nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Veilig werken doe je samen! Ervaar jij fysieke én psychologische veiligheid?

We leven met zijn allen in een snel veranderende, en soms ook complexe, wereld. En dat zorgt voor de nodige impact op veiligheid. In een werkomgeving die elke dag kan veranderen, is het niet altijd even gemakkelijk om veilig te werken, terwijl dat natuurlijk wel is wat je wilt. En zeg eens eerlijk, betrap jij jezelf er wel eens op dat je bewust afwijkt van de afspraken? Heb je enig idee waarom? Waarschijnlijk omdat je het gewoon goed wilt doen. Je schat simpelweg in dat afwijken van de regels in deze specifieke situatie de enige juiste en beste keuze is.

Veilig werken doe je niet alleen, veiligheid maak je samen met je collega’s. Het is belangrijk om in de huidige dynamische wereld afspraken te maken en procedures op te stellen voor een deel van ons werk, maar zeker ook om elkaar de ruimte te bieden om te improviseren. Onverwachte situaties zullen zich namelijk altijd voordoen. Door elkaar binnen het team en de organisatie het vertrouwen te geven dat medewerkers zelf prima in staat zijn een goede afweging te maken, wordt de kans groter dat zij in iedere situatie veiligheid vooropzetten en daar zo goed mogelijk naar handelen.

Zonder psychologische veiligheid creëer je geen echte veiligheid

Het creëren van de hierboven genoemde situatie valt onder psychologische veiligheid. En dit heb je als team, en als organisatie, hard nodig om te zorgen voor fysieke veiligheid. Bij psychologische veiligheid gaat het erom dat je als collega’s voelt en ervaart dat je gevaarlijke situaties, of zelfs (bijna) ongevallen, mag melden en dat je suggesties kunt opperen. Zelfs als dat betekent dat jouw ideeën om veilig te werken niet overeenkomen met de geldende normen en opvattingen. Helaas gaat het hier vaak mis. Hoe zou je het bijvoorbeeld ervaren als je wordt afgerekend op een fout of als een collega minachtend reageert op het moment dat jij met een voorstel komt om een werkwijze aan te passen? Houd je daarom wel eens ideeën voor je uit angst voor vervelende reacties? Dan ervaar je dus geen psychologische veiligheid. Stel jezelf eens de kritische vraag hoe dit eigenlijk in jouw team zit. Voel jij je wel veilig in jouw werkomgeving?

Stel: een collega springt in de sloot, spring jij dan ook? Waarschijnlijk wel en daar kun je feitelijk niets aan doen. Het is belangrijk om je te realiseren dat jij en je collega’s elkaar sterk beïnvloeden. In algemene zin veranderen mensen hun meningen en gedrag om ze in lijn te brengen met die van mensen om hen heen. Basale voorbeelden zijn lachen en gapen, hiermee steek je mensen om je heen (onbewust) aan. Mensen kopiëren andermans gedrag, ook als het gaat om veiligheid. Dus is het belangrijk zelf het goede voorbeeld te geven. Laat zien dat je geldende afspraken opvolgt, maar ook dat je wél zelf blijft nadenken en er dus soms bewust voor kiest om ervan af te wijken. En maak je collega’s vooral duidelijk dat je zelf ook fouten maakt en dat je deze deelt, juist om er als team van te leren. Want veilig werken, dat doe je samen!

Heb je vragen over dit onderwerp?

Spar met ons, online of offline. Vertel ons meer zodat we je kunnen bijstaan met raad en daad. Neem contact met ons op.