nlbe-nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Een laboratorium is een zeer gecontroleerde omgeving. Procedures en experimenten zijn goed vastgelegd, er wordt kritisch gekeken naar eventuele afwijkingen en periodieke checks en inspecties leggen eventuele verbeterpunten bloot. Oftewel; laboratoria hebben al lange tijd een zeer volwassen kwaliteitsmanagementsysteem.

 

Het hebben van een kwaliteitsmanagementsysteem is noodzakelijk: van laboratoria wordt verwacht dat zij voldoen aan diverse kwaliteitscriteria en wet- en regelgeving. Als laboratorium toon je je kwaliteitsborging aan met normen als ISO 15189 en ISO 17025. Een verplicht onderdeel daarvan is risicomanagement, waar de laboratoria als branche dan ook in voorop lopen.

 

Een laboratorium kan dan ook niet zonder een krachtig kwaliteits- en risicomanagement systeem. Alleen dan kan de continuïteit verzekerd worden. Daarnaast vergroot het anticiperen op en beheersen van risico’s het duurzame succes van het laboratorium.

Zenya Software Suite - Portaal

Beheers risico’s in jouw laboratorium

Laboratoria zijn van oudsher al sterk in het procesgericht benaderen van risico’s. In de laatste jaren is daar het organisatiebreed kijken naar risico’s en risicobeheersing bijgekomen, als onderdeel van de moderne bedrijfsvoering. Zo helpt risicomanagement niet alleen om compliant te zijn met normen, wetten en regelgeving en het tevreden houden van toezichthouders, maar draagt het ook bij aan het behalen van doelen.

Daarnaast helpt een actueel risicoprofiel het laboratorium om te bepalen waar de prioriteiten voor bijvoorbeeld audits liggen. Zenya RISK biedt als zelfstandig te gebruiken module de mogelijkheid voor het beheersen van risico’s met onder andere risicoprofielen tot risicoanalyses. Door Zenya RISK te koppelen aan de andere modules uit de Zenya Software Suite ontstaat een krachtig platform voor integraal risicomanagement waarmee je als laboratorium een nog beter inzicht krijgt in wat er écht speelt binnen de organisatie.

Integraal risicomanagement betrekt iedereen binnen de organisatie bij het beheersen van risico’s. Dit is voor laboratoria niets nieuws, medewerkers hebben over het algemeen een hoog risicobewustzijn. Met IRM kun je hier je uit dit bewustzijn nog meer halen, door individuen of teams te betrekken bij risicoanalyses en zo een risicodialoog tot stand te brengen.

Interne audits bereiden je voor op externe audits

Laboratoria zijn van nature sterk in het uitvoeren van diverse checks en controles. Dit wordt deels ingegeven door het zeer gecontroleerde primaire proces, maar zit ook ingebakken in de vereisten van diverse normen en accreditaties op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Een goed op elkaar afgestemd geheel van checks, beoordelingen en (interne) audits geeft een goed beeld van wat er op orde is en waar het nog beter kan.

Daarnaast ondergaat een laboratorium op regelmatige basis diverse externe audits, om te controleren of zij aan de voorwaarden van normen als ISO 17025 en ISO 15189 of accreditaties als CCKL voldoen. Om daarop voorbereid te zijn, is een overzichtelijk proces van interne audits en checks in jouw laboratorium een krachtig hulpmiddel.

Zenya CHECK biedt je de mogelijkheid om dit proces volledig digitaal uit te voeren. Van vragenlijsten tot controles en van audits tot checks: je maakt ze net zo eenvoudig aan als dat ze uitgevoerd kunnen worden. Je kunt taakschema’s aanmaken zodat taken automatisch ingepland worden wanneer deze uitgevoerd moeten worden. Zo mis je nooit meer een check in jouw laboratorium.

kwaliteitsmanagement in laboratoria

Betrek medewerkers bij risico-analyses en creëer een risicodialoog. Zo wordt risicobeheersing een gezamenlijk doel.”

Van afwijking naar CAPA's in één incidentmanagementsysteem

Wanneer zich er onverhoopt een afwijking of non-conformiteit in jouw laboratorium voordoet, is het zaak deze zo snel mogelijk te melden. Zenya FLOW is het complete incidentmanagement systeem waarmee je met de gekoppelde Capture app, altijd en overal een melding kunt maken met jouw smartphone. Hierdoor wordt snel en accuraat melden eenvoudig en laagdrempelig.

Je kunt in Zenya FLOW workflows aanmaken, die (deels) geautomatiseerd ondersteunen bij het opvolgen en afhandelen van meldingen. Je krijgt ook de beschikking over een krachtige set aan tools voor incidentanalyse, zoals 5 Why, Tripod en Root Cause. 

Ook het uitzetten van correctieve en preventieve acties (CAPA’s) wordt ondersteund. Je kunt deze eenvoudig toewijzen aan een individu of team en via overzichtelijke dashboards heb je altijd een actueel overzicht in de status van verbetermaatregelen.

Borg documenten en processen

Een professional in het laboratorium moet altijd de beschikking hebben over de juiste werkwijzen, actuele documenten en up-to-date processen (SOP). Door gebruik te maken van Zenya DOC staan deze allemaal op één plek en is zoeken eenvoudig en snel. Iedereen kan in maximaal twee klikken bij de juiste informatie komen. Met de Zenya Search app heb je deze informatie ook altijd en overal bij de hand.

Informatie delen met ketenpartners wordt perfect ondersteund door Zenya, zo verloopt de samenwerking met andere laboratoria, bedrijven en zorginstellingen efficiënt en goed. Ook kan er eenvoudig documentatie, zoals onderhoudsschema’s en werkinstructies, gekoppeld worden aan bijvoorbeeld apparaten, door deze vast te leggen in de kaartenbak. Zo hoef je nooit meer te zoeken naar informatie van een specifiek apparaat, deze heb je altijd direct bij de hand.

Informatie bestaat voor laboratoria tegenwoordig uit meer dan tekst en processchema’s. Hierdoor kunnen lange (SOP) documenten ontstaan die zoeken niet altijd eenvoudiger maken. Interactieve documenten zijn hiervoor de oplossing: geef antwoord op enkele gerichte vragen en alleen die informatie die op dat moment nodig is wordt getoond. Deze manier van decision based werken is voor een laboratorium niet nieuw, nu sluit het opzoeken van informatie daar ook bij aan. 

Ondersteun CAPA management en ontvang erkenning van accreditaties

De complete Zenya suite ondersteunt jouw laboratorium bij CAPA management door je krachtige kwaliteits- en risicomanagement tools te bieden. De modules zijn op zichzelf al gemakkelijk in gebruik, maar samen zorgen ze ervoor dat je volledig in control bent over alle processen in jouw laboratorium.

Je weet altijd wat er speelt in jouw laboratorium, waar risico’s ontstaan en waar kansen liggen. Bewaak planningen, controleer de kwaliteit van jouw laboratorium en maak overzichtelijke rapportages om erkenning van accreditaties als CCKL te krijgen om jouw klanten en verzekeraars continuïteit en kwaliteit te garanderen.

Lab kwaliteitsmanagement

Je bevindt je in goed gezelschap

Beheersing en compliance

Ben in control door risico’s te identificeren en te beheersen, nu en in de toekomst. Spoor non-conformiteiten en afwijkingen op met pro-actieve checks en audits.

Verbeteren en vernieuwen

Een integraal beeld van kwaliteit biedt verbeterkansen die eenvoudig kunnen worden opgepakt. Deel veranderingen in werkwijzen gemakkelijk met medewerkers en externen.

Samenwerking

Zet acties uit in teams en pak ze samen op. Deel procedures met externen, handel klachten af en voer leveranciersbeoordelingen uit in één platform.

Kwaliteitsmanagement in laboratoria? Ervaar het zelf!

Infoland heeft ruim 20 jaar ervaring met kwaliteits- en risicomanagement binnen het laboratorium. We kennen de accreditaties en weten hoe je het proces rondom normen als ISO 17025 en ISO 15189 kunt digitaliseren met Zenya. Onze experts delen graag best practices met je om voor jouw laboratorium de continuïteit te borgen. Vraag nu vrijblijvend en kosteloos een persoonlijke demo aan.

02_ZenyaSoftwareSuite-Actie-takenbeheer-Zenya taken

Vijf unieke oplossingen

Eén krachtige software suite voor kwaliteits- en risicobeheer
Zenya-Module-Doc-A-op-wit_130x40px_72DPI

Efficiënt documenten beheren en verspreiden vanaf een centrale locatie.

Zenya-Module-Flow-A-op-wit_130x40px_72DPI

Eenvoudig incidentmanagement en workflows opzetten.

Zenya-Module-Check-A-op-wit_130x40px_72DPI

Verbeterpotentieel ontdekken dankzij audits, checks en vragenlijsten.

Zenya-Module-Risk-A-op-wit_130x40px_72DPI

Operationeel in control zijn en strategische risico’s omzetten in kansen.

Zenya-Module-BOOST-A-op-wit_130x40px_72DPI

Versterk kwaliteits- en risicomanagement en betrek medewerkers.

Benieuwd wat Zenya
voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op met onze experts. Wij denken graag met je mee.