nlenbe-nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Vrijwel iedere organisatie heeft ermee te maken: een tekort aan medewerkers. Dit terwijl de werkdruk nog altijd even hoog ligt. Een krappe capaciteit is voor niemand prettig. Wil jij ervoor zorgen dat het nodige werk gedaan wordt, maar niet dat je medewerker hierdoor nóg meer (vaak administratieve) taken moet oppakken? Er is een oplossing! Bespaar tijd met een goed kwaliteitsmanagement systeem.

Wanneer kwaliteitsborging alleen maar tijd kost…

Is kwaliteitsborging binnen jouw organisatie van belang? Dan wil je als management weten hoe je organisatie ervoor staat en dat de kwaliteit van belangrijke processen- en documenten wordt geborgd. Dit vraagt echter vaak extra tijd van medewerkers binnen de organisatie. Het borgen van kwaliteit betekent, onder andere, dat álle incidenten gemeld worden, dat de juiste analyses gedaan worden en dat verbetermaatregelen uitgezet en opgevolgd worden. En dan moet informatie rondom certificatie, normen en standaarden ook nog eens helder gedocumenteerd worden. In veel gevallen kan dit niet in dezelfde systemen. Dit betekent dat medewerkers, naast al het andere extra werk, ook nog eens moeten switchen.

Dit alles kan omslachtig aanvoelen, frustrerend zijn én extra tijd kosten. Niet handig; zeker niet als je al te maken hebt met krappe capaciteit.

Zodra een medewerker in Zenya een incident heeft gemeld, komt de melding bij de juiste, aangewezen persoon of personen binnen de organisatie terecht. Nadat men de melding heeft geanalyseerd, kunnen acties worden uitgezet en kan voortgang worden bewaakt. Omdat deze workflow geheel automatisch verloopt zijn handmatige acties niet nodig. Hierdoor bespaart de hele organisatie tijd.

Bespaar tijd met goede kwaliteitsmanagement software

Gelukkig is het mogelijk om de kwaliteit binnen jouw organisatie te waarborgen zonder dat de medewerkers hier last van hebben. Sterker nog, met Zenya ondersteun je jouw medewerkers bij hun werkzaamheden.

1. Snel en laagdrempelig incidenten melden

Een te lage meldingsgraad van incidenten; hier worstelen veel organisaties mee. Niet gek, want binnen veel organisaties is het melden van incidenten nog een omslachtig proces dat medewerkers extra administratieve last oplegt. Met een tekort aan collega’s blijft er vaak geen tijd over om een melding te maken. Door de module Zenya FLOW te gebruiken, kunnen medewerkers gemakkelijk en snel een incident melden. Daarnaast profiteren medewerkers van formulieren die zowel responsief als adaptief zijn, en die te gebruiken zijn op elk device, wat het melden laagdrempelig en gemakkelijk maakt.

2. Efficiënt documenten raadplegen

De zoektocht naar de meest recente versie van het juiste document kan veel tijd in beslag nemen. Opnieuw iets moeten uitzoeken omdat je het verkeerde document hebt geraadpleegd kost ook veel tijd en kan frustrerend werken. Door Zenya slim te integreren met het primaire systeem (zoals Microsoft Sharepoint), hebben alle medewerkers de juiste documenten bij de hand, zonder dat ze hiervoor een apart systeem moeten raadplegen. Met slimme filters kan informatie gemakkelijk opgezocht en gebruikt worden.

Daarnaast is het in sommige gevallen met Zenya ook mogelijk om extra blokken, zoals ‘Jouw geraadpleegde documenten’ of ‘Jouw favoriete documenten’, toe te voegen aan je primaire systeem (zoals bij een sociaal intranet). Zo kunnen medewerkers gemakkelijk de meest gebruikte documenten vanuit Zenya gebruiken, zonder dat het primaire systeem te verlaten. Weer een mooie manier om tijd te besparen.

3. Inzicht voor het management

Het gebruik van kwaliteitsmanagement software ontlast niet alleen de medewerkers binnen je organisatie, het levert jou als (kwaliteits)manager ook veel tijd en inzichten op. Als management beschik je met Zenya over realtime dashboards. Dankzij deze dashboards heb je een duidelijk en compleet overzicht van hoe de organisatie er op dit moment voor staat, door middel van cijfers en grafieken. Je hoeft geen tijd te steken in het verzamelen van data, doordat het dashboard automatisch wordt bijgewerkt. Zo kun jij je focussen op de analyse van de data en kun je de rest van het MT attenderen op en adviseren over verbeteringsmogelijkheden voor jouw organisatie.

Het borgen van kwaliteit is belangrijk, maar je wil niet dat jouw medewerkers hiervoor extra handelingen moeten verrichten. Zeker niet met een krappe capaciteit. Met Zenya is het waarborgen van en inzicht krijgen in de kwaliteit binnen je organisatie niet eerder zo gemakkelijk geweest.

Meer weten over Zenya?

Vraag de brochure aan zodat je alle informatie gemakkelijk bij de hand hebt.

Download de brochure voor Zenya Software - Software voor kwaliteits- en risicomanagement

Gratis demo beschikbaar

Zelf zien wat Zenya voor jouw organisatie kan betekenen? Vraag een gratis demo aan.

Zelf ervaren wat Zenya voor
jouw organisatie kan betekenen?

Vraag een persoonlijke demo aan, zodat we online of op locatie de mogelijkheden kunnen bespreken.