nlenbe-nldksefrDen bästa programvaran för kvalitets- och riskhantering.

Låt den här affärslösningen arbeta för dig

Använd Infolands expertis för att stödja och påskynda din valideringsprocess

Avlasta dig själv och fokusera din egen kunskap på de andra aspekterna av certifiering

Få en målinriktad strategi för GxP, GAMP och andra certifieringar där validering av programvara är viktigt

Garantera en effektiv valideringsprocess

Organisationer som vill ha hjälp med att validera konfigurationen av sin Zenya-programvara har ibland lite eller ingen tid och kapacitet att göra detta själva. Validering är därför en omfattande och tidskrävande aktivitet, särskilt om man inte är helt insatt i hur programvaran är utformad.

Vår expertis sparar dig mycket tid och du kan räkna med högkvalitativ dokumentation för validering. Med våra funktionella administratörer kan vi programvaran utan och innan och kan snabbt förstå utformningen av din Zenya-programvara. Det gör att vi snabbt kan vidta rätt åtgärder för att genomföra förbättringar och dokumentera konfigurationer. Detta säkerställer en effektiv valideringsprocess. Dessutom kan du välja att låta oss hjälpa dig med periodiska valideringar, till exempel efter uppdateringar av Zenya-programvaran som kan påverka valideringarna.

Validering för varje fas

Förvärvsfasen

När ni förvärvar programvaran hjälper vi er med kravspecifikationen genom att förbereda ett kravspecifikationsdokument. Vi tillhandahåller också omfattande testmaterial och information om testning från Zenya efter behov av din organisation.

Genomförandefasen

I implementeringsfasen kommer ni att arbeta med konsulten för att etablera installationen. Vi kan sedan förse er med en checklista som är skräddarsydd för denna installation så att ni kan testa programvaran och installationen. Efter denna testfas förser vi er med konfigurationsspecifikationsdokument som i detalj beskriver de konfigurationer som gjorts.

Revalidering efter uppdatering av Zenya

Under Zenya-uppdateringar kan programvaran ändras på ett sådant sätt att du behöver testa igen. I så fall kan vi hjälpa dig med checklistor som är specifika för din Zenya-konfiguration. Utifrån dessa kan ni testa konfigurationen i testmiljön så att valideringen återigen är i sin ordning efter uppdateringen av produktionsmiljön.

Maak gebruik van de ervaring van onze specialisten - Business Solution Functioneel Beheer - Zenya by Infoland

Vad gör den här lösningen unik?

  • Snabbhet och effektivitet: Genom vår förtrogenhet med programvaran och kunskap om GxP kan vi hjälpa dig snabbt och effektivt med valideringar
  • Transparens och tillförlitlighet: Vi förser dig med alla nödvändiga dokument och checklistor
  • Maximal kontroll: Du kan vara säker på att du får optimalt stöd i valideringsprocessen

Vill du veta mer om denna affärslösning?

Affärslösningen Zenya Validation är utformad för kunder som behöver följa GxP, GAMP eller andra certifieringar där validering av programvaruinställningen är en viktig del. Detta är ofta kunder inom läkemedels- och life science-industrin samt laboratorier.

Tror du att den här lösningen är rätt för din organisation? Vi kan berätta mer om möjligheterna under ett samtal. Ta kontakt med oss.

Geert Mettrop - Business Consultant - Zenya by Infoland

Vad får du specifikt med den här lösningen?

När du väljer den här lösningen är det bra att veta vad som ingår.
Det här är vad du kan förvänta dig av affärslösningen ”Zenya Validation”:

I inköpsfasen

RÅD OM SPECIFICERING AV ANVÄNDARKRAV

Du behöver skapa ett specifikationsdokument för användarkrav. Vi hjälper dig att förbereda dessa användarkrav.

ZENYA PRODUKTUTVECKLING

Omfattande testmaterial och information om Zenya-testning ska finnas tillgängligt för din organisation efter behov.

I implementeringsfasen

UTÖKAD ANVÄNDARTESTNING

Kundspecifik checklista vid leverans av Zenya. Testskript baserade på kundanpassade meddelandetyper, dokument och frågeformulär.

KONFIGURATIONSSPECIFIKATIONER

Dokument som beskriver konfigurationen av Zenya (designdokument) – efter utökad användartestning.

Vid uppdateringar av Zenya

KUNDSPECIFIK CHECKLISTA

  • Vad gäller vid release?
  • Testning i standardring, tydlig tidsram. Produktionsmiljö i långsam ring.

DOKUMENT FÖR TEST AV ANVÄNDARACCEPTANS

  • Vad ska testas, vad är det förväntade resultatet, vad är testresultatet (OK/NOK) och vad är beviset?
  • Per uppsättningskomponent (t.ex. typ av meddelande).

Varför använder andra den här lösningen?

  • Som skapare av programvaran har vi all kunskap om Zenya. Dessutom är vi väl förtrogna med hur Zenya konfigureras i din organisation. En värdefull kombination som optimerar valideringsprocessen.

Vill du veta mer om Zenya Validation?

Är du intresserad av Zenyas lösningar och vill veta mer om en eller flera av dem?
Hör då av dig till oss. Vi diskuterar gärna möjligheterna för din organisation.