nlenbe-nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Wij werken samen met:

Wat doet Zenya voor waterbedrijven?

Als waterleverancier werk je dag in dag uit aan een constant hoog niveau van ons (drink)water. Welzijn en gezondheid van vele honderdduizenden Nederlanders hangen af van jouw werk. Dat vraagt om continue aandacht voor veiligheid en kwaliteit.

De waterkwaliteit staat steeds meer onder druk. Waterbronnen worden verontreinigd door bestrijdingsmiddelen, bodemverontreinigingen, verzilting en resten van geneesmiddelen. Er zijn tal van kritieke processen die 24/7 nauwkeurige controle vereisen.

Om maximale focus op de waterkwaliteit te houden is het belangrijk om risico’s als het gaat om veiligheid en kwaliteit, bijvoorbeeld rondom werkplekken, inzichtelijk te hebben en deze efficiënt te managen. Dat stelt je in staat om de broodnodige energie te steken in de eigenschappen van het (drink)water.

Werken aan een onafgebroken hoog niveau van drinkwater stimuleert je om continu te vernieuwen en verbeteren. Natuurlijk wil je dat op een manier doen die recht doet aan de huidige en toekomstige wet- en regelgeving. Software van Zenya leidt dat in goede banen.

Zenya helpt je inzichten en informatie te verzamelen, ordenen en delen, zodat communicatie rondom kwaliteit- en risicomanagement adequaat en relevant is. Met Zenya vergroot je het kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn binnen je organisatie. Onze software heeft een activerende functie. Medewerkers moeten zich realiseren wat negatieve én positieve gevolgen kunnen zijn van hun handelen. Je kunt Zenya zien als een persoonlijke assistent, die je op een dynamische manier ondersteunt.

zenya software water branche

Wat zijn de voordelen van Zenya?

Mensen

Mensen staan op de eerste plaats, processen staan uitsluitend in dienst van de organisatie

Proactief & reactief

Zenya ondersteunt proactief en reactief handelen

Gebruiksgemak

Zenya maakt je werkdag efficiënter en gemakkelijker

Maximaal presteren met slimme oplossingen voor waterbedrijven

  • Zenya is de beste QHSE software voor zowel kwaliteitsmanagement als risicomanagement. Je kunt bouwen op een krachtig kwaliteits- en risicomanagement systeem waarmee inzicht in issues en afwijkingen 24/7 gegarandeerd is. Het biedt de mogelijkheid om incidenten adequaat te melden, ervan te leren en te verbeteren.
  • Dat waarborgen we met een modulair platform en tools die je ondersteunen. Vier modules om in control te blijven als het gaat om risicomanagement, het voeren van slim incidentenmanagement, altijd voorbereid zijn op audits en het overal bij de hand hebben van de juiste en meest actuele informatie. Deze modules zijn afzonderlijk uiterst krachtig en samen nóg sterker.

Vijf unieke oplossingen

Eén krachtige software suite voor kwaliteits- en risicobeheer
Zenya-Module-Doc-A-op-wit_130x40px_72DPI

Efficiënt documenten beheren en verspreiden vanaf een centrale locatie.

Lees meer
Zenya-Module-Flow-A-op-wit_130x40px_72DPI

Eenvoudig incidentmanagement en workflows opzetten.

Lees meer
Zenya-Module-Check-A-op-wit_130x40px_72DPI

Verbeterpotentieel ontdekken dankzij audits, checks en vragenlijsten.

Lees meer
Zenya-Module-Risk-A-op-wit_130x40px_72DPI

Operationeel in control zijn en strategische risico’s omzetten in kansen.

Lees meer
Zenya-Module-BOOST-A-op-wit_130x40px_72DPI

Versterk kwaliteits- en risicomanagement en betrek medewerkers.

Lees meer

In één opslag duidelijk wat je hebt gedaan, welk risico je loopt en wat je nog kunt doen.”

Zelf ervaren wat Zenya voor
jouw organisatie kan betekenen?

Vraag een persoonlijke demo aan, zodat we online of op locatie de mogelijkheden kunnen bespreken.