nlenbe-nldksefrDen bästa programvaran för kvalitets- och riskhantering.

Låt den här affärslösningen arbeta för dig

Implementering, konfiguration och utbildning: det mest effektiva sättet att komma igång med den eller de inköpta Zenya-modulerna

En skräddarsydd handlingsplan som bäst passar er organisation och era mål

Genom vår mångåriga erfarenhet kan vi hjälpa dig att hitta den bästa implementeringen för din organisation

Implementering, konfiguration och utbildning

Att implementera och konfigurera Zenya är avgörande för att få ut mesta möjliga av programvaran. Det kräver specialkunskaper som de flesta organisationer inte har in-house. Eftersom våra konsulter har hanterat många Zenya-implementeringar är de effektiva och kunniga om de frågor som berörs. Deras breda erfarenhet gör att de på bästa sätt kan anpassa Zenya till de allmänna och specifika processerna i din organisation.

För att säkerställa en smidig övergång från implementering och konfiguration till driftsättning är det lika viktigt att utbilda medarbetarna. Därför är utbildning av applikationsadministratörer, koordinatorer och dokumenthanterare en integrerad del av denna affärslösning.

Att arbeta tillsammans

En smidig implementering är ett lagarbete och kräver ett projektteam som består av en innehållsexpert, en funktionell applikationsansvarig och en IT-specialist (jour vid behov). I början av processen tar vi en närmare titt på er organisation. Vi skapar en skräddarsydd handlingsplan, ett schema med milstolpar och diskuterar vilka steg vi alla behöver gå igenom. Vi kartlägger också noggrant vilka resurser som krävs för implementeringen. Baserat på detta övervakar vår konsult hur processen fortskrider så att vi kan arbeta tillsammans med er för att uppnå den uppsatta planen och målen i tid.

Så här går vi tillväga

Hela implementeringsprocessen består av tolv steg uppdelade i tre faser: förberedelser, implementering och slutförande. Vi planerar regelbundet in arbetssessioner och möten med projektteamet för att granska arbetet och förklara installationsvalen. Mötena och arbetssessionerna äger rum delvis på plats och delvis på distans.

Den tid som krävs för den övergripande implementeringsprocessen beror bland annat på vilken eller vilka moduler som köps, projektteamets tillgänglighet, processernas tydlighet och tillgången till relevanta resurser. Innan implementeringen är klar utbildar vi användarna. Efter att ha slutfört och utvärderat den övergripande implementeringen lämnar konsulten över ansvaret till servicedesken och account managern, som finns tillgängliga för support.

Maak gebruik van de ervaring van onze specialisten - Business Solution Functioneel Beheer - Zenya by Infoland

Vad gör den här lösningen unik?

  • Du kan räkna med en effektiv implementeringsprocess baserad på gedigen kunskap och bästa praxis.
  • Tillgång till taktiskt och operativt stöd från ett brett spektrum av konsulter.
  • Efter att alla steg har genomförts kan slutanvändarna omedelbart börja använda en effektiv och optimalt fungerande Zenya-installation.

Vad får du specifikt från oss?

Effektiv implementeringsprocess

Effektiv implementering och konfiguration av Zenya-modul(er) på ett sätt som passar er organisation.

Projektplanering och vägledning

En av våra konsulter övervakar projektplanering och vägledning samt framstegen i hela implementeringsprocessen.

Praktisk utbildning ingår

I affärslösningen ingår som standard praktisk användarutbildning för applikationsadministratörer, koordinatorer och dokumenthanterare.

Vill du veta mer om denna affärslösning?

Affärslösningen Implementeringsrådgivning är utformad för organisationer som kommer att arbeta med en eller flera Zenya-moduler och som vill få en bra start med programvaran.

Vill du veta mer om denna affärslösning? Kontakta oss för mer information.

Kirsten van Blijswijk - Business consultant - Zenya by Infoland

Varför använder andra den här lösningen?

  • Våra konsulter har genomfört många implementeringar i olika branscher och organisationer, så vi vet exakt vad som fungerar och vad som inte fungerar för din organisation.
  • Vi har genomfört hundratals implementeringar, vilket innebär att vi arbetar mycket effektivt för att säkerställa att vi håller våra deadlines och levererar enligt våra löften.

Vill du veta mer om Implementeringsrådgivning?

Är du intresserad av Zenyas lösningar och vill veta mer om en eller flera av dem?
Hör då av dig till oss. Vi diskuterar gärna möjligheterna för din organisation.