nlenbe-nldkseDen bästa programvaran för kvalitets- och riskhantering.

Få denna affärslösning att fungera för dig

Arbeta på ett strukturerat sätt för att få ut mesta möjliga av Zenya

Få stöd för att snabbare nå era organisatoriska mål

Öka det interna stödet för användningen av Zenya i er organisation och uppnå snabbare och bättre resultat

Så här arbetar vi

Vi inleder med en inledande telefonsamtal. Därefter följer en analyssession där vi utforskar hur Zenya bäst kan stödja din organisation inom områden som QHSE, facility management, AVG, förbättringar, certifieringar, organisatorisk tillväxt, processdigitalisering, efterlevnad, riskhantering och rapportering. Du kommer att få en pragmatisk optimeringsplan, inklusive rekommendationer om hur du bäst anpassar Zenya till dina organisatoriska mål.

Organisationsanalys och Baslinjemätning

Analysdiskussionen hålls med två anställda från Infoland, varav minst en är konsult, samt flera intressenter från din organisation, såsom en kvalitetschef, applikationschef, riskchef, teknisk chef och nyckelanvändare (CISO, riskchef). Under diskussionen granskar vi Zenyas ledningsstruktur i er organisation och undersöker var organisationen befinner sig nu, vart ni vill växa och hur vi kan nå dit på ett effektivt sätt, med stöd av Zenya.

Vi utför en baslinjemätning av den aktuella situationen, baserad på vår Quickscan. Vi föredrar att genomföra detta under samma vecka som intervjun. Med en noggrann analys av Zenya-konfigurationen, er ledningsorganisation och era ambitioner och mål hjälper vi er att utforma vägen till den optimala Zenya-konfigurationen.

Pragmatisk optimeringsplan med rekommendationer

Efter analysmötet upprättar vi en pragmatisk optimeringsplan med rekommendationer. Tillsammans har vi identifierat behoven och de strategiska möjligheterna för er organisation. I planen översätter vi dessa till en optimal Zenya-konfiguration. Vi tar naturligtvis hänsyn till våra erfarenheter från branschrelaterade organisationer och använder bästa praxis. Baserat på vår kunskap och praktiska erfarenhet hjälper vi er att prioritera så att ni kan göra rätt förändringar för att optimera Zenya med en tydlig handlingsplan.

Vi håller kontakten

Viktigt är att du kan komma igång direkt efter att du fått optimeringsplanen och våra rekommendationer. Om du oväntat stöter på hinder under genomförandet finns vi nära till hands. Vi håller kontakten med dig så att du alltid kan ställa eventuella frågor eller funderingar till oss. Om tre, sex och nio månader kontaktar vi dig för att höra hur det har gått. Om du behöver ytterligare stöd för att genomföra optimeringsplanen kan du också använda affärslösningen Functional Management.

Maak gebruik van de ervaring van onze specialisten - Business Solution Functioneel Beheer - Zenya by Infoland

Vad gör den här lösningen unik?

  • Utnyttja vår värdefulla kunskap om hur du använder Zenya för att bidra mer och bättre till att uppnå dina organisatoriska mål.
  • Utnyttja vår praktiska erfarenhet och bästa praxis på ett effektivt sätt.
  • Även efter implementeringen bygger vi på en solid, framtidssäker relation.

Vill du veta mer om denna affärslösning?

Affärslösningen Optimal implementering av Zenya har utvecklats för organisationer som har arbetat framgångsrikt med Zenya-moduler i flera år och som vill optimera installationen av Zenya för att bidra mer till att uppnå organisationens mål.

Är denna lösning rätt för din organisation? Under ett samtal kan vi berätta mer om möjligheterna. Vänligen kontakta oss.

Inge Vanhomwegen

Vad får ni konkret med denna lösning?

Tillsammans med en konsult

I ett detaljerat analysmöte med minst en Infoland-konsult och ett team på upp till fem av dina kollegor kommer vi att gå igenom den fullständiga konfigurationen av Zenya-modulerna på djupet och diskutera dina ambitioner för framtiden.

Nollmätning

Vi gör en baslinjemätning av den nuvarande Zenya-installationen, helst under veckan för analyssamtalet. Denna är baserad på vår Quickscan.

Pragmatisk plan för optimering

Resultatet består av en pragmatisk optimeringsplan, där vi listar alla råd och möjliga optimeringssteg. Du bestämmer själv vilka optimeringar du vill genomföra och om du vill göra det själv eller låta en av våra Functional Managers göra det.

Varför använder andra den här lösningen?

  • Som skapare av programvaran har vi all kunskap om Zenya. Dessutom är vi väl förtrogna med hur Zenya är konfigurerat och processerna inom din organisation. En värdefull kombination för att optimera Zenya-konfigurationen.

Vill du veta mer om hur du optimerar din Zenya-miljö?

Är du intresserad av Zenyas lösningar och vill veta mer om en eller flera av dem?
Hör då av dig till oss. Vi diskuterar gärna möjligheterna för din organisation.