nlbe-nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Als farmaceutisch bedrijf wordt er van je verwacht dat je de GMP richtlijnen volgt en voldoet aan kwaliteitscriteria en wet- en regelgeving zoals ISO 22716. Dit is noodzakelijk om de productie, het transport en gebruik van medicatie dusdanig te organiseren dat er geen gezondheidsschade ontstaat.

Inzichten verkregen uit audits en inspecties zijn hierbij onmisbaar. Maar ook medewerkers de beschikking geven over de meest actuele en goedgekeurde procedures en instructies is essentieel om de kwaliteit van processen te borgen.

Zenya is hét slimme kwaliteitsmanagementsysteem dat jouw organisatie ondersteunt: bij het borgen van informatie, het inzichtelijk maken van resultaten uit kwaliteitscontroles en het registreren en analyseren van non-conformiteiten. Bewaak eenvoudig je planningen, documenteer resultaten uit de Gemba Walk én verzeker kwaliteit dankzij overzichtelijke rapportages.

 

Zenya Software Suite - Portaal

Altijd de juiste en actuele informatie voor kwaliteitsborging

Binnen de farmacie is het correct en eenduidig vastleggen van procedures, instructies en processen ontzettend belangrijk om kwaliteit en veiligheid te kunnen garanderen. Deze informatie moet voor iedereen, altijd en overal, beschikbaar zijn.

Het vastleggen van processen en documenten wordt geborgd met Zenya DOC en intelligente workflows zorgen ervoor dat informatie altijd up-to-date is. Met de Zenya Search App heeft iedereen deze informatie altijd bij de hand, waar ze ook zijn. 

Sommige documenten bevatten veel informatie en zijn daarom lastig door te nemen als je op zoek bent naar één specifiek stukje informatie. Door deze informatie vast te leggen in een interactief document bied je medewerkers mogelijkheid om aan de hand van een aantal slimme vragen direct bij de gevraagde informatie te komen.

In de farmaceutische leverketen wordt vaak en veelvuldig informatie uitgewisseld. Als iets goed werkt, kan een ander daar namelijk ook weer van leren. Zenya DOC maakt het gemakkelijk om documenten met externen zoals afnemers te delen, die dit op kunnen nemen in hun kwaliteitsmanagement systeem.

Medewerker Kwaliteitsmanagement Farmacie

Checks, inspecties en audits om veiligheid te garanderen

Om te voldoen aan richtlijnen als GMP of normen als ISO 22716 is een systeem van interne audits onmisbaar. Maar ook om veiligheid en kwaliteit te borgen kun je als farmaceutisch bedrijf niet zonder checks, inspecties en audits.

In dit proces is het belangrijk dat professionals ondersteund worden in het invullen van checklists en vragenlijsten zonder dat dit als druk ervaren wordt. Ook het opzetten en uitzetten van vragenlijsten moet eenvoudig zijn. Het praktische en intuïtieve auditmanagementsysteem Zenya CHECK biedt jou ondersteuning bij het volledige proces van interne checks en audits.

Vanuit de resultaten die je krijgt uit deze checks en audits kun je zowel correctieve als preventieve acties (CAPA’s) uitzetten bij individuen of teams en deze (laten) afhandelen in het systeem. Zo heeft iedereen en elk team een actueel overzicht van eigen en gedeelde taken.

Wist je dat… je 10% minder registratielast ervaart dankzij slimme software?”

Non-conformiteiten en incidenten melden, intern en extern

Ondanks alle maatregelen kan er soms helaas toch iets misgaan. Dan is het belangrijk dat dit gemeld kan worden, ook door externen zoals leveranciers of afnemers. Zo kun je maatregelen nemen, erger voorkomen en leren hoe je een soortgelijke situatie in de toekomst kunt voorkomen.

Non-conformiteiten en incidenten melden, opvolgen en analyseren is eenvoudiger dan ooit met een incident management systeem dat altijd en overal beschikbaar is. Zenya FLOW is dat systeem, maakt melden met een app mogelijk en biedt krachtige dashboards voor realtime inzicht in de status van meldingen en opvolging daarvan.

Je kunt werken met bewezen analysemethoden als 5Why, Tripod en Root Cause Analysis, die je kunt uitvoeren met goed ingerichte workflows. Dit stelt jou in staat om direct verbeteracties uit te zetten en deze te koppelen aan de juiste personen, zodat je soortgelijke incidenten in de toekomst kunt voorkomen.

Voorkomen is beter dan genezen: van risico's naar kansen

De wet- en regelgeving, zoals GMP, kent voor bedrijven in de farmacie risicomanagement als belangrijke pijler. Door het eenvoudig in kaart brengen van risico’s en het maken van risicoprofielen ondersteunt Zenya RISK jou bij dat risicomanagement en dus het voldoen aan onder andere de GMP.

Realtime dashboards geven jou in één oogopslag inzicht in de mogelijke oorzaken en gevolgen van risico’s, maar ook de status van beheersmaatregelen. Hierdoor ben jij in staat om risico’s om te zetten in kansen en gaat jouw organisatie van een reactieve naar een preventieve organisatie.

Met Zenya kun je meer dan het identificeren en vastleggen van doelen, risico’s en kansen. Zenya helpt individuele teams én de organisatie als geheel om voortgang te bewaken en acties te stroomlijnen. Wanneer je eenmaal het gewenste niveau voor bijvoorbeeld GMP bereikt hebt, is het behouden daarvan eenvoudig dankzij het gebruik van Zenya.

Eenvoud door één integraal platform

De kracht van Zenya voor de farmaceutische industrie zit hem in de eenvoud van gebruik en de integratie van de modules onderling. Door het inzetten van de gehele software suite maak je zo ook gebruik van Integraal Risicomanagement, waarbij iedereen, binnen alle lagen van de organisatie, een steentje bijdraagt aan het borgen van kwaliteit en het managen van risico’s. Zo ben je altijd in control en is voldoen aan de GMP richtlijn eenvoudiger dan ooit.

Voldoen aan GMP in de Farmacie met Kwaliteitsmanagement

Je bevindt je in goed gezelschap

Controle en zekerheid

Zorg dat iedereen altijd toegang heeft tot de juiste procedures en processen. Verzeker jouw organisatie van continue kwaliteit met controles, audits en checks.

Gericht verbeteren

Eén integraal systeem biedt overzicht van wat er goed gaat en wat er beter kan. Zet eenvoudig acties uit naar individuen en teams en handel deze gericht af.

Samenwerking in de keten

Efficiënt samenwerken door informatiedeling binnen én buiten de organisatie. Beoordeel leveranciers en laat externen eenvoudig klachten of afwijkingen melden.

Meteen zien wat Zenya voor jouw farmaceutisch bedrijf betekent?

Infoland heeft ruim 20 jaar ervaring met kwaliteitsmanagement in de farmacie. Wij kennen de ins en outs van richtlijnen zoals GMP en regels en normen als ISO 22716 waaraan farmaceutische bedrijven moeten voldoen, maar we weten vooral ook hoe we het gemakkelijker voor je kunnen maken om hieraan te voldoen. Wil je direct aan de slag? Met de best practices van onze experts maak je een vliegende start om efficiënter en veiliger te werken. Vraag nu vrijblijvend en kosteloos een persoonlijke demo aan. 

02_ZenyaSoftwareSuite-Actie-takenbeheer-Zenya taken

Vijf unieke oplossingen

Eén krachtige software suite voor kwaliteits- en risicobeheer
Zenya-Module-Doc-A-op-wit_130x40px_72DPI

Efficiënt documenten beheren en verspreiden vanaf een centrale locatie.

Zenya-Module-Flow-A-op-wit_130x40px_72DPI

Eenvoudig incidentmanagement en workflows opzetten.

Zenya-Module-Check-A-op-wit_130x40px_72DPI

Verbeterpotentieel ontdekken dankzij audits, checks en vragenlijsten.

Zenya-Module-Risk-A-op-wit_130x40px_72DPI

Operationeel in control zijn en strategische risico’s omzetten in kansen.

Zenya-Module-BOOST-A-op-wit_130x40px_72DPI

Versterk kwaliteits- en risicomanagement en betrek medewerkers.

Benieuwd wat Zenya
voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op met onze experts. Wij denken graag met je mee.