nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Privacyverklaring

Infoland software

Zenya Software voor Kwaliteits- en Risicomanagement - Favicon

Via de software van Infoland:

 • Zenya- software voor kwaliteitsmanagement (inclusief aanverwante cloud services en apps);
 • iQualify – software voor leren & toetsen.

…worden persoonsgegevens verwerkt.

Infoland software wordt gebruikt door jouw organisatie en wordt daarbij door jouw eigen organisatie beheerd. Jouw organisatie is dan ook verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via Infoland software. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke persoonsgegevens er met Infoland software worden verwerkt, met welk doel en hoe hiermee wordt omgegaan. Wij raden je aan dit zorgvuldig te lezen.

Privacyverklaring Infoland software

Gebruik van persoonsgegevens

Binnen de software worden persoonsgegevens verwerkt. Dit kunnen persoonsgegevens zijn die rechtstreeks door jou worden opgegeven, maar het kan ook gaan om persoonsgegevens die worden ingevoerd door daartoe gemachtigde medewerkers van de organisatie (beheerders).

Het betreft o.a. de volgende gegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • (zakelijk) email-adres
 • Telefoonnummer
 • Functie
 • Afdeling / Organisatie-eenheid
 • IP-adres

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het verlenen van toegang tot Infoland software en het gebruik maken van de diensten binnen de software. Persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden door de organisatie worden verwerkt, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die met je is aangegaan of jouw organisatie dit op grond van de wet mag of moet doen.

Registreren

Voor de meeste onderdelen van de Infoland software geldt dat je er pas gebruik van kunt maken nadat een gebruikersaccount voor je is geregistreerd. Het aanmaken van een gebruikersaccount wordt verzorgd door daartoe gemachtigde medewerkers van jouw organisatie (beheerders).

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze online service kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Verstrekking aan derden

Je organisatie zal de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die zij met je zijn aangegaan. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van Zenya, onze online service kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Cookies

Binnen Infoland software wordt gebruik gemaakt van cookies voor diverse, functionele doeleinden.
Daarbij kun je denken aan:

 • onthouden van invoer zodat je e.e.a. een volgende keer niet opnieuw hoeft in te typen / in te stellen; 
 • onthouden van historie (t.b.v. navigeren door de applicatie); 
 • onthouden van sessie-status (ingelogd/niet ingelogd); 
 • onthouden van persoonlijke voorkeuren (bijv. kolombreedtes, open/dichtklappen van panelen).

Het inschakelen van cookies in de browser is vereist voor een correcte werking van de software.

Bij gebruik van de Infoland software worden geen cookies geplaatst door derden.

De enige uitzondering daarop, is wanneer je (vanuit de context van de Infoland software) doelbewust gebruik maakt van diensten van derden, bijvoorbeeld als je een document vanuit Zenya gaat bewerken in Office Online van Microsoft.

Wij hebben geen controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy-verklaringen van de betreffende partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Bij gebruik van de Infoland software wordt geen gebruik gemaakt van Google Analytics, noch van vergelijkbare partijen.

Beveiliging

Wij nemen doorlopend passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De organisatie die aan jou een gebruikersaccount voor de Infoland software heeft verstrekt, bepaalt hoe lang (persoons)gegevens binnen de software worden bewaard.

Appstores

Apps zijn te downloaden via de appstores; Google Play en de App Store van Apple. Jouw organisatie heeft geen invloed op de persoonsgegevens die de aanbieders van deze appstores verwerken en waarvoor. Wij raden je  aan de relevante privacyverklaring te lezen van de aanbieder van de appstore waarmee je de app heeft gedownload.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze online service zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Mocht je verder, na het lezen van deze privacyverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben over de omgang met persoonsgegevens binnen Infoland software, dan kun je het beste contact opnemen met jouw  organisatie via de contactgegevens die reeds bekend zijn.

Meer weten over Zenya?

Vraag de brochure aan zodat je alle informatie gemakkelijk bij de hand hebt.

Download de brochure voor Zenya Software - Software voor kwaliteits- en risicomanagement

Gratis demo beschikbaar

Zelf zien wat Zenya voor jouw organisatie kan betekenen? Vraag een gratis demo aan.

Vijf unieke oplossingen

Eén krachtige software suite voor kwaliteits- en risicobeheer
Zenya-Module-Doc-A-op-wit_130x40px_72DPI

Efficiënt documenten beheren en verspreiden vanaf een centrale locatie.

Lees meer
Zenya-Module-Flow-A-op-wit_130x40px_72DPI

Eenvoudig incidentmanagement en workflows opzetten.

Lees meer
Zenya-Module-Check-A-op-wit_130x40px_72DPI

Verbeterpotentieel ontdekken dankzij audits, checks en vragenlijsten.

Lees meer
Zenya-Module-Risk-A-op-wit_130x40px_72DPI

Operationeel in control zijn en strategische risico’s omzetten in kansen.

Lees meer
Zenya-Module-BOOST-A-op-wit_130x40px_72DPI

Versterk kwaliteits- en risicomanagement en betrek medewerkers.

Lees meer

Benieuwd wat Zenya
voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op met onze experts. Wij denken graag met je mee.