nlenbe-nldkseDen bästa programvaran för kvalitets- och riskhantering.

Radboudumc förbättrar vården med hjälp av Bra Praxis

Under våren 2022 lanserade Radboudumc projektet Bra Praxis. Ett viktigt sätt att dra nytta av goda erfarenheter från den egna organisationen. Detta gynnar vårdkvaliteten, processerna och personalens tillfredsställelse. Hur fungerar detta och vilken roll spelar Zenya i detta? Silvia van Gils, senior rådgivare/revisor på Radboudumc förklarar.

KlantRadboudumc
ModuleFLOW
Branche

Kontinuerlig förbättring

Radboudumc använder alla Zenyas pelare i sin organisation. De säkerställer kvalitetscykeln genom att registrera avtal och processer genom DOC och genomföra dem med hjälp av iQualify och CHECK. Övervakningsprocessen sker med hjälp av CHECK, FLOW, Compliance och standardramar. Kravramar är en separat del av programvaran som fastställer standarder som kan användas och testas genom andra moduler. Genom att använda FLOW arbetar de med förbättringar. Huvudfokus ligger på förbättringar och förebyggande åtgärder.

Att lära sig genom att göra saker och ting rätt

Det glöms ibland bort att inom organisationer görs många fler saker rätt än fel. Radboudumc är väl medveten om detta. Silvia van Gils kommenterar: ”Med utgångspunkt i Safety II-idén, som blir allt viktigare inom vården, vill vi fokusera på saker som går bra. Och lära oss av dem. Det ger positiv energi. Eftersom vi är ett universitetssjukhus tenderar vi naturligtvis att närma oss detta på ett vetenskapligt sätt. Men det kan också göras på ett mycket mer direkt sätt. Det finns många exempel på bra praxis inom organisationen. Kollegor kämpar med liknande problem eller situationer. När en av dem delar med sig av en lösning gynnas alla. Vi gör dessa exempel transparenta så att vi lär oss mer av varandra. Bra praxis är inspirerande och människor kan använda dem omedelbart.”

”Steg för steg uppnår vi exakt varför vi startade det här projektet. Förbättra processerna på ett effektivt sätt, vilket berör vårdens kvalitet och säkerhet samt personalens tillfredsställelse. Genom att dra lärdom av varandra är det möjligt att göra framsteg på kortare tid, med mindre investeringar och ett mer optimalt resultat.” 

Silvia van Gils
Senior rådgivare/revisor vid Radboudumc

Integrering i Zenya FLOW

”Det är ett logiskt val att inkludera Bra Praxis i Zenyas kvalitetssvit. Inom Zenya FLOW har Van Gils team lagt till en rapporttyp. Detta har skapat en enda kontaktpunkt där människor kan rapportera saker som är onormala (t.ex. incidenter med patienter eller personal), ge förslag till förbättringar och lägga upp saker som är anmärkningsvärt bra.

Detta ger kopplingar, både omedelbara och framtida, till de andra komponenterna och rapporteringstyperna är en fördel. Dessutom har Radboudumc en policy att inledningsvis lösa önskemål i befintliga system. För att minska differentieringen och hålla förvaltningen effektiv och kostnadseffektiv. För genomförandet är det ett mervärde att detta nya alternativ kan integreras i ett befintligt gränssnitt.”

Hur fungerar det?

Inom Radboudumc har varje avdelning en startportal som är särskilt anpassad för just de. Alla dessa portaler gör det möjligt för alla att rapportera bra praxis via knappen ”rapportera”. Dessutom är det möjligt att göra rapporter via en smartphone eller surfplatta via QR-koder som delas ut inom organisationen. På detta sätt är rapporteringen mycket enkel och tillgänglig och en stor databas håller på att byggas upp. Silvia van Gils: ”Alla inom organisationen kan rapportera exempel och smarta saker och dra nytta av dem. Alla inom organisationen kan söka i databasen efter goda exempel. Till exempel har avdelningen för oftalmologi gjort en informationsvideo om åldersrelaterad makuladegeneration för patienter. Man har gjort ett kunskapsklipp antikoagulationsprotokoll för anställda och en storyboard som informerar patienterna om antikoagulation. Det finns ett veckovis utskick om förbättringsåtgärder inom apoteket, och detta ökar engagemanget avsevärt.”

”I framtiden vill Radboudumc skapa möjlighet för patienterna att också rapportera exempel på god praxis. Dessutom är verktyget även intressant för andra institutioner.” 

Silvia van Gils
Senior rådgivare/revisor på Radboudumc

Første lovende resultater

”Under gennemførelsen var der stor spænding i Radboudumc. Det faktum, at eksempler på god praksis kan deles, er blevet modtaget meget positivt. I løbet af de første 4 måneder er der allerede blevet foretaget mere end 220 visninger af eksemplerne. Det er påfaldende, at de medarbejdere, der ser eksemplerne, er forskellige. Ikke kun fra forskellige afdelinger, men også fra forskellige stillinger. Eksemplerne omfatter læger, sygeplejersker, kvalitetsansvarlige, sekretærer og konsulenter. Internt er det antydet, at det faktisk har forbundet folk.

Med tiden udvikles der flere gode praksisser, og det bliver en vane at rapportere dem. Som medarbejder er man ikke altid klar over, hvor ofte ens eksempel bliver set og fører til handling. Visualisering af antallet af ””hits”” på en rapport er endnu ikke en funktionalitet i Zenya. Infoland har i samråd med Silvia van Gils lavet en forespørgsel. Dette giver mulighed for at informere rapportører. Reaktionerne på dette er meget positive. Silvia van Gils: Trin for trin opnår vi det, som vi startede dette projekt for. Forbedring af processer på en effektiv måde, der fremmer kvaliteten og sikkerheden i plejen og medarbejdernes tilfredshed. Ved at lære af hinanden kan man gøre fremskridt på kortere tid, med færre investeringer og et mere optimalt resultat.”

Meer weten over Zenya FLOW? Download de brochure.

Är du intresserad av att lära dig mer om att arbeta effektivare med Zenya FLOW?

Broschyren Zenya FLOW visar dig hur detta kraftfulla incidenthanteringssystem kan användas så att din organisation kan dra lärdom av rapporter och genomföra förbättringsåtgärder.

Zenya's merværdi

”Radboudumc var i stand til at igangsætte dette projekt hurtigt, fordi en idé som denne kan placeres som en slags byggesten i Zenyas kvalitetspakke. Der var ikke behov for en separat softwarepakke for at realisere dette, hvilket sparer værdifuld tid og energi. Radboudumc har en intern ekspertgruppe, som fokuserer på optimering og videreudvikling. Van Gils er en del af denne gruppe. De er fortrolige med softwaren og er glade for, at de udvider systemet med kreative løsninger for at understøtte de interne processer bedst muligt. Ifølge Van Gils er denne anmeldelsestype slet ikke kompleks; man behøver ikke ””ekspertviden”” for at oprette den. Grundlæggende kendskab til Zenya FLOW er tilstrækkeligt. Hvis denne viden mangler, kan en konsulent eller en medarbejder fra Infolands servicedesk hjælpe.

Det er ikke kompliceret at etablere god praksis, og fordelene kan være enorme. Det kan implementeres i hele organisationen, og alle, der arbejder i organisationen, kan drage fordel heraf, og det kommer patienterne til gode.”

Undrar du vad Zenya kan göra för din organisation?

Kontakta gärna våra experter. Vi tänker gärna tillsammans med dig.