nlenbe-nlseDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Risicomanagement is belangrijk voor elke organisatie. Dat heeft onder andere te maken met de VUCA-wereld waarin we leven – we leven in een tijdperk waarin de wereld snel verandert. De uitdagingen waar we vandaag de dag tegenaan lopen op het gebied van gezondheid en gevaar zijn voor iedereen herkenbaar. Wij geven je vier redenen waarom effectief risicomanagement een prominente, integrale plek binnen jouw organisatie zou moeten hebben.

Achter het woord ‘risico’ schuilt een vrij simpele formule. Het is de kans dat iets plaatsvindt, maal het effect dat het heeft wanneer het ook echt gebeurt. Privé, maar zeker ook zakelijk, van kleine organisaties en eenmanszaken tot de grote wereldleiders: iedereen krijgt op een eigen manier met risico’s te maken. Binnen bedrijven is het belangrijk risico’s op een gedegen manier aan te pakken, waarbij iedereen bijdraagt aan het managen van risico’s.

1. Risico’s negeren betekent stagnatie

Als je als organisatie wilt groeien, dan moet je de grenzen opzoeken van hetgeen je kent. Dit betekent dat je bewust bepaalde risico’s moet nemen. Wanneer een experiment mislukt, kun je dit moment gebruiken om van te leren.

Voorbeeld: wanneer een sporter wil presteren, zullen grenzen opgezocht moeten worden. Men kan gebruikmaken van nieuwe inzichten of methoden, waarbij bewust risico’s genomen worden. Het is namelijk nog niet bewezen dat deze nieuwe inzichten of methoden ook daadwerkelijk zullen werken. Maar de groei kán het zomaar waard zijn.

Succesvolle organisaties hebben hun risicoanalyses goed op orde en weten dus welke risico’s ze moeten nemen om te groeien. Daarnaast beschikken ze over controlemechanismen voor risicobeheersing.

In de huidige VUCA wereld is het een must om risico’s te beheersen. VUCA staat voor Volatile (snel veranderend), Uncertain (onzeker), Complex en Ambiguous (vaag en/of dubbelzinnig). Dit betekent dat we in een wereld leven die aan snelle verandering onderhevig is. Als organisatie moet je daarom wendbaar (agile) zijn. Breng de soorten risico’s voor je organisatie in kaart en schep orde in de chaos.

Effectief risicomanagement en risicobeheersing is noodzakelijk vanwege de VUCA-wereld waarin we leven. Maar waar staat VUCA voor? | Zenya RISK - Software voor Risicomanagement - Zenya by Infoland
Effectief risicomanagement en risicobeheersing is noodzakelijk vanwege de VUCA-wereld waarin we leven.

2. Meer complexiteit vraagt om effectief risicomanagement

De (VUCA-)wereld wordt steeds complexer, en hiermee ook de processen waarmee en waaraan wij werken. Meer complexiteit betekent ook meer risico of de kans op een onzekere gebeurtenis. Het in kaart brengen van risico’s rondom complexe processen vraagt om deskundig en multidisciplinair overleg.

Veel complexiteit vraagt om een gedegen, solide risicomanagement proces, maar ook om het actief beleggen van risicomanagement binnen de organisatie. Je kunt dit onder andere doen door gebruik te maken van risicomanagementsoftware zoals Zenya RISK, waarbij je bijvoorbeeld het risicoregister makkelijk kunt delen met anderen.

Het idee achter RISK is dat je risicomanagement samen doet – het is iets wat gedragen moet worden door de hele organisatie. Juist de mensen op de werkvloer kunnen waardevolle input leveren en de waarde van integraal risicomanagement (IRM) verhogen.

Lees meer over de positieve invloed van de werkvloer op effectief risicomanagement.

Dankzij een up-to-date risicomanagement systeem zoals Zenya RISK:

Vergroot je het risicobewustzijn onder medewerkers.

Beheers je de operationele processen.

Koppel je strategische risico’s aan organisatiedoelen.

Zet je deze risico’s om in kansen.

3. Risicobeheersing is kostenefficiënt

Er is altijd een spanningsveld tussen de kosten die risicobeheersing met zich meebrengt en het zo efficiënt mogelijk inrichten van een organisatie om bijvoorbeeld winst te optimaliseren. Vaak wordt gekeken naar het rendement op de korte termijn. Mensen willen zaken graag doen zoals ze het altijd al deden, want zo vallen de kosten en de winsten te voorspellen.

Het risicomanagement actief beleggen binnen je organisatie wordt kostenefficiënt op de lange termijn. Je moet eerst investeren in je processen, het systeem en de software waarmee je dit wilt gaan doen. Maar wanneer daarna de doelen ook écht behaald worden – zoals het optimaliseren van de winst – dan pas wordt duidelijk waar het allemaal voor gedaan is. En dit is ook het moment waarop risicomanagement gaat besparen én opleveren.

4. Praten over risicomanagement is soms moeilijk, maar nodig

Risicomanagement kan een moeilijk gespreksonderwerp, want het gaat meestal over onzekerheden. Toch is het belangrijk dat je dit gesprek niet uit de weg gaat.

Hieronder een paar voorbeelden die aantonen hoe belangrijk dit is.

  • Het KNMI geeft een weeralarm af: er is kans op extreem weer. Wanneer de schade na extreem weer meevalt, dan kun je dit op twee manieren interpreteren. Viel het achteraf gezien wel mee omdat de storm niet zo erg was, of hebben we de risico’s gewoon goed ingeschat en de juiste maatregelen genomen?
  • Een brandalarm gaat regelmatig zonder reden af. Na een paar keer reageren veel mensen niet meer, laat staan dat ze gaan evacueren. Wat gebeurt er wanneer er écht brand uitbreekt? Hoe kan het risico dat niemand het meer serieus neemt, beheerst worden?
  • Een virologische pandemie, zoals corona, breekt uit. Had iemand in 2019 kunnen voorzien dat bijna de hele wereld in maart 2020 in lockdown zou gaan vanwege een virus? En toch gebeurde het. Op welke manier kunnen we in de toekomst voorkomen?

Zo zie je maar: risico’s kun je niet zomaar negeren. Ze kunnen een immense impact hebben wanneer je ze links laat liggen. Dit maakt het praten over risico’s belangrijk, en de vraag om goed risicomanagement zeer relevant.

Met Zenya RISK ben je maximaal in control en zorg je ervoor dat jouw organisatie toekomstbestendig is én blijft. Niet alleen risicomanagers of eindverantwoordelijken op het gebied van kwaliteit, veiligheid, preventie, compliance en security krijgen met Zenya RISK krachtige risicomanagementtools in handen.

Door de laagdrempeligheid van de software betrek je met Zenya RISK eenvoudig álle medewerkers en vergroot je het risicobewustzijn organisatiebreed.

Zenya RISK ontdekken?

Vraag de brochure aan zodat je alle informatie gemakkelijk bij de hand hebt.

Download de brochure voor Zenya RISK - Risicomanagement Software

Gratis demo beschikbaar

Zelf zien wat Zenya RISK voor jouw organisatie kan gaan betekenen?

Vraag een gratis demo aan »

Wil je meer informatie over Zenya RISK?

Lees er alles over op onze Zenya RISK pagina. Op deze pagina kun je ook een gratis demo aanvragen.