nlenbe-nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Zenya en AI: AI als superkracht bij kwaliteitsmanagement

In 2023 ging het ineens wel heel vaak over large language models (LLM) zoals ChatGP. Tegenwoordig heeft bijna iedereen al wel eens iets gedaan met OpenAI. Maar hoe kunnen AI-innovaties bijdragen aan het verminderen van fouten, het waarborgen van veiligheid en efficiënter werken? Wat is onze visie op AI in relatie met Zenya? We begrijpen dat je nieuwsgierig bent en hier vragen over hebt. In dit artikel lichten we een tipje van de sluier, nemen we je zorgen weg en vooral: hopen we je enthousiast te maken over de nieuwe mogelijkheden die Zenya in combinatie met AI biedt.

In de wereld van kwaliteits- en risicomanagement streven we continu naar verbetering. Hoe werken we efficiënter en creëren we meer tijd voor wat er écht toe doet? Hoe zorgen we ervoor dat er minder fouten, datalekken of medische missers gebeuren? De belofte die we met Zenya aan onze klanten maken, is dat organisaties met onze software de kwaliteit op orde hebben en risico’s onder controle krijgen. Medewerkers kunnen daar met Zenya een bijdrage aan leveren. Bovendien mogen zij erop vertrouwen dat de informatie die ze in Zenya vinden, altijd up-to-date en juist is. Deze ‘Zenya belofte’ vinden we het allerbelangrijkst.

Maar intussen volgen de knappe koppen bij Infoland technische innovaties op de voet. Ze zijn doorlopend bezig met het identificeren, onderzoeken en beoordelen van deze innovaties. Dit doen de Infolanders onder andere door samen te werken met het Fontys InnovationLab. Zo hebben we in 2023 onderzoek gedaan naar de large language models (LLM), zoals ChatGPT, die dit jaar geïntroduceerd werden voor een breder publiek. In onze optiek biedt dit veel nieuwe kansen en mogelijkheden dit jaar.

De toekomst van AI bij Zenya

Toenemende uitdagingen in alle sectoren

Of jouw organisatie nu actief is in de zorg- of energiesector, in de logistiek- of transportsector – alle sectoren komen voor aanzienlijke uitdagingen te staan de komende jaren. Zo zal er in veel organisaties meer moeten gebeuren met minder arbeidskrachten, vanwege aanhoudende personeelstekorten. De druk om de kwaliteit te (blijven) borgen neemt toe, terwijl nieuwe regels en strengere normen die taak juist moeilijker maken. Er ontstaat een grotere behoefte aan slimme manieren om deze uitdagingen te tackelen.

Moeten we dan alles wat we de afgelopen decennia hebben opgebouwd, rondom het beheersen van kwaliteit en veiligheid, aan de kant zetten? Zeker niet! Daarentegen kunnen organisaties het zich niet veroorloven om minder tijd te besteden aan hun corebusiness. Vanwege bovenstaande uitdagingen hebben veel organisaties niet de luxe om extra protocollen te lezen en checklists te doorlopen… Integendeel: ze moeten juist slimmer omgaan met hun tijd.

Hoe Zenya en AI jouw organisatie kunnen helpen

AI als superkracht

Generatieve AI kan in combinatie met kwaliteits- en risicomanagementsoftware organisaties veel voordelen bieden. Stel je voor dat je als zorgorganisatie met minder inspanning en tijdsinvestering dezelfde kwaliteit zorg kunt leveren. Wat zou dat betekenen voor jouw organisatie?

Wij denken dat AI-toepassingen binnen Zenya kunnen helpen met:

  • Het creëren van content met minder moeite.
  • Eenvoudiger antwoorden vinden en makkelijker conclusies trekken.
  • Met minder moeite informatie vertalen voor de juiste doelgroepen en media.

Als we de belofte van generatieve AI combineren met de Zenya belofte, dan kunnen we organisaties een beetje superkracht geven. Zenya zit bijvoorbeeld al vol met content. Zou het niet fijn zijn als je die content met minder moeite kunt maken? Wij denken van wel, met als belangrijke kanttekening dat die content niet minder betrouwbaar wordt. Kortom: we willen jouw organisatie en collega’s helpen met het leveren van dezelfde kwaliteit, maar met minder tijd en moeite.

De bezorgdheid die sommige mensen hebben over AI, is begrijpelijk. We erkennen dit en zijn daarom bezig met het ontwikkelen van mogelijkheden om AI op een gecontroleerde manier in te zetten binnen Zenya. We willen niet dat de kwaliteit van de content achteruitgaat, maar juist verbetert. Het is dus niet zo dat je straks geen kwaliteits- en risicomanagementsoftware meer nodig hebt, maar dat je jouw werk in Zenya slimmer kunt doen.

Zenya en AI

Hoe nu verder?

We zijn in 2023 gestart met het gecontroleerd integreren van AI in Zenya, in een testomgeving. Dit project loopt nog en doen we samen met een aantal klanten, die hebben toegestemd met het delen van input. In deze testfase richten we ons op gebieden waar AI duidelijk van toegevoegde waarde is. De gebruikte AI-modellen bevinden zich in een afgeschermd gebied van de Microsoft Azure Cloud, samen met onze Zenya SaaS-oplossing, waardoor het testen veilig verloopt. Dit voorjaar zullen we de eerste resultaten van Zenya x AI delen en tonen we hoe AI een positieve impact kan hebben op de dagelijkse praktijk van kwaliteits- en risicomanagement.

Wanneer het zover is en we de AI-toepassingen aanbieden in Zenya, hoef je hier als klant geen gebruik van te maken als je dat niet wenst. We begrijpen dat niet elke organisatie zich comfortabel voelt bij het gebruik van AI-toepassingen. Daarom zullen we dit als add-on functionaliteit aanbieden. De keuze blijft bij jouw organisatie. Je kunt blijven werken met Zenya zoals je dat gewend bent, maar je kunt ook kiezen voor een beetje superkracht met AI.

Meer weten over Zenya?

Vraag de brochure aan zodat je alle informatie gemakkelijk bij de hand hebt.

Download de brochure voor Zenya Software - Software voor kwaliteits- en risicomanagement

Gratis demo beschikbaar

Zelf zien wat Zenya voor jouw organisatie kan betekenen? Vraag een gratis demo aan.

Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie over Zenya en AI?

Neem vrijblijvend contact op met onze experts. Wij denken graag met je mee.