nlenbe-nldkseDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Tag

Hälso- och sjukvård

Radboudumc förbättrar vården med hjälp av Bra Praxis

Under våren 2022 lanserade Radboudumc projektet Bra Praxis. Ett viktigt sätt att dra nytta av goda erfarenheter från den egna organisationen. Detta gynnar vårdkvaliteten, processerna och personalens tillfredsställelse. Hur fungerar detta och vilken roll spelar Zenya i detta? Silvia van Gils, senior rådgivare/revisor på Radboudumc förklarar.

Riskhantering som en möjlighet i handikapporganisationen ORO

Anslutningen mellan de val vi gör och de saker vi gör blir synlig. Att veta att man övervakar riskerna och att de är säkrade gör hela skillnaden.

Sjukhuset Tjongerschans: från känsla till konkret insikt

Det är en programvara som är lätt att använda. Något som är bra är att den är mycket visuell och tydlig. Med en snabb överblick kan vi se vilka de största riskerna är. Vi använder det i samband med Zenya FLOW, som vi aktivt skickar förbättringsåtgärder via e-post till berörda anställda. Kombinationen ger definitivt ett […]