nlbe-nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Top 5 Technologische trends 2021 in de IT

We kunnen ons indenken dat het inspelen op trends en innovatie in 2020 misschien niet bovenaan de prioriteitenlijst van organisaties stond. Voor veel branches en organisaties was 2020 een jaar van overleven. Daarentegen werd door anderen het belang van innovatie, zelfs in tijden van crisis, wél duidelijk ingezien. Kijk bijvoorbeeld naar restaurants die zich in no time ontwikkeld hebben tot heuse afhaaldiensten en drive-through, hotelketens die hun kamers omtoverden tot patiëntenopvang of werkplekken, of sportscholen die hun leden online lessen aanbieden om toch in beweging te blijven.

“Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen”. – Charles Darwin

Innovatie en creativiteit blijken de sleutel tot overleven. De huidige tijd biedt, naast alle ellende en verdriet, ook kansen. Mensen maken keuzes die ze eerder nooit hadden durven nemen en bedrijven maken transformaties door, omdat ze simpelweg niet anders kunnen. 2020 stond in het teken van overleven, aanpassen en doorgaan. Welke trends zien wij voor 2021?

1. Race naar digitalisering

2021 wordt een race naar digitalisering. Dit blijkt uit de 2021 editie van de EMEA Gartner CIO Agenda. Het belang van digitalisering is tijdens de coronacrisis nog eens extra duidelijk geworden. Kijk bijvoorbeeld eens naar de acceptatie van werken op afstand die corona teweeg heeft gebracht. Organisaties zijn overtuigd van de noodzaak technologie te moderniseren en digitale business initiatieven te versnellen. Uit het onderzoek van Gartner blijkt dan ook dat 49% van de ondervraagde organisaties meldt meer te investeren in de cloud, en maar liefst 71% geeft aan meer aandacht voor IT te krijgen vanuit de organisatie. Het Internet of Things, Industry 4.0, meerdere devices met toegang tot bedrijfssystemen en -data, telefonie in de Cloud; het zijn zomaar wat voorbeelden die hoger op de agenda van organisaties komen te staan. Moderne technologie is key voor het beheersbaar houden van de bedrijfsvoering. ‘’De uitgangspositie van Nederland is uitstekend. We hebben de beste digitale infrastructuur van Europa, Nederlanders zijn ICT-minded en we hebben een hoogwaardige kennisinfrastructuur’’, zo schrijft Nederland ICT in het Manifest voor de Digitale Economie.

2. IT uitgaven trekken weer aan

Alle IT-bestedingssegmenten zullen naar verwachting in 2020 zijn afgenomen. In 2021 zullen de wereldwijde uitgaven aan IT stijgen tot 3,8 biljoen dollar, een stijging van 4% ten opzichte van dit jaar. Dat voorspelt onderzoeksbureau Gartner. De IT-uitgaven in de regio EMEA (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) zullen in 2021 met 2,8 procent groeien. Uitgaven zullen zich met name focussen op security, algemene systeem-modernisaties, denk aan back-up, applicaties, cloud-migraties, en vernieuwing van de hardware. Bedrijfssoftware zal naar verwachting het sterkste herstel hebben in 2021 (7,2% groei) als gevolg van de versnelling van de digitalisering door bedrijven om hun medewerkers extern te ondersteunen en digitale diensten te leveren zoals afstandsonderwijs of zorg op afstand.

3. Beheren en beveiligen van data in de cloud wordt belangrijker

Thuiswerken is natuurlijk niet nieuw en dit gebeurt al veel langer, maar door de coronacrisis is dit in een versnelling terecht gekomen. Doordat veel medewerkers gedwongen thuis moesten of moeten werken en organisaties wellicht hun thuiswerkbeleid in de toekomst structureel gaan aanpassen, zal het gebruik van cloud based software en samenwerkingsplatformen alleen maar toenemen. Een risico waar je als organisatie mee te maken kan krijgen, en wat wellicht herkenbaar klinkt, is dat er steeds meer randapplicaties worden toegevoegd aan het applicatielandschap. Het resultaat is vaak een onbeheersbare omgeving waarin data over verschillende systemen verspreid staat. Deze versnipperde applicaties integreren kost veel tijd, maar dit is wel essentieel.
Door de toename in het gebruik van al deze software en door het vele thuiswerken wordt automatisch ook beveiliging, beheer én onderhoud steeds belangrijker. Het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid) roept organisaties en medewerkers dan ook op om maatregelen te treffen rondom veilig werken. Denk hierbij aan (het checken van) het voldoen aan wetgeving, een verwerkersovereenkomst, een privacyverklaring en certificaten zoals de ISO 9001 en ISO 27001. Een aantal software organisaties, waaronder Infoland, communiceert hier heel transparant over. Zodat je weet waar je aan toe bent. Een goed ingerichte en beheersbare cloud omgeving levert immers voordelen op zoals efficiëntie, gebruiksgemak, beschikbaarheid én veiligheid. Cyber security zal dus ook voor de komende jaren een belangrijke trend zijn die zich verder zal door ontwikkelen.

4. Van informatie naar innovatie

Organisaties hebben databases vol met informatie, maar hoe zet je die om in toekomstgerichte acties? De focus van organisaties verschuift van het in de lucht houden van systemen naar het ontdekken van nieuwe bedrijfsmodellen en innoveren op basis van data. Tegenwoordig kan er namelijk door middel van technologie steeds meer en gedetailleerdere informatie worden verzameld en geanalyseerd. Wanneer deze informatie wordt gecombineerd kunnen organisaties een steeds beter beeld krijgen van bijvoorbeeld hun klanten, producten en de concurrentie.
We onderscheiden vier niveaus als het gaat om het gebruiken van data voor innovatie:

    1. Begrijpen: bijvoorbeeld het monitoren van doorlooptijden en klachten en het leggen van verbanden tussen diverse processen;
    2. Coördineren: taken beter of tegen minder kosten uitvoeren a.d.h.v. informatie;
    3. Verbeteren: de aanleiding om bedrijfsprocessen anders vorm te geven en in te delen waardoor processen geoptimaliseerd worden;
    4. Innoveren: het producten- en/of dienstenpakket uitbreiden. Vervolgens start voor deze nieuwe producten en/diensten dezelfde cyclus weer vanaf stap 1.

Technologische ontwikkeling

Het is hierbij belangrijk om kleinschalig te beginnen met data analyse, dat op een later moment kan worden uitgebreid. Het leren van data is een continu proces en deze data en bevindingen kunnen onder andere ingezet worden om erachter te komen wat klanten willen, hoe de organisaties presteert en hoe de huidige marktpositie is, zodat een (concurrentie)voordeel kan worden gecreëerd.

5. Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning

AI zal als één van de technologische trends in 2021 een nog waardevoller hulpmiddel worden om ons te helpen om data te interpreteren en te begrijpen. De onderzoekers van Gartner verwachten zelfs dat driekwart van de ondernemingen in 2024 AI inzet. Artificial Intelligence en Machine Learning zijn technieken welke in staat zijn om door middel van algoritmes zelfstandig analyses te maken van grote hoeveelheden data. Zo kunnen patronen ontdekt worden in data, voorspellende modellen ontwikkeld worden, worden apparaten steeds slimmer, zelflerend en nemen ze taken over van de mens. AI klinkt misschien nog als een ‘ver van je bed show’, maar waarschijnlijk ben je zelf ook al eens geholpen door een AI-chat-bot of heb je zelf al eens gereden in een zelfrijdende auto.

Er is in Nederland geen gebrek aan data, maar wel aan het (her)gebruiken en slim inzetten hiervan. Zo zien we dat momenteel ook in de zorgsector. Capgemini Invent heeft in opdracht van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekeken welke initiatieven en/of constructies er in Nederland bestaan om (zorg)data beschikbaar te maken voor kunstmatige intelligentie (AI). ‘’De focus van het zorgveld ligt nu op het verzamelen van data voor wetenschap en registraties, terwijl voor verdere opschaling het omdraaien van het perspectief nodig is. Hoe kan de waarde van data worden omgezet naar toegevoegde waarde voor de zorgverleners, patiënten en burgers?’’ (Bekijk hier het rapport).

Innovatie als voorwaarde voor zakelijk succes

De rol van IT groeit dagelijks en is een belangrijke voorwaarde voor zakelijk succes. Veel organisaties hebben moeite om hun groeiende hoeveelheid data te beheren. Daarnaast staan zij voor de uitdaging om hun IT-omgeving in lijn te houden met de technologische ontwikkelingen. 2021 zal naar verwachting in het teken staan van (verdere) digitalisering, data analyse, beveiliging en innovatie door data. Zie jij nog andere belangrijke technologische trends voor 2021? Laat het ons dan weten!

Benieuwd wat Zenya
voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op met onze experts. Wij denken graag met je mee.