nlenbe-nlDé beste software voor kwaliteits- en risicomanagement.

Hoe kun je het succes van verandermanagement meten?

Verandermanagement is essentieel voor elke organisatie. Het waarborgt dat alle veranderingen in een bedrijf soepel en efficiënt worden doorgevoerd. Het is belangrijk om inzicht te hebben in de belangrijkste statistieken en evaluatietechnieken om de effectiviteit van veranderingen te bepalen. Het bijhouden van statistieken, het uitvoeren van een systematische evaluatie en het op de juiste manier beheren van het verandertraject zorgen voor succes.

Hoe berekenen we dan de ROI? En hoe evalueren we de resultaten en meten we de impact? Hieronder bespreken we de meest gebruikte statistieken en evaluatietechnieken om het succes van verandermanagement te meten.

Verandermanagement meten

Als je het succes van verandermanagement wilt meten, dan moet je weten welke statistieken je moet gebruiken. Deze statistieken leveren kwantificeerbare gegevens op die kunnen worden gebruikt om de effectiviteit van het proces te evalueren. Enkele van de meest voorkomende statistieken voor verandermanagement zijn:

Het succespercentage: Het percentage veranderingen dat succesvol wordt afgerond zonder significante negatieve impact op het bedrijf.

Tijd om te implementeren: De tijd die nodig is om een verandering te implementeren, vanaf de planningsfase tot de daadwerkelijke implementatie.

Klanttevredenheid: De mate van tevredenheid onder belanghebbenden – waaronder klanten, werknemers en aandeelhouders – nadat de verandering is doorgevoerd.

ROI van verandermanagement

De ROI (Return on Investment) van verandermanagement is een financiële maatstaf. Het is één van de statistieken die kan worden gebruikt om het succes van een verandering te meten. Het wordt berekend door de kosten van het verandermanagementproces te vergelijken met de voordelen die het heeft opgeleverd. De voordelen kunnen zowel tastbaar als ontastbaar zijn, zoals verhoogde productiviteit of verbeterde klanttevredenheid.

Uitkomsten van verandermanagement

Met uitkomsten bedoelen we niets meer en niets minder dan de resultaten van het hele verandermanagementproces. Uitkomsten kunnen zowel positief als negatief zijn en kunnen onder meer bestaan uit:

  • Verhoogde productiviteit
  • Verhoogde klanttevredenheid
  • Lagere kosten
  • Verhoogde inkomsten
  • Weerstand tegen verandering

Het is essentieel deze resultaten nauwlettend in de gaten te houden om de doeltreffendheid van het proces te evalueren en eventueel bij te stellen.

Impact van veranderingen

De impact van verandermanagement is een maatstaf voor het effect op de hele organisatie. Het omvat zowel de directe als de indirecte gevolgen, zowel voor de organisatie als voor de belanghebbenden. De impact kan zowel positief als negatief zijn en kan het volgende omvatten:

  • Veranderingen in functierollen en verantwoordelijkheden
  • Veranderingen in processen en procedures
  • Veranderingen in de organisatiestructuur
  • Veranderingen in de cultuur

Het evalueren van het effect van verandering is belangrijk om te bepalen of de beoogde doelen zijn bereikt. Een evaluatie kan ongewenste gevolgen helpen opsporen en helpen met het verbeteren van processen. Wanneer dit goed uitgevoerd wordt, zal het ervoor zorgen dat de volgende verandering succesvol is.

Verandermanagement evalueren

Evaluatie van het verandermanagement omvat een systematische en objectieve beoordeling van het veranderingsproces om sterke en zwakke punten vast te stellen. Het evaluatieproces moet plaatsvinden nadat een verandering is doorgevoerd. Daarbij moeten de volgende gebieden worden beoordeeld:

Planning en voorbereiding

Evaluatie is nodig voor de plannings- en voorbereidingsfase van het proces. Dit omvat het identificeren van potentiële risico’s en het opstellen van noodplannen.

Uitvoering

Deze evaluatie onderzoekt de uitvoering van de verschillende taken. Er wordt gekeken naar de uitrol van de verandering en hoe goed mensen zijn geïnformeerd en opgeleid.

Resultaten

Dit omvat een beoordeling van de resultaten van de verandering, inclusief eventuele positieve of negatieve gevolgen voor het bedrijf.

Meer weten?

Wil je veranderingen doorvoeren in jouw organisatie en meer weten over dit onderwerp? Onze experts zijn altijd bereid een handje te helpen of van gedachten te wisselen. Ben je geïnteresseerd in hoe Zenya kan helpen bij het meten van verandermanagementsucces? We laten het je graag zien in een persoonlijke demo.

Meer weten over Zenya?

Vraag de brochure aan zodat je alle informatie gemakkelijk bij de hand hebt.

Download de brochure voor Zenya Software - Software voor kwaliteits- en risicomanagement

Gratis demo beschikbaar

Zelf zien wat Zenya voor jouw organisatie kan betekenen? Vraag een gratis demo aan.

Meer weten over hoe Zenya kan ondersteunen?

Ben je geïnteresseerd in hoe Zenya kan helpen bij het meten van verandermanagementsucces?
We laten het
je graag zien in een persoonlijke demo.