nlenbe-nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Wat houdt QHSE in en wat doet een QHSE manager nu precies?

De afkorting QHSE staat voor Quality, Health, Safety and Environment. Of In het Nederlands: Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid en Milieu. Met een goed QHSE-beleid zorg je er als organisatie voor dat je voldoet aan alle wet- en regelgeving rondom deze topics, maar vooral: je waarborgt de veiligheid en gezondheid van je collega’s . Als je alles op orde hebt, ben je een betrouwbare partij voor klanten, leveranciers en andere stakeholders.

In dit artikel gaan we dieper in op de verschillende facetten van QHSE-management, wat de functie QHSE-manager inhoudt én wat de meest voorkomende uitdagingen van deze baan zijn.

Wat is de betekenis van QHSE?

Je weet nu waar de afkorting QHSE voor staat. Laten we per letter wat dieper ingaan op de QHSE betekenis:

Quality (kwaliteit)

Als organisatie wil je kwaliteit leveren – ongeacht welk product of dienst je aanbiedt. Naast voldoen aan de wensen en verwachtingen van klanten, moet jouw organisatie zich ook aan normen en wet- en regelgeving houden.

Health (gezondheid)

Als goede werkgever wil je dat medewerkers in een gezonde werkomgeving kunnen werken. Naast beweegredenen vanuit intrinsieke motivatie, ben je dit als organisatie in Nederland ook bij wet verplicht, onder andere volgens de Arbowet.

Safety (veiligheid)

De ‘S’ van QHSE houdt in dat je het aantal werkongevallen en gevaren op de werkvloer minimaliseert, risico’s in kaart brengt en noodplannen opstelt. Ook is het belangrijk dat medewerkers regelmatig bijgeschoold worden rondom veiligheidsmaatregelen.

Environment (milieu)

Jouw organisatie moet verantwoordelijkheid nemen als het gaat om milieu en duurzaamheid. Denk hierbij aan transparantie rondom standaard zaken zoals energieverbruik, de opslag van afvalstoffen en uitstoot. Het minimale doen is in 2023 al lang niet meer genoeg – steeds meer organisaties, klanten en stakeholders verwachten dat je extra maatregelen neemt om jouw ecologische voetafdruk te verkleinen.

Wat is QHSE en wat doet een QHSE manager - Zenya by Infoland

Wat is het verschil tussen QHSE en KAM?

De term ‘KAM’ hoor je ook regelmatig terugkomen als men het over bovenstaande topics heeft. KAM staat voor Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu. Wat is dan het verschil tussen QHSE en KAM? Eigenlijk niets – KAM is gewoon de Nederlandse variant, die ook al heel wat jaren gebruikt wordt. Je kunt beide termen en de bijbehorende functietitels tegenkomen in Nederlandse organisaties.

Als QHSE manager:

  • Breng je risico’s in kaart;
  • Zie je waar kansen voor verbetering liggen;
  • Check je of jouw eindproduct of -dienst voldoet aan de kwaliteitseisen;
  • Optimaliseer je processen.

Medewerkers betrekken en draagvlak creëren

Zoals je hierboven las, valt of staat goed kwaliteitsmanagement met uitvoering in de praktijk én de mate waarin de organisatie betrokken is. Lees deze vijf tips over hoe je meer draagvlak en betrokkenheid creëert in jouw organisatie. Eén van de tips is dat je moet zorgen voor heldere en duidelijke communicatie. Makkelijker gezegd dan gedaan! Gelukkig zijn er goede tools op de markt die je een handje bij kunnen helpen bij het versterken van jouw QHSE beleid.

Wat de uitdagingen in dit vakgebied zijn weet Susanne van Dijk, Sales Consultant bij Infoland, maar al te goed.

“Naast het opstellen van een gedegen beleid, is de grote uitdaging van QHSE managers om directie én medewerkers hierin mee te krijgen. Dit is een continu verbeterproces. Indien je dit niet op orde hebt zorgt dit voor fouten, afwijkingen en ongevallen en daardoor hogere kosten. Een goede uitvoering hiervan zorgt voor efficiëntie, duidelijkheid, tevreden en gezonde werknemers en geef je voorsprong op de concurrentie.”

Susanne van Dijk, Sales Consultant Zakelijk

Susanne van Dijk - Sales Consultant voor de Zakelijke Markt - Zenya by Infoland

Meer weten over Zenya?

Vraag de brochure aan zodat je alle informatie gemakkelijk bij de hand hebt.

Download de brochure voor Zenya Software - Software voor kwaliteits- en risicomanagement

Gratis demo beschikbaar

Zelf zien wat Zenya voor jouw organisatie kan betekenen? Vraag een gratis demo aan.

Weten hoe Zenya QHSE managers ondersteunt?

Neem contact op met onze experts. Wij denken graag met je mee.