mer? Låt oss veta det då.
Vi diskuterar gärna möjligheterna för din organisation.