nlenbe-nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Wij werken samen met:

Wat doet Zenya voor waterbedrijven?

Als waterleverancier werk je dag in dag uit aan een constant hoog niveau van ons (drink)water. Welzijn en gezondheid van vele honderdduizenden Nederlanders hangen af van jouw werk. Dat vraagt om continue aandacht voor veiligheid en kwaliteit.

De waterkwaliteit staat steeds meer onder druk. Waterbronnen worden verontreinigd door bestrijdingsmiddelen, bodemverontreinigingen, verzilting en resten van geneesmiddelen. Er zijn tal van kritieke processen die 24/7 nauwkeurige controle vereisen.

Om maximale focus op de waterkwaliteit te houden is het belangrijk om risico’s als het gaat om veiligheid en kwaliteit, bijvoorbeeld rondom werkplekken, inzichtelijk te hebben en deze efficiënt te managen. Dat stelt je in staat om de broodnodige energie te steken in de eigenschappen van het (drink)water.

Werken aan een onafgebroken hoog niveau van drinkwater stimuleert je om continu te vernieuwen en verbeteren. Natuurlijk wil je dat op een manier doen die recht doet aan de huidige en toekomstige wet- en regelgeving. Software van Zenya leidt dat in goede banen.

Zenya helpt je inzichten en informatie te verzamelen, ordenen en delen, zodat communicatie rondom kwaliteit- en risicomanagement adequaat en relevant is. Met Zenya vergroot je het kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn binnen je organisatie. Onze software heeft een activerende functie. Medewerkers moeten zich realiseren wat negatieve én positieve gevolgen kunnen zijn van hun handelen. Je kunt Zenya zien als een persoonlijke assistent, die je op een dynamische manier ondersteunt.

zenya software water branche

Wat zijn de voordelen van Zenya?

Mensen

Mensen staan op de eerste plaats, processen staan uitsluitend in dienst van de organisatie

Proactief & reactief

Zenya ondersteunt proactief en reactief handelen

Gebruiksgemak

Zenya maakt je werkdag efficiënter en gemakkelijker

 • Aqualectra Website - Lifestyle

  Aqualectra op Curaçao verruilt Excelsheets voor Zenya

  Aqualectra is het nutsbedrijf van de Curaçaose overheid dat water en elektriciteit produceert en distribueert aan meer dan 80.000 huishoudens en bedrijven. De 615 toegewijde medewerkers zetten zich elke dag weer in voor een probleemloze levering van water en elektriciteit aan haar klanten. Inmiddels bestaat 40% van de levering uit hernieuwbare energie.

  Risicomanagement is een cruciaal onderdeel van de bedrijfsvoering en processen van Aqualectra. Hiervoor wordt sinds kort Zenya gebruikt, een softwareoplossing voor onder andere risico- en kwaliteitsmanagement. Naast Zenya RISK maakt de onderneming ook gebruik van de modules FLOW en CHECK. Lees meer.

 • Oasen - Drinkwaterbedrijf - Installatie

  Meer inzicht, overzicht en gemak voor Oasen met Zenya

  Drinkwaterbedrijf Oasen voorziet 778.000 mensen in een deel van Zuid-Holland en Utrecht elke dag van lekker en betrouwbaar drinkwater. Incidenten werden op meerdere manieren vastgelegd. Sommige calamiteiten werden op papier gemeld en incidenten in het kader van Arbo, milieu en veiligheid werden in een meldsysteem vastgelegd dat daar niet voor geoptimaliseerd was. Procedures en documenten werden in een documentmanagementsysteem vastgelegd en het risicomanagement bestond uit Excel-bestanden. Door de jaren heen groeide het aantal beschreven procedures en raakten processen versnipperd, waardoor men het overzicht kwijtraakte. Ontdek hoe Zenya voor Oasen de oplossing bleek te zijn.

 • Kwaliteitsmanagement Software Zenya bij Essent

  Essent: van bugs en storingen naar efficiëntie en gemak

  “Essent, één van de grootste energieleveranciers van Nederland, heeft Infoland gekozen voor het leveren van een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem. In 2015 ontstond er een nieuw tijdperk voor Essent Risk Management: een nieuwe afdeling die zich geheel moest richten op geïntegreerd risicomanagement, met als speerpunten waardetoevoeging en business partnership. Een afdeling waar ondersteuning middels de juiste tools noodzakelijk is. Maar de verouderde tool gaf storingen en zorgde hierdoor voor frustraties. Het was dus hoog tijd voor een nieuwe oplossing!”

Maximaal presteren met slimme oplossingen voor waterbedrijven

 • Zenya is de beste QHSE software voor zowel kwaliteitsmanagement als risicomanagement. Je kunt bouwen op een krachtig kwaliteits- en risicomanagement systeem waarmee inzicht in issues en afwijkingen 24/7 gegarandeerd is. Het biedt de mogelijkheid om incidenten adequaat te melden, ervan te leren en te verbeteren.
 • Dat waarborgen we met een modulair platform en tools die je ondersteunen. Vier modules om in control te blijven als het gaat om risicomanagement, het voeren van slim incidentenmanagement, altijd voorbereid zijn op audits en het overal bij de hand hebben van de juiste en meest actuele informatie. Deze modules zijn afzonderlijk uiterst krachtig en samen nóg sterker.

Vijf unieke oplossingen

Eén krachtige software suite voor kwaliteits- en risicobeheer
Zenya-Module-Doc-A-op-wit_130x40px_72DPI

Efficiënt documenten beheren en verspreiden vanaf een centrale locatie.

Lees meer
Zenya-Module-Flow-A-op-wit_130x40px_72DPI

Eenvoudig incidentmanagement en workflows opzetten.

Lees meer
Zenya-Module-Check-A-op-wit_130x40px_72DPI

Verbeterpotentieel ontdekken dankzij audits, checks en vragenlijsten.

Lees meer
Zenya-Module-Risk-A-op-wit_130x40px_72DPI

Operationeel in control zijn en strategische risico’s omzetten in kansen.

Lees meer
Zenya-Module-BOOST-A-op-wit_130x40px_72DPI

Versterk kwaliteits- en risicomanagement en betrek medewerkers.

Lees meer

In één opslag duidelijk wat je hebt gedaan, welk risico je loopt en wat je nog kunt doen.”

Zelf ervaren wat Zenya voor
jouw organisatie kan betekenen?

Vraag een persoonlijke demo aan, zodat we online of op locatie de mogelijkheden kunnen bespreken.