nlenbe-nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Verbeteren in teams: volle kracht vooruit

Continu verbeteren als motor voor succes

We leven in een tijd waar niets stilstaat en alles zo veranderlijk is als het weer. Voor organisaties is het belangrijk om wendbaar te blijven en zichzelf doorlopend te verbeteren en vernieuwen. Alleen zo kunnen zij hun concurrentie voor zijn én blijven en duurzaam succesvol zijn.

Bovendien vormt het proces van continu verbeteren het hart van een volwassen kwaliteitsmanagementsysteem. Externe auditors zien terecht kritisch toe op de effectiviteit van dit proces. Het is niet erg als zaken niet perfect gaan of er soms iets mis gaat; als je er als organisatie maar van leert en tot verbetering komt.

In onze praktijk zien we op organisatieniveau veelal een uitgebreide verbetercyclus. Van het plannen van verbeteringen, tot het uitvoeren ervan en het evalueren van de effecten. Toch zien we dat ondanks deze inspanningen de verbeterdrang én prestatie achter blijven. De verbeterkracht in teams is nog te vaak te beperkt. En dat terwijl de verbeterkracht van de organisatie als geheel een optelsom is van wat er gebeurt in de teams, net zoals dat geldt voor de performance in het ‘gewone werk’.

Als we kijken naar verbeteren in teams dan zien we een diffuus beeld. Natuurlijk bestaan er teams die er zo nu en dan in slagen hun ideeën om te zetten in succesvolle verbeteringen. In dit artikel richten we ons op de twee uitersten die minder vaak succes boeken. Door ze te herkennen kun je duurzaam aan de slag met verbeteren. We delen graag onze succesformule als antwoord op de vraag hoe je dat doet.

De ongemotiveerden en de fladderaars

In de eerste plaats zijn er teams waarin de verbeterpotentie volledig lijkt te ontbreken. Professionals in deze teams komen niet met suggesties en lijken geen kansen te zien. We denken dan al snel dat het hen aan de tijd hiervoor ontbreekt, omdat het dagelijkse werk om voorrang vraagt. Toch schort het eerder aan iets anders: het is de moraal, de motivatie om te verbeteren die in deze teams ver te zoeken is.

Aan de andere kant van het spectrum zien we de teams die barsten van de ideeën en het zelfvertrouwen. Aan de wil om te verbeteren ontbreekt het hen niet. Sterker nog, er lopen vaak veel verschillende verbetertrajecten tegelijkertijd. Waarom zien we in deze teams dan geen grootse resultaten? Het antwoord is simpel. Zij sturen hun verbeterpotentieel onvoldoende. Bij deze ‘fladderaars’ gaat het letterlijk alle kanten op: ze missen structuur.

Verbeterkracht: onze succesformule

De grote vraag is dus hoe we de verbeterkracht van teams kunnen versterken. We stelden het net al: de motivatie, de wil om te verbeteren is daarvoor een harde vereiste. Wij geloven dat die drive te vinden is. Altijd. Het is een kwestie van goed zoeken en het vuurtje aanwakkeren. Daar kunnen we veel , maar dat onderwerp parkeren we voor nu. Motivatie alleen is namelijk niet genoeg, zo blijkt wel uit het eerder genoemde voorbeeld van de fladderende teams.

Focus is het toverwoord om deze teams op de rit te krijgen. Om écht krachtig te zijn moet een team richting hebben. Gericht verbeteren noemen we dat ook wel. Vergelijk het eens met het natuurkundige principe van kracht. Ook dan geldt dat de resulterende kracht groter is als die in één richting wordt uitgeoefend.

 

Verbeteren in teams: volle kracht vooruit. Focus is het toverwoord om deze teams op de rit te krijgen.

 

Hoe breng je die focus dan aan? Thema’s zijn daarbij een goed hulpmiddel. Een team is veelal goed in staat zelf een onderwerp te kiezen. Of laat het thema juist aansluiten bij de organisatiebrede strategie of belangrijke risico’s. Ook kunnen andere bronnen zoals incidenten, uitgevoerde checks, audits en inspecties, of tevredenheidsonderzoeken veel inspiratie geven.

Het grote voordeel van een thema is dat je de resultaten van je inspanningen gemakkelijker kunt delen. Het team schrijft als het ware zijn eigen verbeterverhaal en zal dat met plezier overdragen aan andere teams.

Tot zover hebben we twee belangrijke onderdelen van onze succesformule te pakken: de wil om te verbeteren en focus. Laten we nog eens kijken naar de natuurkundige formule voor kracht. Kracht is massa maal versnelling. Juist die versnelling is interessant. In onze ogen is alleen focus niet genoeg om te versnellen, om écht krachtig te zijn in je verbeteracties.

Daarvoor is ritme nodig. Alleen door middel van een daadkrachtig ritme van acties die elkaar opvolgen kunnen we een versnelling in gang zetten. Tussentijdse momenten van evaluatie bepalen of we ons nog in de juiste richting bewegen. Focus en ritme: een uiterst effectief duo!

Kritische succesfactoren

Je zou denken dat we er dan met deze formule zijn. Helaas is de praktijk weerbarstiger. Er zijn verschillende andere factoren te noemen die bepalend zijn voor het verbetersucces van een team. Zo spelen tijd en geld wel degelijk een rol. Is er tijd beschikbaar om met verbetersuggesties aan de slag te gaan? Kunnen middelen worden aangewend om vernieuwingen of veranderingen te implementeren en te borgen?

Een andere belangrijke factor is het mandaat en draagvlak vanuit het lijnmanagement. Zij zullen de beoogde verandering moeten ondersteunen. In algemene zin geldt dat het slim is om juist die verbeterideeën te realiseren waar je als team daadwerkelijk invloed op hebt. Dat helpt bij het scheppen van de benodigde randvoorwaarden zoals tijd, geld en draagvlak.

 

Verbeteren in teams: volle kracht vooruit. Focus is het toverwoord om deze teams op de rit te krijgen. Succes ahead!

 

Motivatie, focus en ritme

Samenvattend kunnen we stellen dat er drie elementen zijn die allesbepalend zijn voor de verbeterkracht van een team: de wil om te verbeteren (motivatie), een duidelijke richting (focus) en een regelmatige opeenvolging van acties (ritme). Ga dus vooral op zoek naar het team binnen jouw organisatie dat deze succesformule al toepast. Immers, het voorbeeld van één succesvol team kan zomaar leiden tot een massaal en aanstekelijk enthousiasme en een versnelling in je organisatie die niet meer te stoppen is. Volle kracht vooruit!

Ben je benieuwd hoe teams binnen Infoland deze succesformule gebruiken om te verbeteren? Onze experts delen onze ervaringen graag met je!

Meer weten over Zenya?

Vraag de brochure aan zodat je alle informatie gemakkelijk bij de hand hebt.

Download de brochure voor Zenya Software - Software voor kwaliteits- en risicomanagement

Gratis demo beschikbaar

Zelf zien wat Zenya voor jouw organisatie kan betekenen? Vraag een gratis demo aan.

Benieuwd wat Zenya
voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op met onze experts! Wij denken graag met je mee.